Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

KLAGER: Alexander Flottorp, tidligere psykologistudent ved Eötvös Loránd University (ELTE), har klaget inn avslaget på arbeidslisens som psykolog i Norge til det europeiske overvåkningsorganet (ESA) og har bedt om informasjon om psykologiutdanningen i Budapest.

KLAGER: Alexander Flottorp, tidligere psykologistudent ved Eötvös Loránd University (ELTE), har klaget inn avslaget på arbeidslisens som psykolog i Norge til det europeiske overvåkningsorganet (ESA) og har bedt om informasjon om psykologiutdanningen i Budapest. Foto: Privat

Ungarske myndigheter: – Vi utdanner kvalifiserte psykologer

Tidligere ELTE-student henvendte seg til ungarske myndigheter for å høre hva de mener om psykologiutdanningen fra Ungarn. Helsedirektoratet: – Dette er kjent informasjon for oss.

Annons:

Alexander Flottorp, tidligere psykologistudent ved Eötvös Loránd University (ELTE), fikk avslag på søknad om arbeidslisens som psykolog i Norge. Deretter klaget han inn avslaget til det europeiske overvåkningsorganet ESA.

ESA sendte derfor et brev til norske myndigheter hvor de ba om en forklaring på om de anså at yrkeskvalifikasjonsdirektivet gjaldt i hans tilfelle.

HOD svarte deretter ESA at Helsedirektoratet ikke hadde ansett direktivet som gjeldende:

– Direktoratets avslag på søknaden om lisens, var basert på en vurdering om at Direktivet (Direktiv 2005/36/EC, journ. anm) ikke gjelder fordi profesjonen som klageren er utdannet for, ikke er den samme profesjonen som er psykolog i Norge, skrev Helse- og omsorgsdepartementet i sitt svar.


Ny-sendt brev
Ungarske myndigheter skriver nå i et nylig postet brev, at målet med utdanningsprogrammet ved ELTE er å trene kvalifiserte psykologer som innehar kunnskap i feltet psykologi og er informert om forskjellige deler av psykologifeltet. De skriver at studentene er kjent med metoder og psykologi som en profesjon, og kan bruke kunnskapen til å forstå og utvikle individer, grupper og organisasjoner.

Brevet er sendt fra ungarske utdanningsmyndigheter, til Alexander Flottorp, tidligere psykologistudenten ved ELTE.


Spurte Ungarn
Flottorp henvendte seg til Ungarns utdanningsmyndighet for å få vite om de anså at utdanningen han har gjennomført skal omfattes av reguleringene i yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

I brevet skriver ungarske myndigheter at dem med en grad i klinisk helsepsykologi er kvalifisert til å undersøke pasienter og gi psykologisk støtte i diagnosesetting og behandling av personer som lider av psykiske og somatiske lidelser.

– Dokumentet bekrefter at vi er kvalifisert til oppgavene som HOD sier er sentrale i den norske psykologrollen, nemlig diagnostisering og behandling av psykiske lidelser. Vi visste fra før av at utdanningen var lovregulert, men hadde ikke dokumentasjon på at den var lovregulert i henhold til direktivet, argumenterer Flottorp til Dagens Medisin og viser til at de er over femti tidligere ELTE-studenter som har fått avslag på søknad om arbeidslisens eller autorisasjon i Norge.


Bakgrunnen for brevet?
– Hva var bakgrunnen for at du ba om en uttalelse fra ungarske myndigheter?

– Dette var den informasjonen ESA etterspurte av Helse– og omsorgsdepartementet. Vi som har studert på ELTE var nysgjerrig på om utdanningen skal reguleres av yrkeskvalifikasjonsdirektivet, og derfor spurte vi ungarske myndigheter. ESA nevnte i brevet til HOD spesifikt at om en utdanning er regulert i et land, så omfattes den av artikkel 3 og 11. Ungarske myndigheter sier i brevet at utdanningen er regulert i henhold til dette.

En oversatt utgave av hele brevet kan leses her.


– Vi har rett på lisens
Flottorp fremholder at dokumentet han nå har fått tilsendt og oversatt, bekrefter at psykologistudiet ved ELTE er en regulert utdanning, samtidig som brevet presiserer at tittelen psykolog er ikke regulert i Ungarn.

– Siden utdanningen er regulert mener derfor de ungarske myndighetene at vi omfattes av artikkel 3 i yrkeskvalifikasjondirektivet. Og om utdanningen kan regnes som lovregulert, forstår jeg det dithen at vi har rett på lisens, sier Flottorp.


Helsedirektoratet: – Kjent informasjon
Han opplyser at han nå har sendt inn brevet som dokumentasjon til ESA, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

– Jeg håper at de tar informasjonen til seg, og at de kommer til konklusjonen at vi kvalifiserer til de rettighetene EØS-direktivet utløser, slik at vi alle får lisens, sier han.

Helsedirektoratet svarer følgende til Dagens Medisin, på spørsmål om dokumentet endrer deres syn på hvorvidt  yrkeskvalifikasjonsdirektivet gjelder for de tidligere ELTE-studentene:

– Dette er kjent informasjon for oss, men det blir nå innhentet ytterligere informasjon fra ungarske myndigheter slik at vi skal være helt sikre på grunnlaget i denne saken, sier avdelingsdirektør Anne Farseth i en e-post til Dagens Medisin.

Det europeiske overvåkningsorganet (ESA) bekrefter overfor Dagens Medisin at de har mottatt dokumentasjonen og sier de nå vil vurdere den sammen med annen relevant informasjon i saken.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: