Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

VIL TA I BRUK NY TEKNOLOGI: Overlege Trond Geir Jenssen og Hans-Jacob Bangstad (innfelt) mener flere norske pasienter med diabetes type 1 bør tilbys FreeStyle Libre.

VIL TA I BRUK NY TEKNOLOGI: Overlege Trond Geir Jenssen og Hans-Jacob Bangstad (innfelt) mener flere norske pasienter med diabetes type 1 bør tilbys FreeStyle Libre. Foto: Colourbox/Privat

Diabetesleger vil erstatte «blodige målinger»

Overlegene Hans-Jacob Bangstad og Trond Geir Jenssen mener norske diabetikere bør få tilgang til nytt verktøy.

Annons:

– I mine konsultasjoner med barn og unge må jeg bruke tid på å forklare mine pasienter og foreldrene deres hvorfor de ikke kan få Freestyle Libre. Flere av dem har selv regnet ut at dersom de bruker seks-syv egenmålinger i dag, så kommer de prismessig likt ut som med dette apparatet. Derfor forstår de ikke hvorfor de ikke kan få det.

Det sier overlege Hans-Jacob Bangstad ved barneavdelingen på Oslo universitetssykehus, som også sitter i fagrådet i Diabetesforbundet. Han er oppgitt over at pasientene hans ikke får tilgang til den nye teknologien og at prosessen rundt refusjonsordningen tar lang tid.

– Vi har fått et verktøy som er godt nok, rent kvalitetsmessig. Hvis barna kan slippe å stikke seg seks til åtte ganger hver dag i fingrene, i tillegg til at apparatet gir tilleggsopplysninger utover det vanlige fingermålinger gir, så er det noe av essensen for en barnelege, sier Bangstad.

«Blodige målinger»
Metoden er godkjent og metodevurdert i flere andre land, blant annet Frankrike. I Sverige gis det full refusjon, selv om apparatet ikke er metodevurdert.

– Vi samarbeider mye med barneavdelingen i Göteborg, der over 80 prosent av barna nå bruker FreeStyle Libre eller avansert kontinuerlig måler (CGMS). De svenske barnelegene kaller egenmålinger for «blodige målinger», sier Bangstad. 

– Tenk deg et barn som legger seg klokken ni om kvelden, hvor foreldrene er usikre på hvordan blodsukkeret vil utvikle seg. Med det nye apparatet kan foreldrene scanne barnet, ikke stikke, før de legger seg ved midnatt. Ved behov kan de måle klokken tre om natten uten å vekke barnet. Dette er «hvernatten» til mange foreldre, påpeker legen.

– Dette gjelder ikke bare små barn, men alle med type 1 diabetes. Seks egenmålinger i 14 dager må veies opp mot ett stikk ved Freestyle Libre. Vi snakker om livskvalitet, sier Bangstad.

Advarer mot todeling
Han forteller at flere av pasientene hans velger å kjøpe apparatet selv, som koster dem 20.000 kroner i året. Dette gir et todelt helsevesen, påpeker legen.

– Man står igjen med en stor gruppe som ikke ser seg i stand til å ta den utgiften.

– Saken kom skjevt ut av hoppet, og nå har dette gått seg fast. Det haster å få gjort metoden tilgjengelig, og noen må skjære gjennom. Vi kan ikke vente i årevis, mens barn i Sverige får bedre blodsukkerregulering. Jeg vil kalle det som skjer for en ignorering av behandlingskvalitet for diabetes i Norge, sier overlege Trond Geir Jenssen ved Oslo universitetssykehus. Han er også professor ved Universitetet i Tromsø og medisinsk medarbeider i Diabetesforbundet.

Les også: – Raskere beslutning når leverandør samarbeider

Kritisk til metodevalg
Han har skrevet et brev til Helse- og omsorgsdepartementet i håp om en politisk løsning i saken. Han mener Folkehelseinstituttet har gjort en dårlig jobb med metodevurderingen, blant annet fordi de kun har forholdt seg til GRADE-metoden.

«Det undrer meg at FHI ikke på et tidlig tidspunkt så at dette er en uegnet metode for evaluering av teknologisk utstyr av denne art», skriver han til HOD.

