Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
BETENKT: – Kanskje skal vi i Trønderopprøret ta litt selvkritikk for KS sine uttalelser. Vi har hatt en tettere dialog med andre deler av maktapparatet enn med KS, sier fastlege og leder for Trønderopprøret, Tor Magne Johnsen. Arkivfoto: Lasse Moe

Fastlegene reagerer på uttalelsene fra KS

– Vi hadde vel heller sett for oss en direktør i KS som sendte en stor takk til fastlegene, sier leder for Trønderopprøret, fastlege Tor Magne Johnsen.

Publisert: 2018-03-09 — 14.19
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Denne uken kom Helsedirektorats rapport fra fastlegeundersøkelsen om legenes tidsbruk.

Rapporten avdekker stor variasjon i hvor mye fastlegene jobber, mens gjennomsnittet var 55,6 timer i uken. Én av fire jobber over 62 timer i uken.

– Rapporten gir oss etter vår vurdering et noe unyansert bilde av legenes faktiske arbeidsbelastning, uttalte områdedirektør for KS Arbeidsliv, Tor Arne Gangsø, til Dagens Medisin.

Fastlege i Trondheim og leder for Trønderopprøret, Tor Magne Johnsen, synes KS sine uttalelser var «alt annet enn positive».

– Det vitner om manglende forståelse når Tor Arne Gangsø uttaler at KS mener gjennomsnittlig arbeidstid ikke sier så mye om den faktiske arbeidssituasjonen til den enkelte lege. Det er uforståelig uttalelser fra en leder for arbeidsliv, når åtte av ti fastleger jobber over 40 timer i uken, og den gjennomsnittlige arbeidstiden tilsvarer 7,5 «normale» arbeidsdager hver uke. Selv leger uten legevakt jobber i gjennomsnitt 50 timer i uken.

– Vi hadde vel heller sett for oss en direktør i KS som sendte en stor takk til fastlegene, som har prestert å svelget unna alle de oppgaver som har blitt overført til primærhelsetjenesten etter innføring av blant annet samhandlingsreformen, sier Tor Magne Johnsen til Dagens Medisin.

Tor Arne Gangsø i KS fremholder at de anerkjenner fastlegenes arbeid, og at det er selve undersøkelsens design de stiller spørsmål ved. Se Gangsøs kommentar helt nederst i saken.

Tar selvkritikk
Imidlertid tar Tor Magne Johnsen også selvkritikk.

– Kanskje skal vi i Trønderopprøret ta litt selvkritikk for KS sine uttalelser. Vi har hatt en tettere dialog med andre deler av maktapparatet enn med KS. Det er åpenbart at det må gjennomføres en kunnskapsoverføring til KS om fastlegenes virkelighet, kommenterer Johnsen. Trønderopprøret tar gjerne utfordringen med å opplyse KS om tilstanden i dagens fastlegeordning, tilføyer Johnsen. 

KS etterlyste mer dokumentasjon på fastlegenes arbeidssituasjon. Også forsker Steinar Hunskår ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) mener det trengs ytterligere kartlegging av fastlegenes jobbhverdag. Nklm, som gjennomførte undersøkelsen om fastlegenes tidsbruk, skal gjøre dybdeanalyser av dataene.

Og det kommer nok en fastlegeundersøkelse. Trønderopprøret har nylig sendt ut sin egen spørreundersøkelse.

– I løpet av april vil ha resultater fra Trønderopprørets fastlegeundersøkelse. Vi tror vår undersøkelse vil gi svar på mye av det Tor Arne Gangsø i KS savner i tidsundersøkelsen, som å se nærmere på variasjoner blant fastleger med ulike praksisform, listelengde og kommunestørrelse, sier Johnsen.

