Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FHI jobber med ny rapport

Slik svarer Folkehelseinstituttet på kritikken av metodevurderingen av FreeStyle Libre.

Annons:
LAGER NY: Metodevurderingen av FreeStyle fra FHI omfatter totalt 101 sider. Bestillerforum har bedt de arbeide videre med rapporten. Skjemdump fra FHI.

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Bestillerforum gjort en hurtig metodevurdering av den nye blodsukkermåleren FreeStyle Libre. I sitt forrige møte kom Bestillerforum at de ikke kunne ta en beslutning på bakgrunn av den rapporten, og ba FHI jobbe videre.

– FHI arbeider med en oppdatert versjon som vi planlegger å sende til Bestillerforum før møtet 21. august, skriver Trygve Ottersen, direktør for område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet, i en e-post til Dagens Medisin.

– Urimelig kritikk
Diabetesleger og Diabetesforbundet har kritisert FHI for metodevurderingen av FreeStyle Libre av flere grunner.

– Vi leverte metodevurderingen innen den fristen vi hadde avtalt med Bestillerforum og opplever kritikken av tidsbruken vår som urimelig, svarer Ottersen.

Han viser til at de mottok dokumentasjon fra produsenten lillejulaften i fjor, og at de leverte innenfor fristen på 180 dager.

– Mest hensiktsmessig
I analysen av FreeStyle Libre har FHI valgt å slå sammen studier med diabetes type 1 og type 2, noe flere leger har reagert på fordi de mener at diabetes type 1 og type 2 er to forskjellige sykdommer.

– Vår vurdering var at en sammenslåing var mest hensiktsmessige gitt spørsmålet Bestillerforum ba oss svare på: Å vurdere klinisk effekt og sikkerhet, samt kostnadseffektivitet av FreeStyle Libre hos personer med diabetes type 1 og type 2. Ved en slik sammenslåing tar vi imidlertid hensyn til kliniske forskjeller når vi tolker resultatene. Vi har derfor også presentert resultater for hvert utfall for diabetes type 1 og type 2 hver for seg, skriver Ottersen.

Diabetesforbundet mener FHI burde ha innhentet brukererfaring i sitt arbeid, men FHI viser til at metodevurderingen rapporterte helserelatert livskvalitet og brukertilfredshet. Hurtige metodevurderinger omfatter vanligvis ikke brukererfaringer utover det som er undersøkt i studiene som er inkludert, påpeker FHI.

– Beslutningstagerne kan velge å ta hensyn til brukernes erfaringer, meninger og preferanser også på andre måter. FHI har for øvrig involvert brukere i utarbeidelsen av metodevurderingen av FreeStyle Libre, sier Ottersen, som blant annet viser til møte med Diabetesforbundet.

– Beslutningstagerne kan ta andre hensyn
FHI forsvarer videre bruken av GRADE-metodikken. De mener GRADE ikke er begrenset til vurdering av effekt av medikamenter, men også fullt mulig å bruke for medisinsk utstyr.

– Vi mener det er viktig med åpenhet om hvor sterkt eller svakt forskningsgrunnlaget faktisk er, og GRADE er en veletablert måte for å vurdere og kommunisere dette på.

– GRADE er ikke til hinder for at beslutningstagerne tar andre hensyn enn til forskningsbasert dokumentasjon av effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Pasientenes og klinikernes erfaringer, meninger og preferanser kan bli tillagt stor vekt, skriver Ottersen.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 4 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Medisinsk fødselsregister

Har kartlagt fødselsdata i 50 år

FORBURKERRÅDETS UNDERSØKELSE

Slakter fastlegeundersøkelsen6

Politikk og økonomi

Henla sak mot Helsepartiet5

FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

– Helseatlas er ingen gapestokk

PROTESTERER MOT HJERTESENTER I BODØ

UNN-leger ut mot PCI-anbefaling4

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Ulik bruk av mulig livreddende behandling

AVDEKKER FORSKJELLER I KOLS-BEHANDLINGEN

Minst 1 av 3 med kols er for dårlig fulgt opp2

KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

10 kvinner får rettshjelp etter feilaktige operasjoner

FIKK FEILAKTIG FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Dansk ekspert gransker de 21 feilaktige OUS-operasjonene2

PÅSTANDER OM HEMMELIGHOLD OG FRYKTKULTUR

Helsepartiet ekskluderte 13 medlemmer17

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!