Sveinung Stensland (H), medlem i Helse - og omsorgskomiteen, og regjeringskollegene, ville ikke vedta forslaget om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien. Her fra høringen i februar. Foto: Vidar Sandnes

Nei til åpenhet om honorarer fra industrien

Regjeringspartiene sier nei til nytt regelverk som skal tvinge helsepersonell til åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dagens Medisin har i flere artikler skrevet om offentliggjøring av leger og helsepersonells honorarer fra legemiddelindustrien.

Leger og annet helsepersonell må i dag gi samtykke for at legemiddelselskapene skal kunne offentliggjøre beløpene de mottar fra legemiddelselskapene.
Legemiddelselskaper utbetalte i fjor 7,5 millioner kroner i honorarer til helsepersonell som ikke har gitt dette samtykket.

  • Dagens Medisin har laget et søkbart register, der alt helsepersonell som har gitt sitt samtykke, står registrert med oversikt over utbetalinger fra legemiddelindustrien. Pengeoverføringene fra legemiddelselskaper til helsepersonell og organisasjoner de siste tre årene, er med. Søk i utbetalingene her.

I desember fremmet SV et representantforslag der de ba regjeringen, gjennom forskrift, sikre at helsepersonell som er ansatt i eller jobber på oppdrag for det offentlige helsevesenet og samtidig mottar honorar fra legemiddelindustrien, blir registrert i et åpent, søkbart register som administreres av Helsetilsynet.

En samlet opposisjon ga sin støtte til kravet om åpenhet, i likhet med Legemiddelindustrien og Legeforeningen.

I februar var det åpen høring i Helse – og omsorgskomiteen, og nå foreligger innstillingen der forslaget ikke vedtas, en tilrådning som de fire regjeringspartiene fremmer.

Regjeringspartiene viser i innstillingen til at «det finnes et omfattende regelverk som skal motvirke uheldig samhandling/bindinger mellom helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten og andre aktører».
De viser også til at det er inngått samarbeidsavtaler mellom sentrale aktører som Legemiddelindustriforeningen, Legeforeningen og de regionale helseforetakene. Disse avtalene gir detaljerte føringer for hvordan samarbeid mellom industrien og helse- og omsorgstjenesten/helsepersonellet skal skje. Det er også fastsatt interne regler for de regionale helseforetakene.

Videre løfter de den selvstendige plikten som helsepersonell har, til å påse at de driver sin virksomhet i henhold til lov og forskrift, og i i tråd med retningslinjer og avtaler på sin arbeidsplass.
Krf har snudd
Av vedtaket går det dermed frem at Krf har ombestemt seg: For i oktober var de ikke i tvil om at åpenhet må være et krav: Daværende leder av Helse –og omsorgskomiteen Olaug Bollestad (Krf) mente at det ikke fantes tvil om svaret på spørsmålet:

– Alle må oppgi dette, sa hun.

På spørsmål om Krf ville gå inn for å regelfeste et krav om åpenhet, sa Bollestad:

– Ja, så langt vil jeg nesten gå. For dette skaper utfordringer for legitimiteten til legene, og hva som styrer deres valg av medisiner. Dette handler om legitimitet og ingenting annet for meg. Ingen er tjent med at det blir stilt spørsmål ved dette. Det kan ikke være slik at noen opplever at det blir stilt spørsmål om valg og prioriteringer som blir gjort, sa Bollestad til Dagens Medisin.

Komiteens medlemmer fra Ap, Sp og SV mener at full åpenhet om alle økonomiske bindinger fordi helsepersonell ofte opptrer som fageksperter, også i andre sammenhenger, som vitner i rettsaker, uttalelser i mediene og i offentlige høringer. De ønsker også den danske modellen: I Danmark offentliggjør danske helsemyndigheter et søkbart register med blant annet navn og stilling på helsepersonellet, hvilke selskaper de har fått utbetalinger fra, og hva slags oppdrag de har utført for legemiddelfirmaene.

De mener også at et argument for åpenhet er at det ikke bare er leger, men også andre helsepersonell som mottar penger fra industrien. Disse gruppene omfattes ikke av samarbeidsavtalen mellom Legeforeningen og LMI.

Les hele innstillingen fra Helse -og omsorgskomiteen her.

Powered by Labrador CMS