Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
TAR TID: - Vi må få et best mulig beslutningsgrunnlag fra FHI før vi tar en beslutning, sier lederen av Bestillerforum, Baard-Christian Schem. Arkivfoto: Per Corneliussen

– Raskere beslutning når leverandør samarbeider

– Når leverandør og pasientorganisasjon motsetter seg metodevurdering, forsinker det prosessen, sier lederen av Bestillerforum.

Publisert: 2017-08-09 — 15.30

Pasientforening og leger er frustrerte over at norske diabetespasienter ikke får tilgang til den nye teknologien FreeStyle Libre, som det gis full refusjon for i flere av våre naboland. Saken ligger nå hos Bestillerforum, som har bedt FHI gjøre flere utredninger før de kan gi sitt råd til Beslutningsforum.

– Forstår du frustrasjonen fra pasienter og leger over at dette tar tid?

– Det skjønner jeg godt, men vi må få et best mulig beslutningsgrunnlag fra FHI. Det at det tar tid å få gjennom denne prosessen har også noe med hvordan aktørene som deltar, opptrer. Når leverandøren av produktet og pasientorganisasjon motsetter seg at det skal gjøres en metodevurdering, så forsinker det prosessen, sier Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest og leder av Bestillerforum.

Les også: Diabetesleger vil erstatte «blodige målinger»

Vi er en i ny tidsalder hvor nye metoder ikke kan tas inn på siden av systemet.
Baard-Christian Schem, fagdirektør

– Ny tidsalder
Han sier prosessen kunne gått raskere dersom leverandøren Abbott og Diabetesforbundet hadde samarbeidet om metodevurderingen fra starten.

– Vi er en i ny tidsalder hvor nye metoder ikke kan tas inn på siden av systemet. Vi kan ikke innføre store endringer uten at det metodevurderes, uavhengig av hvordan det finansieres i det offentlige. Dette må alle leverandører innstille seg på. Jo raskere og mer helhjertet leverandøren samarbeider, dess bedre beslutningsgrunnlag og raskere beslutning, sier Schem.

Han vil ikke kritisere jobben som FHI har gjort med metodevurderingen, men understreker at dette er krevende arbeid.

– Det er ikke lett å måle størrelsen på helsegevinsten opp mot kostnader for denne type utstyr, hvor helseeffekter er langsiktige og hvor brukervennlighet er åpenbar, men vanskelig å kvantifisere. Nå skal vi få best mulig informasjon fra FHI, og så må vi få avklart om finansieringsansvaret skal ligge hos Helfo eller helseforetakene. Deretter må vi ta stilling til for hvilke grupper det er aktuelt å innføre det for. Vårt mål er å få gjort det så raskt som mulig, sier Schem.

Han sier det trolig kommer en avgjørelse i løpet av høsten.

Les også: Slik svarer FHI på kritikken fra leger og pasienter

Flere hundre millioner kroner
Schem sier at omfanget av slike egenmålinger trolig bare vil øke i fremtiden, og at sykehusene også må ta stilling til hvordan informasjonen fra disse skal samkjøres med journalsystemene. Sykehusene er også opptatt av å legge til rette for at flere leverandører kan delta i anbudskonkurranser.

Han bryr seg ikke om at Sverige og andre land har tatt i bruk apparatet, uten å metodevurdere.

– Selv om produktet er billig for den enkelte, er det i sum snakk om flere hundre millioner kroner hvert år. Vi kan ikke bare si ja til å innføre det uten å gjøre vurderinger av økonomi og konsekvenser for driften av virksomheten, sier Schem.

Abbott: Har samarbeidet
Dagens Medisin har vært i kontakt med Abbott Norge, som står bak FreeStyle Libre. Daglig leder Ole Martin Christiansen ønsker ikke å la seg intervjue, men skriver følgende i en e-post til Dagens Medisin om hvordan de ser på prosessen.

– Etter lanseringen av Freestyle Libre i Europa august 2014 har Abbott samarbeidet med lokale og nasjonale myndigheter for å få produktet lansert i det norske markedet. Freestyle Libre er en ny unik teknologi. Kliniske studier og brukerdata viser at produktet har signifikante fordeler for personer med Diabetes, skriver Christiansen.

– Hvorfor kjempet dere mot metodevurdering i denne saken?

– Abbott har levert dokumentasjon nødvendig for en økonomisk og klinisk evaluering av Freestyle Libre innenfor gitte tidsfrister. Gjennom hele HTA prosessen har Abbott støttet Nye Metoder og Folkehelseinstituttet/Kunnskapssenteret for å sikre en valid evaluering av Flash glukosemonitorering, skriver Christiansen.

Ifølge Abbott forskrives FreeStyle Libre i følgende land i Nord-Europa: Frankrike, Tyskland, Belgia, Danmark, Sverige, Finland, Østerrike og Sveits.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!