Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
UENIG MED FLERTALLET: Christian Grimsgaard representerte Legeforeningen i Rikslønnsnemnda. Her fra hovedforhandlingen 13. februar. To uker senere kom avgjørensen fra nemnda. Foto: Vidar Sandnes

– Nemnda går utover sin kompetanse

– Det må reises spørsmål ved hvordan Rikslønnsnemndas medlemmer uten kjennskap til sektoren kan vurdere forsvarligheten ved arbeidstidsordningene, sier OUS-tillitsvalgt Christian Grimsgaard.

Publisert: 2017-02-28 — 11.46 (Oppdatert: 2017-02-28 — 11.56)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Christian Grimsgaard er overlege og varaforetakstillitsvalg for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus. Han representerte Legeforeningen i nemnda og hadde stemmerett da nemnda fattet sin avgjørelse.

De tre nøytrale medlemmene i nemnda la Spekters påstander til grunn, og Grimsgaard var dermed den eneste som ønsket et annet utfall.

Les også: Legene tapte mot Spekter

– For meg var det viktig å skrive en dissens hvor sakskomplekset ble tydeligere fremstilt. Jeg syns de nøytrale nemndsmedlemmene i liten grad realitetsbehandler våre argumenter, sier Grimsgaard til Dagens Medisin.

Behandlet i to møter
Nemnda hadde to møter før kjennelsen var klar, og det siste var over i løpet av en halvtime.

– Hvordan var prosessen i nemnda?

– Det har vært begrenset kontakt, og arbeidsformen har i liten grad vært felles drøfting. De nøytrale nemndsmedlemmene jobbet frem en kjennelse, som vi fikk anledning til å kommentere, sier Grimsgaard, som ikke vil kritisere prosessen.

– Men det er syns at nemnda i så liten grad tar innover seg at dette er en helt spesiell sak. Den er spesiell fordi den utfordrer vernehensyn som er lovregulert, sier Grimsgaard.

Les også: – Svært skuffende

– I strid med praksis
I den 86 siders lange kjennelsen skriver Rikslønnsnemnda at det å etterkomme Akademikernes krav om endringer i arbeidsavtalen vil «skape store problemer i driften ved sykehusene om dette gjennomføres med umiddelbar virkning». Grimsgaard mener denne oppfatningen ikke er godt nok begrunnet, og viser til at hovedregelen i norske sykehus er rullerende planer, slik Akademikerne ønsket å tariffeste.

Rikslønnsnemnda legger seg vanligvis på en konservativ linje hvor de ikke griper inn med nye ordninger mot partenes vilje. Grimsgaard mener vedtaket i denne saken strider mot nemndas praksis.  

«I denne saken vil nemndas kjennelse åpne for en omfattende arbeidstidsreform i sykehusene. (…) De nøytrale medlemmenes beslutning innebærer at legene kan pålegges arbeidstidsordninger som går langt utover det lovgiver har villet gi for noen annen yrkesgruppe», skriver Grimsgaard.

– Tap av kontroll
Spørsmålet om nemndas kompetanse til å fastsette tariffavtale i denne saken var et sentralt tema under hovedforhandlingen. Spørsmålet om unntak fra lovens vernebestemmelser kan fastsettes uten at partene selv inngår slik avtale er, ifølge nemnda, ikke behandlet tidligere.

Nemnda slo fast at de kan fastsette tariffavtale med avvikende arbeidstidsordning, og viser til forarbeidene til arbeidsmiljøloven.

Grimsgaard mener imidlertid at nemnda går utover sin kompetanse, både faktisk og rettslig.

«Når Legeforeningen ikke finner å kunne stå inne for at slike ordninger fremover vil være forsvarlige så må det reises spørsmål ved hvordan Rikslønnsnemndas medlemmer uten kjennskap til sektoren kan innestå for denne type vurderinger», påpeker OUS-legen.

Han mener denne kjennelsen kan «innebære tap av kontroll med de viktigste hensynene i arbeidsmiljøloven, nemlig at arbeidstidsordningene ikke påfører arbeidstakerne unødige sosiale og helsemessige belastninger».

Bratten: Unøyaktigheter
«Rikslønnsnemnda flertall skaper med sin kjennelse en rettstilstand der en arbeidstakerorganisasjon ikke kan trekke tilbake avtalebaserte unntak – selv ikke med bruk av kampmidler, skriver Grimsgaard.

