Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
FASTLEGEREKRUTTERING: – Det er helt klart at vi er i en konkurransesituasjon med sykehusene; Kommunene har fått arbeidsoppgavene, men det ser ut til at sykehusene stikker av med legene, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for KS Arbeidsliv. Foto: Vidar Sandnes

KS kritisk til fastlege-kartleggging

– Gjennomsnittstallene for arbeidstid sier ikke så mye om den faktiske arbeidssituasjonen til den enkelte fastlege, mener KS-sjef Tor Arne Gangsø. 

Publisert: 2018-03-06 — 16.50

ST.OLAVS PLASS (Dagens Medisin): Tirsdag ble undersøkelsen om fastlegenes tidsbruk lagt frem. Helse- og omsorgsdepartementet bestilte undersøkelsen i fjor, fordi de ville kartlegge hvordan fastlegene fordeler tiden sin.

KS er kritisk
Den viser at det er stor variasjon i hvor mye fastlegene jobber, og at de i snitt jobber 55,6 timer i uken.

Tor Arne Gangsø, områdedirektør for KS Arbeidsliv, er kritisk til undersøkelsen.

– Fastlegene er en utrolig viktig brikke i kommunehelsetjenesten. Det juridiske begrepet arbeidstid er relativt komplisert å forholde seg til - og har relativt mange betydninger avhengig av hva slags tilnærming man har, sa Gangsø.

– Men som et ledd i evalueringen av fastlegeordningen er det viktig for oss å få kartlagt legenes tidsbruk.

Gangsø viste videre til at fastlegene rundt om i Norge har veldig ulike rammevilkår:

Et noe unyansert bilde av legenes faktiske arbeidsbelastning
Tor Arne Gangsø, KS

– En typisk fastlege i distriktet har kort listelengde, deltar i en legevaktordning med hjemmevakt, og utfører andre allmennlegeoppgaver.

– Mens en typisk lege i en storby har lang listelengde, men deltar ikke nødvendigvis verken i legevakt eller har andre allmennlegeoppgaver, sa han.

– Undersøkelsen viser nettopp at det er stor spredning i fastlegens arbeidshverdag. Vi mener derfor at gjennomsnittstallene for arbeidstid ikke sier så mye om den faktiske arbeidssituasjonen for den enkelte fastlege, og at det er behov for å se nærmere på disse variasjonene. Det er helt nødvendig etter vårt syn, dersom undersøkelsen skal brukes til å finne viktige grep for å bedre fastlegens arbeidssituasjon.

Etterlyser nyanser
Til Dagens Medisin sier Gangsø at KS gjerne skulle sett at spørsmålene som legene fikk,  skulle vært utformet mer med tanke på å få frem flere nyanser:

 – Spørsmålene om legevakt skulle ha vært mye mer presise, blant annet fordi det ikke er spurt detaljert nok om hvilken type vaktordning man har registrert.Og rapporten gir oss etter vår vurdering et noe unyansert bilde av legenes faktiske arbeidsbelastning, sier han.

 – Det blir etter vår oppfatning ikke riktig å registrere en times sovende hjemmevakt på samme måte som en time legevakt på en legevakt med stor pågang av pasienter, sier Gangsø til Dagens Medisin.

– Det finnes ingen andre bakvaktordninger eller hjemmevaktordninger, heller ikke for sykehusleger, som registrerer arbeidstid på denne måten.

Hovedreglene i arbeidsmiljøloven er at en times hjemmevakt skal regnes som en sjuendedels time arbeidstid.

Konkurranse med sykehusene
– Kommunesektoren har mange vaktordninger, og de blir håndtert forskjellig. Når vi snakker om arbeidstidsbegrepet så må vi forholde oss til de reglene som gjelder. Hjemmevaktordningen er noe annet enn på en stor legevakt, sier Gangsø til Dagens Medisin.

Gangsø sier KS, som er en del av trepartssamarbeidet som også består av Legeforeningen og departementet, og som skal se på fastlegeordningen – nå vil gå grundig inn i rapporten.

– Det er i kommunesektorens interesse å gjøre fastlegeordningen robust, god og populær slik at vi er i stand til å rekruttere flere fastleger.

