Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
FORNØYD: Overlege Lars Bø er fornøyd med at de nå skal opprette en randomisert studie for pasientene som kan være aktuelle for stamcellebehandling. Her avbildet etter sitt foredrag om den norske studien på stamcellebehandling, under Nevrodagene. Foto: Lasse Moe

– Det er etisk å randomisere

MS-pasientene i stamcellestudien vil enten få legemiddel– eller stamcellebehandling.

Publisert: 2016-03-15 — 14.00
Denne artikkelen er over seks år gammel.

HÅNDTVERKEREN/ OSLO: Nylig ble det klart at Beslutningsforum sa nei til å etablere et nasjonalt behandlingssenter for stamcellebehandling, men ja til å opprette en norsk sammenligningsstudie på stamcellebehandling, hvor pasientene randomiseres til enten stamcelletransplantasjon eller alemtuzumab (Lemtrada).

– Jeg er fornøyd, uttaler Lars Bø, overlege på Haukeland universitetssykehus, hvor han leder den utprøvende behandlingen på stamcelletransplantasjon for multippel sklerose-pasienter (MS).

Slik ordnes studien
– Forslaget vårt er at pasienter skal velges ut til studien etter de samme kriteriene vi har brukt frem til i dag, for om de skal få stamcelletransplantasjon, sier han til Dagens Medisin.

Bø forklarer at pasientene blant annet må ha klinisk definert MS-sykdom. De må ha hatt minst to attakk det siste året, sykdomsaktivitet på MR, under 6,5 i invaliditetscore (EDSS) og være under 45 år. – Alder under 45 er imidlertid ikke et absolutt kriterium, men veies opp mot graden av betennelses-sykdomsaktivitet, sier han.

Randomiseringen
Dersom en pasient oppfyller disse kriteriene, skal pasienten utvelges etter loddtrekning, som bestemmer om de får behandling med alemtuzumab eller autolog hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT).

– I studien skal pasientene randomiseres. For å gjennomføre studien bra, er vi nødt til å ha 30 på stamcelletransplantasjon og 30 på alemtuzumab-behandling, men helst fler, sier Bø.

Overlegen forklarer at det i tillegg blir en tredje-arm i studien. – De i studien som allerede står på alemtuzumab-behandling og har behandlingssvikt skal kunne tilbys stamcellebehandling. Disse personene blir tatt ut av randomiseringen.

Forskeren mener at opplegget de har planlagt med randomisering i studien er etisk.

– Det er etisk å randomisere så lenge det ikke finnes sammenligningsstudier som viser at den ene behandlingen er bedre enn den andre.

Uavklart om oppstart
Bø har utarbeidet forslaget til studien, som de nå skal stable på bena så lenge alt går etter planen. Lederen av Beslutningsforum uttalte etter møtet i forumet at forutsetningen for stamcellestudien er å få på plass finansieringen og at regional etisk komite (REK) godkjenner opplegget. Studien er estimert til å koste om lag 80 millioner kroner, fordelt på fem år, ifølge Lars Vorland, som leder forumet.

– Foreløpig er det uklart hvordan finansieringen kommer på plass. Og vi vet ikke når studien kan starte opp, presiserer Bø.  

Dagens Medisin har kontaktet Beslutningsforum og skal få svar fra forumet på spørsmål om finansieringen, ved et senere tidspunkt.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Kolbjørn Sivertsen 15.03.2016 19.41.57

  Er det etisk forsvarlig å gi tretti (30) MS-pasienter bremsemedisinen Alemtuzumab (Lemtrada) når vi vet at den gir ca 50% sjanse for å bremse opp sykdommen, men samtidig kan gi mange kjente bivirkninger – ingen har mulighet til å bli friske selv om noen får en bedre hverdag! Trenger man å utsette disse pasientene for denne behandlingen, og har en ikke nok registrerte data fra Lemtrada behandling, og resultater av bremsemedisinen, for å kunne sammenligne med? Kan dere ikke gi dem stamcelletransplantasjon (HSCT) med en gang? Da kan faktisk seksti (60) pasienter få en mulighet til å bli kvitt sin MS! Om dere ikke har kapasitet kan andre sykehus/helseforetak utføre denne transplantasjonen som norske hematologer har utført på adskillige kreftpasienter - dog med sterkere cellegift – prosedyrene er omtrent tilsvarende – så hva er problemet bortsett fra kapasitet som kanskje finnes rundt om det ganske land? Samtidig kan dere samle inn data fra alle de 33 pasientene som har vært i Moskva til nå, og få oversendt alle resultatene på de over 100 pasientene som er behandlet av nevrologer i Sverige, samt alle de andre som har vært i utlandet og som følges opp av norske nevrologer. Disse nevrologene er vel forpliktet å registrere resultatene i ett register/database og beskrive forløpet av etterbehandlingen selv om at selve stamcelletransplantasjonen ikke er utført i Norge? Denne modellen vil kunne spare helseforetakene for store utgifter da to år med Lemtrada ville tilsvare HSCT behandlingen forutsatt at pasienten blir kvitt MS sykdommen. Vi har allerede mange bevis for dette fra pasienter som har gjennomgått HSCT og er friske mange år etter behandlingen. D

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!