Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Mye avhenger av de første uttalelsene

Professor Ole Berg og forsker Åsmund Arup Seip diskuterer veien videre for Spekter og Legeforeningen.

Publisert: 2017-11-10 — 11.00
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Mandag kom den overraskende dommen i arbeidsrettssaken mellom Spekter og Akademikerne helse, der legene nådde frem med sitt syn. Rikslønnsnemnda hadde ikke myndighet til å pålegge legene omfattende avvik fra arbeidsmiljøloven mot Legeforeningens vilje, konkluderer dommen.

I denne ukens TV-debatt hos Dagens Medisin debatterer Ole Berg, professor i helseledelse, og Fafo-forsker Åsmund Arup Seip, følgene av dommen. Debattleder Markus Moe spør hvordan forholdet mellom leger og ledere i sykehus påvirkes av denne dommen.

Anspent forhold
– Svært mye avhenger av hvordan partene vil reagere, og de første uttalelsene blir viktige. I over 20 år har det vært et relativt anspent forhold mellom arbeidsgiverne og legene. De har ofte tydd til ironi, moralisering og spisse utspill. Hvis de fortsetter på denne måten er det ikke grunn til å tro at forholdet vil endre seg, sier Ole Berg.

– Men man kan også tenke seg at de bruker denne dommen som et utgangspunkt for å komme i mer konstruktive samtaler, og til å bygge opp tillit. Det kan også tenkes at de svarer noe midt imellom, slik Spekter og Legeforeningen hittil har gjort, sier Berg.

Se video: Slik reagerer Ahus-leger på dommen

Retten har bestemt at konflikten skal behandles på nytt i Rikslønnsnemnda, med mindre partene selv finner en løsning.

– For meg er det vanskelig å se hvordan Rikslønnsnemnda skal løse dette problemet dersom det havner der. Det kan godt være at partene også ser at det er problematisk og prøver å komme frem til en forhandlingsløsning, sier Åsmund Arup Seip.

– Sterke ledere
Han mener nemnda er vingeklippet som organ for å løse konflikter i arbeidslivet.

Berg, som er en nestor innen helsetjenesteforskning i Norge, viser til at legene har mistet mye makt siden 1970-årene. Samtidig har de beholdt mye av kontrollen over egen lønn, ifølge Berg.

– Det toppet seg i 1996 da legestanden fikk et eventyrlig løft, det var ekstremt lukrativt. Fra midten av 1990-årene har arbeidsgiver trøkket til fordi de ønsker styringsmakt over utforming av arbeidet og arbeidsrollen. To veldig profilerte og skarpe ledere, med Lars Haukaas og senere Anne-Kari Bratten, har forsterket dette, sier Berg.

Han sier konflikten ikke bare dreier seg om profesjon, men til dels også enkeltpersoner.

– Enkeltpersoner fungerer som lydforsterkere, uttaler Berg i debatten.

Seip er usikker på om legene vinner frem med kravet om «kollektivt, rullerende arbeidsplaner».

– Det kan være vanskelig for Spekter å svelge, men det gjenstår å se, sier han.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Leder 15.11.2017 08.21.59

  Spekter har blitt en maktbastion i et nettverkstyrt helsevesen. Spekter lever i dag av helseforetakene. Hvor mye overføres til Spekter hvert år fra sykhusene? Helseministeren og departementsråden ser ikke Spekters funksjon og kraft, men lar seg påvirke. Når systemet skulle evalueres tenkte departementet at de med størst interesser i systemet må lede arbeidet. Først ble tidligere leder i Spekter Lars Haukaas utpekt, deretter Kvinnsland. Forteller alt om hvem som styrer departementet.

 • Tidl.leder 12.11.2017 21.43.03

  Vi har fått en ny adel i Norge. Oss og de der nede. Høie er den svakeste av alle, vil bare være venn med adelen, fagforening er helt ute og har lite å si. Arbeidsgiver beordrer, dvs vær lydig å gå i takt. NPM på sitt verste ift pasientenes beste.

 • Markedet, Fafo-Seip og Ole Berg 10.11.2017 22.01.50

  Ole Berg tror at hvis markedet får styre seg selv, vil alt ordne seg. Forstår godt han og Fafo-forsker Seip liker Spekter. Skrekk og gru.

 • Ludvig 10.11.2017 19.46.00

  Det virker som om Seip ikke forstår at "kollektivt, rullerende arbeidsplaner" ikke er noe nytt legene vil innføre, men har vært regelen hele tiden. Det har bare ikke blitt nedfelt skriftlig i tariffavtalen, fordi ingen har sett for seg noen annen måte å organisere arbeidstiden på. Det er arbeidsgiversiden som har startet med individuelle planer ved noen sykehus fra ca. 2014. Legene mener at dersom man skal gå over fra status quo (kollektivt, rullerende arbeidsplaner) til individuelle planer, som ikke sikrer forsvarlig arbeidstid på samme måte, må kravet til forsvarlig arbeidstid sikres på en annen måte, dvs. arbeidsmiljølovens grenser. Spekter krevde derimot at avtalen om unntak fra AML skulle videreføres på tvungen basis selv om de endret premissene for den, noe som Arbeidsretten har slått fast ikke er mulig. Slik det er nå kommer Seip med desinformasjon basert på at han ikke har satt seg inn i saken. (Eller er han en nyttig idiot for Spekter?)

