Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Helsemyndighetene forsøker nå å beregne hvor mange LIS1-stillinger man trenger. I dag er det bare nær en av tre ferske leger som får jobb for hver søknadsrunde. Arkivfoto.

Helsemyndighetene forsøker nå å beregne hvor mange LIS1-stillinger man trenger. I dag er det bare nær en av tre ferske leger som får jobb for hver søknadsrunde. Arkivfoto.

Nå kartlegges behovet for flere stillinger til nyutdannede leger

Hvor mye koster en LIS1? Det er ett av spørsmålene sykehusene må svare på når helsemyndighetene skal finne ut hvor mange nye LIS1-stillinger man trenger.

Annons:

Kun 36 prosent av dem som søker en LIS1-stilling kan forvente å få jobb, og andelen har aldri vært lavere.

Norsk medisinstudentforening og Legeforeningen har over flere år advart mot situasjonen for nyutdannede leger, som nå må søke jobb som såkalt LIS1, for å gjennomføre bligatorisk opplæring i sykehus og kommune.

– Skal vurdere antallet LIS1-stillinger
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ba i sommer Helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av antallet LIS1-stillinger i Norge.

– Oppdraget går ut på å gjøre en vurdering av antallet LIS1-stillinger i Norge, sier Helsedirektoratets Randi Forfang, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Les også: Norskutdannede leger må stå i kø – leger utdannet i utlandet kan gå rett i jobb

– Bakgrunnen er implementeringen av ny spesialistutdanning og at ganske mange som er ferdig med studiet søker LIS1 ikke får jobb. Yngre legers forening har sagt at de ønsker 200 nye LIS1-stillinger. Oppdraget fra HOD går ut på å vurdere antallet LIS1-stillinger - basert på helsetjenestens faktiske behov. 


Hvor mye koster en LIS1?
– Hvordan jobber dere konkret med kartleggingen?

– Vi kartlegger eksisterende behov for LIS1, og ser også på ressursbruk og kostnader. I tillegg ser vi på veiledningskapasiteten i tjenesten, og ser om det er andre måter å øke kapasiteten på enn å øke antallet stillinger. Vi har bedt de regionale helseforetakene svare på spørsmål, om for eksempel hvor mye de bruker på en LIS1. 

– Etter den nye spesialistforskriften skal alle leger gjennom LIS1 og vi må vurdere hvilke konsekvenser dette vil få.  Vi skal si noe om framskrivinger, behov og konsekvenser.

– Skal dere foreslå et konkret antall LIS1 det er behov for? 

– Vi skal også vurdere alternative måter å øke kapasiteten, eller gjennomstrømmingen på. Det er ikke sikkert dette betyr økt antall stillinger. Vi er helt i startfasen og har invitert ulke aktører til å gi oss innspill.

Forslaget skal leveres i desember.

Forfang sier dette i stort handler om hvor mange leger Norge skal ha.

– Norge er på toppen i antall leger per innbygger, i verdenssammenheng. Vi bør også gå gjennom behovet for spesialister generelt, sier hun.

Les også: Nå måles sykehusene på hvor gode de er i på opplæring av ferske leger

 

Kommentarer

 • Reidar Schwebs 05.11.2018 21.38.02

  Takk til Anne Grete Storvik og DM for avslørende artikkel. Det er ikke det kliniske behovet som kartlegges, men et kalkulert antall LIS1 stillinger på bakgrunn av HF-utgifter (Hvor mye koster en LIS1?), og hvor stor prosent som tidligere har fått arbeid (kvalitetssikret rapport «trolig i løpet av mai»). «– Oppdraget går ut på å gjøre en vurdering av antallet LIS1-stillinger i Norge, sier Helsedirektoratets Randi Forfang, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.» Og da skal man basere seg på «helsetjenestens faktiske behov» - og hensynta ressursbruk og kostnader, konsekvensene av en spesialforskrift, veiledningskapasitet og «framskrivinger, behov og konsekvenser». Et konkret tall på 200 som YLF «har sagt de ønsker» har åpenbart mindre interesse. I «stort» handler det «om hvor mange leger Norge skal ha», Norge, som i følge avdelingsdirektøren «er på toppen i antall leger per innbygger, i verdenssammenheng.» Da må man jo forstå at ikke alle leger kan får en LIS1 stilling – eller hva??

 • Eldar Solum 05.11.2018 09.36.00

  Det er tydelig at rike Norge ser på Helsevesenet som en kostnad først og fremst.Det ligner nå et bruktbilmarked.Kostnad/antatt gjenværende kjørelengde er det vesentligste beslutningsgrunnlaget.Det klarer økonomene.

 • DrDigg 06.11.2018 09.08.09

  Du mener altså at man ikke skal ta hensyn til kostnader?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter