Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

20 måneders saksbehandling i nytt klageorgan – mener pasientene får flytteregningen

Omorganisering gir lang saksbehandlingstid.

Annons:
Dette er brevet pasientene får, og som forteller om en saksbehandlingstid som kan nærme seg to år.

Det nye nasjonale klageorganet for helsetjenesten, Helseklage, legges til Bergen.

"20 måneder eller lengre"
Helseklage ble opprettet etter en beslutning i revidert nasjonalbudsjett for 2015.

I dette nye nasjonale klageorganet inngår Pasientskadenemnda (PSN).  Innen 2,januar skal alle ansatte i PSN ha sin daglige arbeidsplass i Bergen, men i overgangsperioden skal det være kontorer både i Oslo og Bergen.

Pasientskadenemnda er en del av det nye Helseklage, og denne nemnda er NPEs klageorgan.

NPE er en uavhengig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartmentet, og er ikke en del av Helseklage. Denne skal ikke flyttes til Bergen.

PSN har varslet Helse- og omsorgsdepartementet om at den forventede saksbehandlingstiden vil øke betraktelig som følge av omorganiseringen. Før flyttingen var saksbehandlingstiden på 12 måneder.

Nå sender PSN brev til pasientene om at saksbehandlingstiden er på 20 måneder, og at den kan bli enda lengre.

I et debattinnlegg spør pasient- og brukerombudet i Oslo og Alershus, Anne-Lise Kristensen, om det er slik at pasientene må ta flytteregningen.

Allerede problemer i 2012
Blant annet skriver Kristensen og medforfatter Torunn Grinvoll, som er pasient- og brukerombud i Vestfold, at Riksrevisjonen allerede i 2012 konkluderte med at Pasientskadenemnda ikke hadde tilstrekkelig kapasietet til å møte økningen i klagesaker.

 – Situasjonen er nå ytterligere forverret, skriver de.

Les debattinnlegget her: Pasientene får flytteregningen?

 

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt

Nyheter fra startsiden

TUSENVIS AVVVISES I PSYKISK HELSEVERN

– Helt uakseptabelt3

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

Også Helsepartiet krever UNN-granskning2

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

Hevder politikerne driver heksejakt7

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

Fastlegene: – Sinne og avmakt4

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

Psykiaterne: – Systemsvikt

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

Se oversikt: Disse DPS'ene avviser mest og minst6

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

– Jeg får helt vondt i magen

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!