MANGE OPPSIGELSER: Sykehuset i Hamar har iverksatt flere tiltak for å forbedre situasjonen på den medisinske sengeposten der 20 sykepeleire har sagt opp.
MANGE OPPSIGELSER: Sykehuset i Hamar har iverksatt flere tiltak for å forbedre situasjonen på den medisinske sengeposten der 20 sykepeleire har sagt opp.

20 ansatte har sagt opp på avdelingen siden i fjor høst: – Går hjem med en vond følelse

Det siste halvåret har 20 ansatte ved den medisinske sengeposten i Hamar sykehus sagt opp. – Man går rundt og føler at man gjør en dårlig jobb, sier en av dem som har sagt opp.

Publisert Sist oppdatert

I en større sak om situasjonen ved medisinsk sengepost i Hamar sykehus, referer Hamar Arbeiderblad fra et møte som fant sted 17. februar hvor ledelsen, tillitsmannsapparatet, verneombud og representanter HR var tilstede.

I referatet kommer det fram at det har vært flere oppsigelser de siste månedene, til sammen 20 sykepleiere.

I tillegg beskrives en situasjon med høy arbeidsbelastning, blant annet som følge av høye innleggelsestall i kombinasjon med redusert intensivkapasitet, noe som har ført til flere ustabile og uavklarte pasienter på sengeposten. Man peker også på at det har vært mange smittepasienter og at sykefraværet har variert mellom 7 og 12 prosent det siste halve året.

HA har snakket med flere sykepleiere ved avdelingen som ikke ønsker å stå frem med navn.

– Det store problemet er bemanningen. Det samsvarer ikke med pasientbelegget. Pasientene er sykere nå enn tidligere. Det er intensivkandidater som ligger på sengepost som man skal prøve å ivareta, sier en av sykepleierne.

– Man går og brannslokker hele tiden, og må prioritere mellom mat, stell og observasjon. Det er ikke god sykepleie, sier en annen.

I tillegg peker sykepleierne på store mengder overtid og «hinkehelg», en ekstra helg hver 24. uke utover vanlig turnus med arbeidshelg hver tredje helg.

– Man går rundt og føler at man gjør en dårlig jobb. At man går hjem fra jobb med en vond følelse, sier en ansatt som har sagt opp.

Kan være aktuelt å varsle arbeidstilsynet

Daværende divisjonstillitsvalgt Tone K. Amundgaard er ifølge referatet fra møtet i februar bekymret:

«Tiltakene som er gjort er bra, men er usikker på at det er tilstrekkelig (..) Er bekymret for at de ansatte må ta for stort ansvar og får lagt for stort individuelt ansvar på sine skuldre», heter det i referatet.

Hovedverneombud er også svært kritisk:

«I 2019 sendte AMU en bekymringsmelding i forhold til enheten. Det er liten framgang i utviklingen, det virker som vi er i en enda større krise nå. Tror ikke det er noen quick fix tiltak, men vi kan ikke fortsette i dette sporet videre.»

Magne Tronstad, som er hovedverneombud i Elverum-Hamar, sier til HA at det ikke er et ukjent fenomen at det er høy arbeidsbelastning ved medisinske sengeposter, men at avdelingen på Hamar har vært spesielt belastet og at det har vart over tid.

– Ledelsen har vært åpne om at det har vært høy arbeidsbelastning og vært villig til å prøve å finne tiltak. Man har ikke sett noen vesentlig bedring, mener er nå i ferd med å iverksette tiltak som jeg håper vil bedre situasjonen.

I referatet står det også at både divisjonstillitsvalgt og verneombud informerer om at det kan være «hensiktsmessig å varsle arbeidstilsynet om denne saken,» men overfor HA sier Tronstad at dette ikke lenger er aktuelt siden det er iverksatt tiltak for å bedre situasjonen.

– Det er en alvorlig situasjon med høy arbeidsbelastning, sier divisjonstillitsvalgt Heidi Skoglund til Hamar Arbeiderblad.

Divisjonsdirektør: - Et alvorlig signal

Divisjonsdirektør for sykehusene Elverum-Hamar, Håvard Kydland, svarer på vegne av ledelsen at det er bekymringsfull situasjon som har de har forsøkt å finne tiltak for å forbedre:

– Det er et alvorlig signal om at vi ikke har lykkes i våre tilstrebelser om at dette skal være et attraktivt arbeidssted, sier han.

Kydland understreker til HA at han opplever at det nå er en bred enighet om at situasjonen er bekymrende og at man vil gjøre det man kan for å bedre forholdene.

– Det har allerede skjedd ting til det bedre siden møtet 17. februar. Vi får en ny leder inn, en rutinert person som kan se med nye øyne på helheten på avdelingen og jeg ønsker at det nye lederteamet for arbeidsro til å gjøre kloke valg. Men vi jobber hardt for å løse utfordringene slik at det blir et mer attraktivt sted å arbeide, sier han.

Sykepleien har også tidligere omtalt saken.

Powered by Labrador CMS