Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

FORNØYD: Viseadministrerende direktør Terje Rootwelt ved Oslo universitetssykehus erklærer seg fornøyd med sykehusets innsats for å få ned fristbruddene.

FORNØYD: Viseadministrerende direktør Terje Rootwelt ved Oslo universitetssykehus erklærer seg fornøyd med sykehusets innsats for å få ned fristbruddene. Foto: Øyvind Bosnes Engen

OUS hadde 190 fristbrudd da nye pasientrettigheter inntrådte

Sykehusledelsen forventer likevel å måtte melde om «svært få» fristbrudd til HELFO.

Annons:

1. november trådte nye regler om pasientrettigheter i kraft. Reglene innebærer at sykehusene – snarere enn pasientene selv – må melde fra til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) dersom de ikke oppfyller pasientenes rett til behandling innen fristen.

Oslo universitetssykehus (OUS) opplevde en kraftig økning i antall fristbrudd idet journalsystemet DIPS ble innført i fjor høst. Sykehuset satte seg som mål å komme ned på null fristbrudd innen endringen i pasientrettighetsloven trådte i kraft.

LES OGSÅ: OUS har færre fristbrudd enn før DIPS ble innført

Overgangsregel
Nå opplyser viseadministrerende direktør Terje Rootwelt at OUS per 31. oktober hadde i overkant av 190 registrerte fristbrudd. Ifølge Rootwelt er det grunn til å tro at noen av disse skyldes registreringsfeil, men at mange av dem er reelle fristbrudd.

“Vi er svært fornøyde med den innsatsen som har vært gjort for å få til dette, særlig fordi dette ikke har gått på bekostning av øvrige pasienter”

- Terje Rootwelt, viseadministrerende direktør ved OUS

– Vi hadde per 9. november likevel ikke meldt noen fristbrudd i portalen til HELFO. Dette er begrunnet i en midlertidig overgangsregel som tilsier at hvis vi kan tilby time innen to uker etter fristen, kan vi la være å melde fristbrudd til HELFO hvis pasienten aksepterer dette. Langt de fleste pasienter med fristbrudd har fått time innen to uker etter fristen, og vi forventer derfor å melde svært få fristbrudd til HELFO foreløpig, sier Rootwelt.

LES OGSÅ: Slik forklarer OUS fristbrudd-økningen

– Interne ventelister forbedret
OUS-ledelsen har i løpet av året satt inn flere tiltak for å få ned antall fristbrudd, blant annet gjennom opplæring i det nye journalsystemet, og jevnlig informasjon til klinikkene om planlagt aktivitet og nært forestående frister.

– Vi er svært fornøyde med den innsatsen som har vært gjort for å få til dette, særlig fordi dette ikke har gått på bekostning av øvrige pasienter. Tvert imot er også interne ventelister forbedret betydelig i sykehuset som helhet siste halvår, sier Rootwelt.

Kommentarer

 • OUS-ansatt 11.11.2015 22.10.33

  OUS sine ventelister er korrupte, pasienter gis ikke riktig rett, ingen av manglene Riksrevisjonen påpekte er rettet, med Dips har triksingen tiltatt.

 • lege 11.11.2015 15.55.55

  kvalitet? eller bare kvantitet?

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!