Vi er uenige med KS.
Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen (Af)

Glad for Høies løfte
– Vi er i Trønderopprøret er svært glade for all dokumentasjon som bekrefter den virkelighet vi har jobbet og levd i de siste fem til ti årene. Vi håper at undersøkelsen vår vil belyse enda sterkere hvor avgjørende fastlegeordningen er i det norske helsevesen, sier lederen for Trønderopprøret og tilføyer:

– Vi i Trønderopprøret opplever at vi har blitt møtt med stor forståelse fra helsepolitiske talspersoner i både posisjon og opposisjon. Det har vært langt mer utfordrende å tolke signalene fra helseministeren, og derfor var det oppløftende å høre Bent Høie uttale at han har innsett at vi trenger flere fastleger.

Af: – Uenige med KS
Leder av Allmennlegeforeningen (Af), Tom Ole Øren, støtter heller ikke KS i at undersøkelsen ikke gir et nyansert nok bilde av fastlegenes arbeidsbelastning.

– Vi er uenige med KS. Vi synes nettopp at undersøkelsen viser det vi har sagt i mange år, at fastlegene jobber mange timer i uken.

– Men den viste også store variasjoner mellom legene?

– Det KS vel først og fremst trakk frem var bakvaktordningen på legevakt, men det utgjør ikke et stort volum og vil ikke påvirke totalt antall timer veldig mye. Vi er fornøyd med undersøkelsen som viser vår hverdag, sier Øren til Dagens Medisin.

HAR INNSIKT: – Jeg kan forsikre Tor Magne Johnsen om at KS, som har alle kommuner som medlemmer, har god innsikt i fastlegens hverdag, sier områdedirektør for KS Arbeidsliv, Tor Arne Gangsø. Foto: Vidar Sandnes

 – Vi vet godt at fastlegene jobber mye

Tor Arne Gangsø i KS understreker at det er hva undersøkelsen måler KS er kritiske til, ikke legenes arbeidsinnsats.

Gangsø, som er områdedirektør for KS Arbeidsliv, svarer slik på kritikken fra Trønderopprøret og Tor Magne Johnsen:

– Jeg og vi i KS anerkjenner fastlegenes arbeid, og vet godt at de jobber mye. Der er vi og Legeforeningen helt enige. Det har jeg ved flere anledninger også understreket. Vi er på jakt etter reelle fakta som kan bidra til å løse utfordringene. Det vi har vært kritiske til, er ikke lengens arbeidsinnsats, men hva undersøkelsen måler, sier Gangsø til Dagens Medisin og legger til:

– Undersøkelsen om fastlegenes tidsbruk måler arbeidstimer uten i tilstrekkelig grad å nyansere eller registrere blant annet hvilken type vaktordning legen går i. Det blir etter vår oppfatning ikke riktig å registrere en times sovende hjemmevakt på samme måte som en time legevakt på en legevaktstasjon med stor pågang av pasienter. Det er ingen andre bakvaktordninger eller hjemmevaktordninger, heller ikke for sykehusleger, som regner arbeidstid på denne måten.

– Gjør en viktig jobb
– Så vil jeg understreke at fastlegene i Norge gjør en viktig jobb. Og jeg kan forsikre Tor Magne Johnsen om at KS, som har alle kommuner som medlemmer, har god innsikt i fastlegens hverdag. Vårt mål er å bidra til en god fastlegeordning for både leger og pasienter, påpeker Gangsø.

 

 

 

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Mr. Lapskaus 11.03.2018 01.07.50

  Hadde LO hatt dette problemet, så ville de gått til streik på dagen. Men LOs medlemmer har ikke sjela si i jobben. Det er for mange duste leger som har oppofrende holdninger eller ikler seg en rolle med glorie rundt huet. Blanding av jobb, lidenskap, hobby og personlig identitet. En j... lapskaus. Helt sprøtt at legeforeningen representerer både sjefsleger og oss drittunger på gulvet. Har null tillit til Hermansen, og visste hvordan forhandlingene kom til å ende. Man må si opp den j.. arbeidsmiljøloven, streike, og kreve 37,5. Period.

