Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
KAN TA TID: – En fullstendig metodevurdering tar tid. Jeg blir ikke overrasket dersom det tar flere måneder, sier Baard-Christian Schem, leder for Bestillerforum. Her avbildet under et DM-Arena-arrangement. Foto: Per Corneliussen

Bestillerforum ber om fullstendig metodevurdering av MS-legemidler

Off label-behandlingen rituksimab (Mabthera) skal inngå i FHIs nye metodevurdering.

Publisert: 2018-04-25 — 13.30
Denne artikkelen er over fire år gammel.

– Siden det er en rekke MS-legemidler tilgjengelig, har Bestillerforum bestemt at de skal gjøres en fullstendig metodevurdering av MS-legemidler, sier Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest og leder for Bestillerforum.

Schem forteller til Dagens Medisin at Folkehelseinstituttet nå skal sammenligne aktuelle multippel sklerose-legemidler (MS) – inkludert off label-behandlingen rituksimab (Mabthera) – og gjøre en såkalt fullstendig metodevurdering av MS-legemidler.

En fullstendig metodevurdering undersøker de ulike legemidlene i kostnadseffektivitetsanalyser og sammenligner resultatene opp mot hverandre, for å komme frem til hvilke legemidler som er mest kostnadseffektive.

Forrige fullstendige metodevurdering av MS-legemidler ble gjort av Kunnskapssenteret i 2016.

Omdiskutert behandling
Off label-behandling med rituksimab er omdiskutert i det norske MS-miljøet. Noen nevrologer er positive til behandlingsmetoden, mens andre mener man bør bruke legemidler med markedsføringstillatelse.

I Sverige er off label-behandlingen nå den mest brukte behandlingen for MS-pasienter.

– Mer relevant
Schem forteller at det ble naturlig å gå inn for en fullstendig metodevurdering av MS-legemidler, blant annet for å ta stilling til hvordan rituksimab kan vurderes for behandling av MS.

– Da vi fikk inn et forslag om å vurdere rituksimab som ikke har markedsføringstillatelse for MS, men samtidig viser god effekt, blir det naturlig å sammenligne dette opp mot flere andre legemidler. Vi synes en slik sammenligning er mer relevant, enn å sammenligne rituksimab opp mot en enkelt utvalgt komparator.

Schem presiserer at en fullstendig metodevurdering av MS-legemidler er aktuell nå, og mener nytten vil gå utover å kun bedømme bruk av rituksimab.

Vil ta tid
Skal vi tro lederen for Bestillerforum får ikke saken en konklusjon med det første.

– En fullstendig metodevurdering tar tid. Jeg blir ikke overrasket dersom det tar flere måneder, sier Schem.

Bestillerforum har som hovedoppgave å bestemme hvordan legemidler skal metodevurderes, før de tas opp i Beslutningsforum, som avgjør hvilke legemidler som tas i bruk på norske sykehus. Alternativet til en fullstendig metodevurdering er en hurtig metodevurdering, som gjøres av Statens legemiddelverk.

Schem forteller at å gjøre en hurtig metodevurdering av off label-behandlingen rituksimab ville vært mindre hensiktsmessig, ettersom at det ikke foreligger innsendte data fra en legemiddelprodusent.

– Slik sett ville man gjort en hurtig metodevurdering på bar bakke. Dersom ikke det er innmeldt data fra leverandør så blir det mye mer arbeid med innsamling av materiale, sier han. Det gjør likevel ikke en slik vurdering mindre nødvendig, men gjør en fullstendig metodevurdering til et bedre redskap som grunnlag for en konklusjon.

FHI: Prioriterer oppgaven
– Vi starter opp arbeidet med en gang og skal få inn fageksperter, sier Lene Juvet, avdelingsdirektør i område for helsetjenester i FHI.

Juvet jobber med metodevurderinger i Folkehelseinstituttet. Hun viser til at det ikke er så lenge siden FHI gjorde en metodevurdering av MS-legemidler. Derfor kan de benytte noen av de tidligere modellene.

– Vi har gjort noe tilsvarende arbeid i 2016 som vi kommer til å oppdatere. Alle de nye godkjente MS-legemidlene og rituksimab kommer med i analysene.

Juvet forklarer at analysene vil bli gjort i samsvar med fagekspertenes mening – hvem som skal sitte i fagekspergruppen kommer FHI tilbake til senere.

– Vi kan ikke si eksakt hvor mange måneder arbeidet vil ta, men vi har ikke tenkt til å bruke et helt år på det.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Tk 25.04.2018 15.49.47

  Vi kan ikke bruke Ullevål miljøet som fag eksperter - de er forut inntatt ( det så vi på metodevurderingen av hsct også). Vi kan i det hele tatt ikke bruke fag eksperter fra et miljø som tar imot forsknings midler og personlige honorar fra legemiddel firma. Det er for tett kobling. Man bør ta med fag eksperter fra Sverige da de er mer open minded ser det ut til. Og de kjenner virkningen og bruken av legemiddelet rituximab for ms pasienter. Jo da vi har heldigvis også open minded nevrologer i Norge også!! I Bergen og ahus og flere steder - men ikke ledende nevrologer på Ous dessverre. Ikke glem pasienten når dere vurderer dorKningsmiddel støtte opp mor lojalitet til legemiddel firma. Pasientene skryter av rituximab og de aller fleste har god virkning, bedre enn nesten alt annet, og så og si fraværet av bivirkninger. Ikke glem at dere er til for pasienten!

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!