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, skriver i en kort kommentar i kjennelsen at Grimsgaards merknader «inneholder unøyaktigheter knyttet til Spekters posisjoner og til faktum».  

 Les også: Spekter: - Håper vi nå kan se framover

 

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • UngLege 01.03.2017 07.26.03

  Til "Lege2": Greit svar. Likevel, det å nevne at det er unntak er ofte bare et forsøk på å ro seg unna ekstrem generalisering. Hvis man sier at det er unntak så finnes det en regel, og jeg tror ikke på at nesten alle leger er like jævlige som du hevder. Da jobber de i hvert fall ikke ved meg. Og hvis vi faktisk er selve trusselen mot pasienter (vet du bare siterte noen andre på det) bør man legge ned alle sykehus og legevakter. Da er de tryggere hjemme med sykdommen sin. Begynner å merke på frustrasjonen, og ser at det gjelder de fleste kollegaene mine også. Mange advarer nå andre mot å bli lege i offentlige sykehus. Det er et grunnleggende menneskelig behov å føle seg sett og verdsatt for det de gjør. Derfor takker jeg alltid håndverkere, vaskepersonale og butikkansatte på min vei, fordi de gjør en god jobb og fortjener å bli sett. Men leger er det visst helt greit å herse med, og det er sikkert sant at mange lar oss bli herset med ettersom vi er redde for vikariatene våre.

 • Ta rotta på hverandre 01.03.2017 07.00.09

  Siden arbeidsgiver med spekter i front er ute etter å ta rotta på legene (og øvrig helsepersonell), da er det vel rett og rimelig at vi også omdisponerer krefter og blir mer kreative mtp hvordan vi kan slå tilbake! Er som vanlig usikker på hvor i dette landskapet sykehusdirektørene står, og om det er forskjell på de 4, men HR er ikke på helsepersonellsia i alle fall !!

 • lege 2 01.03.2017 02.13.59

  Poenget den gangen vedr. DRG-aksjon var vel å boikotte finansieringssystemet, New public management, hvis jeg ikke husker feil- noe jeg kan gjøre. Jeg husker ikke hva utgangspunktet for kommentarene var, dvs. hva innlegget handlet om. Men saken var, at det var ingen aksjon- bare tanker og ideer som ble luftet i et kommentarfelt her. Og så brøt paranoian løs i Spekter og det ble rimelig mye bråk i kjølvannet av disse anonyme kommentarene.

 • Hh 01.03.2017 00.06.25

  People only treat you one way, thats the way you allow them..

 • DRG 28.02.2017 23.52.29

  Hva dreide dette seg om, DRG aksjon? Hva var poenget med ikke å kode?

 • Lege 2 28.02.2017 22.01.03

  Til Lege: Pass deg, nå. (humoristisk ment): Husker du hva som skjedde sist noen skrev om en slik ide her i Dagens Medisin? Spekter med Bratten i spissen gikk bananas og legeforeningen og Helsetjenesteaksjonen måtte ut og dementere at det ikke var noen DRG-aksjon på gang. Det ville vært ulovlig pga. at det var pågående forhandlinger (tror jeg...). Det ble i alle fall et forferdelig spetakkel på sosiale medier med en paranoia fra Spekter som vi sjelden har sett maken til... Humoristisk hilsen fra kollega

 • Lege 28.02.2017 21.29.32

  Til lege 2: God ide med DRG-boikott. Tiden er inne nå.

 • lege 2 28.02.2017 21.01.11

  Til UngLege: Det står "heldigvis mange unntak". Vi må evne å se oss selv utenfra, slik som mange pasienter opplever oss - kanskje fordi vi er presset på tid pga. Spekter? Man vet at etikken forvitrer når man blir for presset over tid. Det kan skje alle.Her er det ikke et svar for alle leger eller alle arbeidsplasser. Men det er et problem at legestanden, inkl. legeforeningen, ikke har vært flinke nok til å stå samlet og fokusere på pasientene, at mange kolleger er veldig opptatt av karriere og ikke vil lage bråk av redsel for å bli forbigått ved avansement, ikke få forskningsmidler, at legeforeningens sentrale stillinger er et springbrett til byråkratisk karriere i Hdir, i ledelse osv. Da det for et par år siden gikk rykter om DRG-boikott, var nettopp dette oppe, jf. Bruun Wyller: Det hjelper ikke om noen leger boikotter og kjemper for annet finanseringssystem- fordi det vil alltid være mange leger som koder DRG som aldri før.