 • Overlege 10.11.2017 18.21.26

  Dessverre forstår ikke de fleste leger at dette ene og alene handler om lønn. Spekter gir virkelig faen i om legene jobber 50 eller 60 timer i uken, det handler om å kutte utgifter til vaktillegg og man snakker om et ganske betydelig kutt om man avliver 0,13% satsen for uforutsett vakt samt krever at man må jobbe inn vakter i turnusen når man er borte. Det er, og har alltid vært, en strategisk tabbe og ha dette fokuset på faste stillinger. Jeg jobber gladelig på 3 mnd vikariater om de betaler 20% mer i måneden. Vil de at jeg skal ha 3mnd oppsigelse kan de betale meg for det. Et annet aspekt er at leger er ikke den homogene gruppen konflikten gir inntrykk av. Et kutt i vaktlønn går først og fremst utover operative spesialiteter og de som er innvolvert i akuttmedisin. Dersom en psykiater og en kirurg har samme lønn så er det en av de som har helt feil lønn, for arbeidsbelastningen kan ikke sammnelignes.

 • Underlegen 11.11.2017 17.55.25

  Faste stillinger er ekstremt viktig. Uten faste stillinger er man alltid prisgitt andres innfall og subjektive oppfatninger. Det forvents at en jobber gratis overtid, stiller opp til uforetsett fravær uten å få vakansbetalt og ethver innspill rettet mot forbedring er en risikosport. Dersom allerede har en har høyt ettertraktet kompetanse er selvsagt faste stillinger mindre viktig. Det tar i midlertid gjerne 1/3 av yrkeskarrieren og komme dit. Legeforeningen kjører nå en sak i arbeidsretten hvor tillitsvalgte ikke får faste stilllinger i strid med kvalifikasjonsprinsippet. Bakgrunne for at de nektes dette har med måten de har utført sine tillitsverv. Denne saken er utrolig viktig for det norske arbeidslivet. Du bør forsøke å tenke prinsippielt rundt dette med faste stillinger og ikke se deg blind på din egen priviligerte possisjon.

 • nysjerrig lege 11.11.2017 21.23.01

  Interessant at det går en slik sak i arbeidsretten. Kan ikke se at det står om dette på legeforeningens nettsider. Hvor kan man lese/følge med på denne saken?

 • Ole Berg / FrP 10.11.2017 17.43.20

  Har ikke Dagens Medisin lest bøkene til Ole Berg ? Han står jo for Fremskrittspartiets linje. Mest mulig makt til arbeidsgiver, minst mulig makt til arbeidstaker. Slik det var i gamledager.

 • Lege 10.11.2017 15.51.22

  Ole Berg mener spekters direktør argumenterer elegant. Jeg vil heller kalle retorikken hennes aggressiv, påståelig, masete og full av slitsomme små «fakta-anekdoter». .Alt tjener saken. Alt for å vinne. Det hadde gjort seg med et lite anstrøk av ærlighet, vennlighet, åpenhet og imøtekommenhet.

 • lege 10.11.2017 14.56.12

  Ole Berg peker på forholdet mellom to grupper. Det er vel ikke helt dekkende. Konflikten i sykehusene går ikke mellom legene og Spekter, men mellom alle ansatte-grupper og Spekter. Berg synes å ha glemt kampanjene som har vært kjørt blant annet mot sykepleierne, som ble utsatt for en kampanje på Ahus, og uttalelsene om at de bare brukte tiden på kafe. Berg er også ganske bortreist når det gjelder lønnsnivå for norske legene; i OECDs oversikter ligger norske leger lavere enn i alle andre land.

 • Litt utdatert 10.11.2017 14.38.31

  Burde fått en analyse av de siste 15 år med konfliktlinje og konsekvenser av denne linjen. Blir litt irrelevant.

 • Doktern 10.11.2017 12.53.17

  Ledelsen i legeforeningen bør følge med på stemningen på grasrota: det er ikke aktuelt å bøye av for Spekter.

 • Sykehuslege 10.11.2017 12.16.15

  De propoaganderer indirekte for å senke status, lønn og inflytelse for legene. Det er neppe nøkkelen til et helsevesen med høy kvalitet. Er det en katastrofe for samfunnet når en nyutdannet lege tjener omtrent det samme i grunnlønn som andre med masterutdanning. Jeg syntes debatantene burde tvinges til å gå en 18 timers nattevakter vakter i ett travelt akuttmottak rett i forkant av neste debatt. Det hadde nok desverre ikke senket kvaliteten på debatten.

 • Lege 10.11.2017 11.35.53

  Enten kollektivt rullerende arbeidsplaner der legeforeningen er likeverdig forhandlingspart, eller AML. Valget burde være enkelt.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!