Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
FORUTSETTER: – En forutsetning for at det blir opprettet en studie, er at regional etisk komitee godkjenner studien og at vi får på plass finansiering, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum. Foto: Lasse Moe

Ja til MS-studie på stamcellebehandling

Mandag vurderte Beslutningsforum autolog stamcelletransplantasjon for MS-pasienter med attakkbasert sykdom.

Publisert: 2016-03-14 — 11.12 (Oppdatert: 2016-03-14 — 12.21)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

OSLO/MAJORSTUA: Beslutningsforum sa i dag nei til å etablere et tilbud for stamcellebehandling, men sa ja til å etablere en studie på stamcellebehandling for pasienter multippel sklerose-pasienter (MS) med aggresiv attakkbasert sykdom.

– Alle pasientene som er aktuelle for stamcellebehandling vil få tilbud om  behandlingen, gjennom en stor studie. Det betyr at alle pasienter som er aktuelle for behandlingen vil få tilbud om stamcelletransplantasjon, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum til Dagens Medisin.

Ifølge lederen innebærer dette at om lag 25 - 30 pasienter vil få tilbud om behandlingen i Norge årlig.

– Forutsetngen for dette er at vi får på plass finansieringen av studien, og at regional etisk komite (REK) godkjenner det etiske opplegget, forteller Vorland.

– Umulig å konkludere
Som Dagens Medisin tidligere har skrevet, konkluderte Kunnskapssenteret nylig med at mangel på kontrollerte studier for denne behandlingsmetoden gir høy risiko for systematiske skjevheter, og at de mener det ikke er mulig å trekke sikre konklusjoner ut ifra publisert materiale.

Ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen fikk et fåtall pasienter autolog stamcellebehandling i fjor.

Klinikere har etterlyst muligheten

Overlege og leder Lars Bø ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, sa nylig til Dagens Medisin at det er for tidlig å si noe om hvordan det har gått med pasientene som har fått behandlingen.

På spørsmål om hva han tenker om at Beslutningsforum da sa nei til å innføre behandlingen, også forskningsbasert behandling, svarte han:

– Med en alvorlig prognose som sykdommen har, vil vi også ønske å vurdere behandlinger som ikke har den dokumentasjonen som etterlyses i metodevurderingen. Som klinikere vil vi gjerne ha denne muligheten.

Sverige konkluderte annerledes
I Sverige har Socialstyrelsens forslag til retningslinjer for stamcelletransplantasjon konkludert helt annerledes enn den norske metodevurderingen; Socialstyrelsen likestilte behandlingen med flere legemidler

«Helsevesenet skal tilby behandling med fingolimod (Gilenya), alemtuzumab (Lemtrada) eller HSCT (stamcellebehandling) ved aktiv attakkvis MS. Avgjørende for anbefalingen er at tilstanden har svært stor alvorlighetsgrad», heter det i det svenske forslaget.
Saken er redigert og oppdatert 14. mars.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Bjarne Hansen 15.03.2016 12.56.40

  Fedorenkos studier er relevante, men ingen av de er en RCT. I den ene studien inkluderte han 50 pasienter (1999-2006) og i den andre 99 pasienter (2005-2011). Det hersker vel liten tvil om at HSCT skal ha en plass i behandlingen av MS. Spørsmålet er bare hvor stor plass og til hvilke pasienter. Som han selv skriver i den ene studien: 'Multicenter cooperative studies are needed for better assessment of treatment outcomes. Further studies are necessary to develop proper criteria for the candidates for HDIT + AHSCT with reduced-intensity conditioning regimens'. Altså mer forskning må til. Samtidig mener jeg nok de hadde vært mer riktig om Norge hadde blitt med i en internasjonal multisenterstudie,