 • krakauer 10.03.2018 13.58.51

  Jeg håper det blir slutt med denne selvoppofrende atferden til leger. Nå når flere får øynene opp for at det er ingen takk for skjult overtid, ekstra vakter og forberedelser/lese seg opp faglig kveldstid. Ingen takk, det er allerede forventet av arbeidsgiveren. La oss få normal arbeidstid. Slutt med dugnadsånden i helsevesenet og gjør som andre arbeidstakere se på jobben som en jobb.

 • Fastlege 10.03.2018 17.09.05

  Første skritt blir å si opp den kommunale delen (inntil 7,5 timer pr uke) av avtalen. Om vi ikke så snarlig får levelige vilkår på 37,5 timers normalarbeidsuke må de sentrale avtaler også sies opp. Så får kommunene ansette de legene de trenger i tillegg. Gleder meg allerede til å begynne å gå hjem hver dag kl 1530.

 • Vegard 10.03.2018 12.33.46

  Jeg er i dag overlege på en universitetsavdeling. Jeg har tidvis leflet med tanken om å gå tilbake til allmennpraksis som jeg jobbet i før jeg begynte på spesialisering i ortopedisk kirurgi, men er i dag glad for at jeg ikke gjennomførte dette. Da jeg jobbet som allmennlege i en relativt liten med velfungerende kommune i nord, var avtalen organisert ved at hele basistilskuddet gikk rett til kommunen. Kommunen hadde da ansvaret for hjelpepersonell, kontorlokaler utsyr, etc. Min inntekt var stort sett egenandeler og refusjoner. Jeg slapp arbeidsgiveransvaret og alt organiseringen med innkjøp av utstyr og husleie, og kunne konsentrere meg i større grad om det medisinske. Str. på beløpet som kommunen skal ha, kan kanskje diskuteres, men en slik løsning fjernet iallfall mye av misnøyen som jeg kan lese dere har i dag.

 • Fastlege,Oslo 10.03.2018 02.12.40

  Jobber 60 timer i uken i Oslo med liste som anbefalt for en 100% praksis. Legevakt er ikke inkludert. Ser at mange kolleger er i permisjon med vikarer p.g.a. utbrenthet. Det er behov for strakstiltak for å redde fastlegeordningen. Jeg foretrekker overgang til helprivatpraksis med kollektiv oppsigelse.

 • Hans Johan Breidablik 09.03.2018 15.44.05

  Eg har vore fastlege med hyppig vakt tidlegare. Men når 25% opplyser at dei arbeider over 60 timar i veka, så trur eg ikkje det nødvendigvis er aktivt arbeide, men kanskje vakt. Eg trur også det då er meir frivillig, enn pålagt av andre.

 • Per Sille 09.03.2018 18.26.01

  Det er tydelig at du ikke har jobbet i en liten kommune uten interkommunal legevakt. Jeg jobbet en periode i 3-delt turnus, dvs 37,3 timer legevakt per uke som kom i tillegg til normal arbeidstid og overtid ifm fastlegepraksisen. Ja, det er mindre slitsomt med sovende vakt, men en er fortsatt på jobb. En kan ikke legge planer med andre folk. En kan ikke sette på lammesteika. En kan ikke dra på joggetur. Avlønningen for en 16-timers vakt er latterlig lav. Ansvaret for å ha en forsvarlig helsetjeneste er ikke en legeoppgave, men en oppgave for stat og kommune. Vi burde si opp hele ordninga med 1 års varsel og etter dette nekte å jobbe mer enn 37,5 timer i uken med mindre de bedrer arbeidsvilkårene.. Da kan politikerne velge om de skal gi oss bedre arbeidsvilkår eller om de vil se helsevesenet kollapse.

 • Feig LiS 11.03.2018 01.03.18

  Du har baller, Per. Jeg er helt enig i holdningene dine, og forslaget, men leger har heterogene interesser, og legeforeningen ser ikke ut til å være interessert i det du foreslår.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!