 • UngLege 28.02.2017 18.00.13

  Jeg er selvsagt enig i at leger bør være flinkere på å stå sammen (og legeforeningen burde definitivt skjerpe seg og stå på krava nå), men den konstante nedvurderingen av leger som umenneskelige og arrogante (ja, vi er til og med de største truslene mot pasienter visstnok, kanskje verre enn sykdommen selv) begynner å gå meg på nervene. Spesielt når jeg hver dag sitter og hører på leger med 30 års erfaring ydmykt spørre hverandre om hjelp. Og mange (spesielt LIS og turnusleger) sitter gratis overtid for å dobbeltsjekke og trippelsjekke notater samt ringe rundt for å forhøre seg med noen som er mer erfarne. Når jeg stadig selv har spurt annet helsepersonell om hjelp og hele tiden ser leger følge blant annet sykepleierinstrukser (med rette) så føles de kontinuerlige påstandene om arroganse så ekstremt urettferdig. Og denne myten vinner Spekter på: leger fortjener ikke levelige arbeidsforhold på lik linje med alle andre yrkesgrupper. Til det er vi visstnok for arrogante.

 • UngLege 28.02.2017 17.36.34

  Ser at "lege" under skriver om hvordan leger er den største trusselen mot pasienter (lurer på om han/hun inkluderer seg selv i den ekstreme generaliseringen om arrogante leger med patologisk behov for selvrealisering). Dette synes å være meningen til Spekter og store deler av media også, leger er ansett som en trussel mot vårt fantastiske pasientrettede helsevesen. Siden vi leger kun er en trussel og en plage ovenfor pasientene og stakkars spekter, foreslår jeg nå at vi alle slutter. Det er flust med yrker der ute, som kan by på like god eller nesten like god lønn, mer tid til familien, og mindre risiko for å bryte sammen i gråt etter en 19 timers vakt uten søvn eller ordentlig mat (19 timers vakter er ikke de verste selvsagt, jeg har vært på jobb i over 26 timer også). Når vi slutter (evt går over til det private) kan Bratten og hennes medløpere operere blindtarmer, reponere skuldre, vurdere kreftbehandling og MR bilder. Da vil sikkert pasientsikkerheten gå til topps. Eller?

 • lege 28.02.2017 13.47.01

  Legene kan vel være sin egen verste fiende og pasientenes verste fiende- pga. individualisme og liten evne til, solidarisk, å stå sammen med pasientene. Vi er kjent for arroganse overfor pasienter og vårt maktbehov- også overfor pasienter. Det ble en gang uttrykt (psykiater i tidsskriftet, uten at navn erindres)- at den egentlige trusselen mot pasientene er ikke byråkratene men legenes personlighet: Flink gutt og jente, maktbehov, kontrollbehov og opp og frem i karriere. Heldigvis mange unntak. Når det er skrevet: Er fullt enig i at Spekters framferd er fryktelig ogikke lett å stå imot, og at rettssak er eneste videre vei. Men vi legger grobunn for splitt og hersk, hersking fra byråkrati, ledelse og plitikere, ved at det er for lite "kallstanker" og lite "baller" igjen blant legene og for mye fokus på patologisk selvrealisering.

 • Anders A 28.02.2017 13.38.16

  Fattar inte att ni orkar. Den offentliga sjukvården är döende. Legeforeningen är helt ofarlig, tandlös och kan inte hjälpa er. Gör som jag gör här i Sverige. Säg upp er. Vikarera. Äg den nya verkligheten. Ta kontroll över era liv och er tid. Det är det enda språk Spekter förstår.

 • Makta 28.02.2017 12.36.50

  I et norsk demokrati vinner makta "øvrigheten" uansett . Eneste som kan forandre på det er et voldsomt sosialt media trykk eller store folkemengder over lang tid.Det er vanskeleg i dette tilfelle da legene er meir hverandres konkurrenter en kolleger og akkurat det er arbeidsgiveren fullt klar over fordi dei har selv vært leger.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!