Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
FINANSIERER STUDIENS LEGEMIDLER: – Beslutningsforum bestemte at utgiftene til medikamentene skal føres på de vanlige postene (H-resept) ettersom det er etablert behandling, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Nord. Foto: Lasse Moe

Får fortsette med behandling i «vinduet» frem til studien starter

Haukeland universitetssjukehus får fortsette med stamcellebehandling av MS-pasienter, frem til stamcellestudien er i gang.

Publisert: 2016-03-16 — 12.57 (Oppdatert: 2016-03-16 — 13.06)
Denne artikkelen er over seks år gammel.
FORNØYD: – Jeg tenkte jo at sannsynligheten for at vi fikk lov til å fortsette var ganske god, men jeg tok ingenting for gitt, sier professor Lars Bø. Foto: Lasse Moe

Etter at Beslutningsforum godkjente en norsk studie på stamcellebehandling av pasienter med multippel sklerose har det vært knyttet usikkerhet til om forskerne i Bergen har kunnet fortsette med stamcellebehandling på en midlertidig godkjenning fra Bestillerforum, som består av fagdirektørene i RHFene.  

Beslutningsforum melder til Dagens Medisin at fagmiljøet i Bergen får fortsette med å gi stamcellebehandling til MS-pasienter, i vinduet frem til den norske stamcellestudien kommer i gang.

– Dette er jeg glad for. Jeg tenkte jo at sannsynligheten for at vi fikk lov til å fortsette var ganske god, men jeg tok ingenting for gitt, sier professor Lars Bø til Dagens Medisin.


Tar i mot henvisninger
Bø leder den utprøvende behandlingen på stamcelletransplantasjon for ms-pasienter og har utarbeidet forslaget til studien. At de får fortsette på midlertidig dispensasjon mener han at sikrer behandlingen for pasienter i siste linje, som ikke har effekt av legemidler.

– Det er jo noen som opplever svikt på de registrerte behandlingene vi tilbyr i det offentlige, som ellers ville ha vanskelig for å finne andre behandlingsalternativer, sier han.

Bø vil ikke gi et anslag på hvor mange som det er aktuelt å behandle på midlertidig godkjenning, frem til studien kommer i gang. – Vi vil fortsette å ta i mot henvisninger, og vurdere pasientene opp mot de kriteriene som gjelder, sier han.


Usikker på finansiering
Bø har tidligere uttalt at han var usikker på finansieringen rundt studien, som beslutningsforum godkjente. – Foreløpig er det uklart hvordan finansieringen kommer på plass. Og vi vet ikke når studien kan starte opp, presiserte han nylig til Dagens Medisin.  

Beslutningsforum har tidligere anslått at kostnadene på studien blir om lag 80 millioner kroner, fordelt på fem år. – Det er de beregnede utgiftene til gjennomføring av autolog stamcellebehandling som ligger til grunn for anslaget, i tillegg til studietekniske utgifter, forklarer Lars Vorland, leder i Beslutningsforum, på spørsmål om hva som ligger til grunn for kostnadsoverslaget.  

Han forteller at studien etter godkjenning i regional etisk komite (REK), må søke bevilgninger i forskningsmidler som administreres av Forskningsrådet og de regionale helseforetakene. – Det må søkes godkjenning for studieprotokollen hos REK. Studien er omfattet av stor interesse og prosessen går forhåpentligvis raskt, sier lederen.


Dekker legemiddelutgiftene
Legemiddelforbruket som går med i studiens randomiseringsarm med alemtuzumab (Lemtrada), vil dekkes gjennom helseforetakenes midler. – Beslutningsforum bestemte at utgiftene til medikamentene skal føres på de vanlige postene (H-resept) ettersom det er etablert behandling, forklarer Vorland.

– Dersom vi får legemiddelutgiftene dekket som vanlig behandling i foretakene, er vi fornøyde for det, sier Bø.  

– Det blir fortsatt spennende å se på hva slags kostnader det blir med stamcelletransplantasjon. Der trenger jeg mer informasjon fra Beslutningsforum, på hvilke utgifter ved stamcelletransplantasjon som skal regnes som forskningsutgifter og hvilke som kan dekkes av foretakene, sier han.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!