– GRADE-metoden er et godt system for å vurdere medikamenter mot placebo, men er ikke egnet for vurderinger av måleinstrument. Det er også helt uforståelig at de, trass i råd fra kliniske eksperter, valgte å slå sammen studier med diabetes 1 og diabetes type 2i analysen. Da blander man epler og pærer, sier Jenssen.

Hans-Jacob Bangstad deler denne analysen.

– Det går bare ikke an. Dette apparatet er aldri ment for pasienter med diabetes type 2, og ved å trekke inn den grupper svekker man argumentasjonen for dem som må måle blodsukkeret mange ganger om dagen, altså pasienter med diabetes type 1, sier han.

Les også: Slik svarer FHI på kritikken

– Overbevisende data
Mens FHI konkluderer med at nytten av FreeStyle Libre er usikker, er diabeteslegene av en annen oppfatning.

– Den akkumulerte internasjonale kliniske kunnskap og erfaring med FreeStyle Libre, ikke minst hos barn med diabetes type 1, er ganske overbevisende i forhold til klinisk nytte, sier Jenssen.  

Han er også kritisk til at kostnadsoverslagene er sammenlignet med vanlige blodsukkermålinger.

– Det er ikke reelt at alle personer med diabetes skal bruke flash-systemet i dagens situasjon. Videre er det rimelig å tenke seg at mange pasienter som i dag bruker CGMS (kontinuerlig måler) vil bytte til FreeStyle Libre, som er en billigere løsning.

 

Interessekonflikter: Hans-Jacob Bangstad og Trond Geir Jenssen er tilknyttet Diabetesforbundet, men har ikke mottatt honorar eller andre økonomiske bidrag fra Abbott, produsenten av FreeStyle Libre.

Kommentarer

 • Trine B. Haugen 19.08.2017 16.05.25

  Kommentarer fra leger med kunnskap i feltet har vært etterlengtet i denne saken. I oktober i fjor spurte Ketil Kjenseth (V) helseministeren om nordmenn med diabetes kan få Freestyle Libre på blå resept. Høie svarte at det er usikkert hvilke pasienter produktet er mest relevant for og hvor stor nytte pasientene vil få. Høie kunne raskt ha fått bedre svar enn det som hittil er kommet ut av den tidkrevende prosessen. Det vært en sammenblanding av type 1- og type 2-diabetes, kontinuerlig glukosemålere og ’flash’-glukosemåler og uklarheter om kostnader. Selv om diagnostikk og behandling skal være kunnskapsbasert, behøver ikke ’folkevettet’ settes til side. Hva færre fingerstikk, hyppigere målinger og informasjon om stigende eller fallende glukose innbærer for brukerne, bør være opplagt. De sosiale mediene sprer raskt kunnskap og erfaringer mellom brukerne, men tydeliggjør også ulikhetene - noen har råd til å betale utstyr av egen lomme, mens andre ikke har det.

 • Günter Wallraff 15.08.2017 01.19.29

  Men hvor mange hundrevis av tusen gir Abbott til Diabetesforbundet?

 • tommy rønning 14.09.2017 13.31.16

  Hva er det for en usaklig kommentar? Poenget må vel være om dette kan hjelpe en mengde mennesker, og det vil Freestyle Libre gjøre.

 • Marit Rike 11.08.2017 09.56.52

  Vi får svært ofte høre at vi har "verdens beste helsevesen". Så dukker det opp saker som dette. Artikkelen forteller at metoden Freestyle Libre er godkjent i mange land, og det gies full refusjon i Sverige. Det er helt uforståelig at ikke Norge vil gi type 1 diabetikere denne muligheten. Spesielt for barn med sine foresatte vil det bety en uvurderlig hjelp i hverdagen !

 • Liv Marit Finset 10.08.2017 16.48.41

  Tusen takk for et godt initiativ. Jeg er mor til gutt med diabetes 1. Vi betaler selv for freestyle libre og det gir økt livskvalitet for hele familien og vi kan behandle diabetesen bedre. Det er lettere med samarbeid med skole og mindre stigmatiserende i målesituasjoner. Dette er utstyr alle burde få glede av. Stå på!

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!