Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Nestleder i Norsk onkologisk forening, Arne Berg, mener systemet for nye metoder i dag ikke tar tilstrekkelig hensyn til den enkelte. Arkvivfoto.

Nestleder i Norsk onkologisk forening, Arne Berg, mener systemet for nye metoder i dag ikke tar tilstrekkelig hensyn til den enkelte. Arkvivfoto.

– Systemet for nye metoder er for rigid

– Myndighetene må ha tillit til at offentlige sykehusavdelinger evner å opptre økonomisk ansvarlige, sier Arne Berg, nestleder i Norsk onkologisk forening.

Annons:

Arne Berg, onkolog ved Drammen sykehus, og nestleder i Norsk onkologisk forening, støtter Christian Kersten, som mener bruken av persontilpasset medisin krever at man må endre systemet for innføring av nye metoder.

– Må få velge selv
– Jeg forstår at vi må ha et slags Beslutningsforum, men for små undergrupper, som krever litt andre analyser og forståelse av individets biologi, så må vi få velge selv eller med en annen, gjerne digitalisert form, for beslutningsstøtte.

– Kersten skal ha skryt for å sette ord på viktige problemstillinger. Systemet for nye metoder er i dag for rigid og tar ikke tilstrekkelig hensyn til den enkelte. Innenfor kreftbehandling møter vi av og til pasienter hvor det basert på individuelle biologiske forhold kan være gode medisinske grunner til å gi et medikament - selv om det ikke foreligger formell indikasjon eller beslutning om offentlig finansiering.

– Jeg mener at myndighetene i slike tilfeller må ha tillit til at offentlige sykehusavdelinger evner å opptre økonomisk ansvarlige. Samtidig må det diskuteres hvordan slik behandling skal finansieres siden utgiftene kommer på toppen av allerede pressede budsjetter, sier Berg til Dagens Medisin.

– Sparer penger
– Det er i den sammenheng verdt å nevne at mer persontilpasset medisin også vil føre til besparelser fordi færre pasienter får behandling de ikke har nytte av.

 

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyheter fra startsiden

Bilde av Nils Fredrik Wisløff og Lisbeth Normann

Helse-Norges mektigste

Strid i juryen om maktvinner1

Bent Høie, Helseminister, Stortinget

Helse-Norges mektigste 2018

Bent Høie: Makten min er redusert

Helse-Norges mektigste 2018

Dette er makteliten i Helse-Norge2

Espen Remme

PENGEMANGEL I HELSE MØRE OG ROMSDAL

Sykehus må betale lønn med kreditt6

Paneldebatt DM Arena Vaksine: Petter Brelin, leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

ETTERLYSER KOMMUNEANSVAR FOR MASSEVAKSINASJON

Skal vaksinere 1,6 millioner nordmenn hvert år4

MENER KOMMUNENE HINDRER SALG AV LEGEHJEMMEL

Tar fastlegetvist til retten5

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!