Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FHI jobber med ny rapport

Slik svarer Folkehelseinstituttet på kritikken av metodevurderingen av FreeStyle Libre.

Annons:
LAGER NY: Metodevurderingen av FreeStyle fra FHI omfatter totalt 101 sider. Bestillerforum har bedt de arbeide videre med rapporten. Skjemdump fra FHI.

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Bestillerforum gjort en hurtig metodevurdering av den nye blodsukkermåleren FreeStyle Libre. I sitt forrige møte kom Bestillerforum at de ikke kunne ta en beslutning på bakgrunn av den rapporten, og ba FHI jobbe videre.

– FHI arbeider med en oppdatert versjon som vi planlegger å sende til Bestillerforum før møtet 21. august, skriver Trygve Ottersen, direktør for område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet, i en e-post til Dagens Medisin.

– Urimelig kritikk
Diabetesleger og Diabetesforbundet har kritisert FHI for metodevurderingen av FreeStyle Libre av flere grunner.

– Vi leverte metodevurderingen innen den fristen vi hadde avtalt med Bestillerforum og opplever kritikken av tidsbruken vår som urimelig, svarer Ottersen.

Han viser til at de mottok dokumentasjon fra produsenten lillejulaften i fjor, og at de leverte innenfor fristen på 180 dager.

– Mest hensiktsmessig
I analysen av FreeStyle Libre har FHI valgt å slå sammen studier med diabetes type 1 og type 2, noe flere leger har reagert på fordi de mener at diabetes type 1 og type 2 er to forskjellige sykdommer.

– Vår vurdering var at en sammenslåing var mest hensiktsmessige gitt spørsmålet Bestillerforum ba oss svare på: Å vurdere klinisk effekt og sikkerhet, samt kostnadseffektivitet av FreeStyle Libre hos personer med diabetes type 1 og type 2. Ved en slik sammenslåing tar vi imidlertid hensyn til kliniske forskjeller når vi tolker resultatene. Vi har derfor også presentert resultater for hvert utfall for diabetes type 1 og type 2 hver for seg, skriver Ottersen.

Diabetesforbundet mener FHI burde ha innhentet brukererfaring i sitt arbeid, men FHI viser til at metodevurderingen rapporterte helserelatert livskvalitet og brukertilfredshet. Hurtige metodevurderinger omfatter vanligvis ikke brukererfaringer utover det som er undersøkt i studiene som er inkludert, påpeker FHI.

– Beslutningstagerne kan velge å ta hensyn til brukernes erfaringer, meninger og preferanser også på andre måter. FHI har for øvrig involvert brukere i utarbeidelsen av metodevurderingen av FreeStyle Libre, sier Ottersen, som blant annet viser til møte med Diabetesforbundet.

– Beslutningstagerne kan ta andre hensyn
FHI forsvarer videre bruken av GRADE-metodikken. De mener GRADE ikke er begrenset til vurdering av effekt av medikamenter, men også fullt mulig å bruke for medisinsk utstyr.

– Vi mener det er viktig med åpenhet om hvor sterkt eller svakt forskningsgrunnlaget faktisk er, og GRADE er en veletablert måte for å vurdere og kommunisere dette på.

– GRADE er ikke til hinder for at beslutningstagerne tar andre hensyn enn til forskningsbasert dokumentasjon av effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Pasientenes og klinikernes erfaringer, meninger og preferanser kan bli tillagt stor vekt, skriver Ottersen.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!