 • Terese Paslawski Rødland 15.03.2016 10.16.59

  Alle disse studiene er publisert av dr. Denis Fedorenko ved Pirogov Universitetssykehus i Moskva i anerkjente internasjonale tidsskrifter men de teller kanskje ikke siden det ikke er Europa? Og jeg må si jeg stusser over at ikke leger tør å stå fram i dette medium med navn slik vi pasienter gjør. http://www.pubfacts.com/detail/25711670/Long-term-outcomes-of-autologous-hematopoietic-stem-cell-transplantation-with-reduced-intensity-cond http://www.pubfacts.com/detail/22771495/Autologous-hematopoietic-stem-cell-transplantation-with-reduced-intensity-conditioning-in-multiple-s http://www.pubfacts.com/detail/21374820/Quantitative-tracking-of-T-cell-clones-after-haematopoietic-stem-cell-transplantation http://www.pubfacts.com/detail/18468768/High-dose-immunosuppressive-therapy-with-autologous-hematopoietic-stem-cell-transplantation-as-a-tre

 • Bjarne Hansen 14.03.2016 22.46.34

  Knapskog: I denne studien, publisert av Svenske forskere identifiserte de 52 pasienter hvorav 48 ble inkludert i perioden fra mai 2004 til april 2013. Jeg er ikke sikker på hvor mange som får behandling i Sverige p.t., men de har også strenge kriterier. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24554104

 • Lege 14.03.2016 20.15.45

  Det finnes ikke dokumentasjon(heller ikke hos svenskene) for at autolog stamcelletransplantasjon faktisk virker. Å tilby en behandling der det ikke finnes dokumentasjon for at nytteverdien overstiger risikoen ville vært uforsvarlig. Å gjennomføre studien er derfor det eneste rette å gjøre slik situasjonen er.

 • Audun Knapskog 14.03.2016 17.29.47

  Da skal vi altså tilby denne behandlingen til 25 - 30 pasienter årlig. Samtidig som vi vet at ca 350 personer får denne diagnosen i Norge hvert år. Vi skal altså sile ut de 25 - 30 som skal få en potensielt kurerende behandling gratis i Norge. Alle andre med MS som ønsker denne behandlingen må selv ordne alt sammen og reise utenlands. Og dette gjør nordmenn, i hopetall. For norsk helsevesen synes å ha den oppfatningen at alle som ikke er blant disse 25 - 30 pasientene lever godt med sin MS og tåler å stå på bremsemedisiner med alle de bivirkningene det innebærer. For at behandlingen også har god effekt på personer som ikke er blant de 25 - 30 som kommer til å få den i Norge er ikke noe norske helsemyndigheter kommer til å oppdage. Det skal jo bare forskes på "godkjente" tilfeller. Og at norske MS-pasienter som faller utenfor de norske kriteriene også får helsen ødelagt av MS, er et faktum man nekter å ta inn over seg. Til alle som har MS i Norge og som ønsker HSCT uten å være inkluderte av de strenge, norske kriteriene: reis utenlands og redd deg selv. Du blir ikke reddet av norsk helsevesen!

 • Terese Paslawski Rødland 14.03.2016 17.07.51

  Dette er bare latterlig! Sverige startet med HSCT for over 10 år siden og har nå likestilt denne metoden med 2.linje medisinene Lemtrada og Gilenya. Hva gjør Norge? Jo, vi lager en studie... For vi kan jo ikke "herme" etter svenskene. Hvor er riktig ressursbruk her? Studie koster masse penger og setter mange begrensninger på hvem som kan få HSCT for det blir neppe noen Compassionate treatment for dem som faller utenfor inklusjonskriteriene slik de gjør det i USA og Sverige bl.a.

 • Svein Erik Farkvam 14.03.2016 13.33.00

  Hvorfor blir all studie som er gjort i utlandet bare kastet? Er studiene som er gjort der feil? Skulle det skje at de kommer til samme konklusjon i Norge, så må vel noen stå til ansvar for ressursbruken som blir gjort? Det er vel ikke nødvendig å finne opp kruttet på nytt, eller er det ???

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!