 – Det er helt klart at vi er i en konkurransesituasjon med sykehusene; Kommunene har fått arbeidsoppgavene, men det ser ut til at sykehusene stikker av med legene, sier Gangsø.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lege 08.03.2018 11.01.18

  Passiv vakt kan på noen områder påvirke privatlivet like som aktiv. Å være i beredskap belaster på egne måter. F.eks. kan ikke avtale med venner, familie, eller sette av tid til gjøremål som man ikke kan forlate raskt. Flere sover også dårligere når man har passiv vakt enn ellers. KS bør ikke undervurdere hvor mye total vakttid har noe å si!

 • frilanslege 08.03.2018 21.08.03

  Har jobbet mange mange såkalte passive vakter. Søvnen er definitivt ikke den samme, telefonen kan ringe når som helst og jeg har enda ikke vent meg til dette. Beredskapsvakter er belastende på mange måte! Men mange fastleger, spesielt i storbyene (les Oslo) ønsker lange lister av økonomiske årsaker og intet annet. Det er min erfaring.

 • Lege 07.03.2018 21.39.24

  Hva er det KS egentlig ønsker å kartlegge. Det er kanskje riktig at belastningen er annerledes. I distriktene dekker man kanskje store områder, det kan være problemer med logistikk, samtidighetskonflikter og man er mye mer alene med beslutninger. I byene må man kanskje ha  et trettitalls pasienter på dagtid for å få kontoret og regnskapet til å gå rundt. Vaktene er travlere men sjeldnere. Men på vakt er man faktisk i beredskap og dette er en belastning i seg selv. Det er ikke det samme som å ligge på sofaen. De fleste leger har vaktarbeid, men de færreste orker å ha det hele tiden. Og det kommer jo i tillegg til full arbeidsuke på kontoret. Det er vel ingen andre yrkesgrupper enn leger som sitter hjemme alene med en nødnettradio og vet man har ansvaret for så og si alt alt som kan tenkes å skje i kommunen i løpet av ettermiddagen, natta og helgen. Det er faktisk arbeid. Eneste sammenlignbare er ambulansepersonalet, men de er jo alltid to. Igjen hva er det KS vil kartlegge?

 • Lege 07.03.2018 21.35.03

  Hva er det KS egentlig ønsker å kartlegge. Det er kanskje riktig at belastningen er annerledes. I distriktene dekker man større områder, det kan være utfordringer med logistikk, samtidighetskonflikter og man er mye mer alene med beslutninger. I byene må man kanskje ha  et trettitalls pasienter på dagtid for å få kontoret og regnskapet til å gå rundt. Vaktene er travlere men sjeldnere. Men på vakt er man faktisk i beredskap og dette er en belastning i seg selv. Det er ikke det samme som å ligge på sofaen. De fleste leger har gjerne vakt, men de færreste orker å ha det hele tiden. Og det kommer jo i tillegg til full arbeidsuke på kontoret. Det er vel ingen andre yrkesgrupper enn leger som sitter hjemme alene med en nødnettradio og vet man har ansvaret for så og si alt alt som kan tenkes å skje i kommunen i løpet av ettermiddagen, natta og helgen. Dette er faktisk arbeid. Eneste sammenlignbare er ambulansepersonalet, men de er jo alltid to. Igjen hva er det KS vil kartlegge?

 • Fastlege 07.03.2018 08.23.10

  Greit nok. Men dagtidarbeid, og tidvis legevakt, som fastlege er med god margin den mest stressende, intensive og tidspressede jobben jeg har hatt. Med det i bakhodet er det heller ikke rettferdig at feks brannvesenet får regnet hver time av tilstedevakt til arbeidstid på vakter hvor ingenting skjer.

 • Fastlege 07.03.2018 00.56.35

  Utrolig at en KS-direktør ikke har mere kunnskap om fastlegeordningen enn den han avslører her.

 • Ernst Horgen 06.03.2018 20.26.13

  Hensikten med å få gjenopptatt trepartsamarbeidet, er at alle parter er med når undersøkelser lages og deretter debatteres. Denne måten av kritikk er unødvendig kritikk fra KS som vet at gjentatte inntektsundersøkelser som KS har vært med op har vist arbeidstid 46-47 timer før legevakt. Innkludert legevakt blir snitttallet langt høyere.

 • Ansatt 06.03.2018 18.37.43

  Tor Arne Gangsø det er ingen grunn til å være kritisk. Du av alle vet godt at fastlegene jobber mye, og denne kartleggingen illustrerer bare dette med et tall. Det er som med så mye annet i livet - man kommer til et punkt hvorfra ting bare ikke går videre. For fastlegeordningen er denne tiden nå. Her er det bare å samarbeide for endring - dette er alle på sikt tjent med, også KS.

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!