Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Det er de regionale helseforetakene som får ansvaret for å sørge for at prioriteringssystemet ikke skal bryte sammen når behandlinger med persontilpasset medisin skal vurderes. Helseminister Bent Høie (H) ga et revidert oppdragsdokument til RHF-ene i juni. Arkivfoto.

Ber RHF-ene sørge for at Beslutningsforum er rustet for persontilpasset medisin

Helse- og omsorgsdepartementet gir de regionale helseforetakene (RHF) ansvaret for å følge opp hvordan man vurderer nye behandlinger med persontilpasset medisin.

Publisert: 2018-08-23 — 06.00

Det er i et revidert oppdrag til de regionale helseforetakene (RHF) sendt i juni, at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ber RHF-ene om å sørge for at systemet for nye metoder i helsetjenesten er rustet til å vurdere mer persontilpassede metoder.

Dagens Medisin skrev i sommer at fagfolk frykter at systemet vil knele ettersom man fremover vil får stadig flere persontilpassede behandlinger beregnet på stadig mindre pasientgruper.

Overlege på kreftavdelingen ved Sørlandet sykehus, Christian Kersten, sa til Dagens Medisin at man for noen pasienter derfor aldri vil få retningslinjer med behandling som er godkjent av Beslutningsforum.  

 – Jeg forstår at vi må ha et slags Beslutningsforum, men for små undergrupper, som krever litt andre analyser og forståelse av individets biologi, så må vi få velge selv eller med en annen, gjerne digitalisert form, for beslutningsstøtte.

 – Hvis legene skal bruke persontilpasset medisin, kan ikke enhver form for behandling ha vært gjennom Beslutningsforum, sa Kersten.

Nestleder i Norsk onkologisk forening, Arne Berg, mener systemet slik det er i dag, er for rigid:

– Det tar ikke tilstrekkelig hensyn til den enkelte. Innenfor kreftbehandling møter vi av og til pasienter hvor det basert på individuelle biologiske forhold kan være gode medisinske grunner til å gi et medikament - selv om det ikke foreligger formell indikasjon eller beslutning om offentlig finansiering, sa Berg nylig til Dagens Medisin.

HOD skriver i det reviderte oppdragsdokumentet at de «støtter innspillene fra ulike fagmiljøer om at Nye Metoder må videreutvikles slik at systemet er rustet til å vurdere metoder som blir mer persontilpasset»:

– De regionale helseforetakene skal utrede hvordan innføring og bruk av persontilpasset medisin kan håndteres i Nye Metoder i tråd med de vedtatte prioriteringskriteriene, herunder beslutninger på enkeltpasientnivå. Det bør vurderes om ekspertpanelet kan ha en rolle i dette arbeidet, heter det fra HOD.

Med ekspertpanelet menes det den såkalte «second opinion»-gruppen, som skal gi råd til pasienter med uhelbredelig sykdom.

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lise Lehrmann 23.08.2018 15.04.35

  Det blir en voldsom maktkonsentrasjon hos Beslutningsforum, som påpekt i helsedebatten under Arendalsuka. Den samme delegering av ansvar finnes i høringsnotat på høring nå: https://www.regjeringen.no/contentassets/48a1d94d7386456eb25b2dcd0d671835/hoeringsnotat_juridisk_oppfoelging-_av_-prioriteringsmeldingen_og_presiseringer_-i_regelve-_aoc.pdf I kapittel 8 foreslås å lovfeste at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system som tar stilling til hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten. De skal altså opptre som lovgiver. Samtidig har de utøvende makt, ved at de både fatter beslutningene og styrer budsjettene. I tillegg foreslås det i kapittel 9 å fjerne domstolskontrollen med om pasienter får nødvendig helsehjelp. Jammen skal ikke Beslutningsforum opptre som domstol også, uten at ankemuligheter er skissert. All makt samles i en sal, men det er ikke på Stortinget, og heller ikke hos regjeringen eller domstolene.

 • vill vest 24.08.2018 09.29.19

  Dette er viktige poeng og gjelder spørsmål det kan virke som om heller ikke statsrådens rådgivere, byråkratene, helt forstår. Eller som det er bekvemt å utelate. Det er et problem at de som i dag jobber med de juridiske sidene av prioriteringsspørsmålene ikke er flinke nok, og i tillegg er mer opptatt av å lage seg et regime hvor man til enhver tid kan gjøre som man vil.

 • Økonom 23.08.2018 08.00.08

  Litt som å be laget sitt score mål?!? Tar ansvar, men likevel ikke....

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!