MÅ HA NOE NYTT: Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol sier det må komme noe helt nytt i saken, dersom Ap skal støtte Venstre i kravet om å utrede bruken av Ullevål sykehus. Ullevål er vedtatt nedlagt, og et stort sykehus planlegges på Gaustad i Oslo, området der Rikshospitalet ligger i dag. Arkivfoto: Anne Grete Storvik Foto:

Kun «ny informasjon» kan få Ap til å snu om OUS-utbygging

Dersom Ap skal støtte Venstre i at Ullevål-alternativet skal utredes, må det komme «ny informasjon», sier Ap’s Ingvild Kjerkol.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Venstre, som i helgen vedtok at de vil ha en utredning av Ullevål-alternativet, får heller ingen støtte fra KrF så langt.
Den nye lederen for Helse- og omsorgskomiteen, Geir Jørgen Bekkevold (Krf), sier til Dagens Medisin at KrF «enda ikke har tatt stilling», og viser til høringen som skal være i Stortinget 5.mars.

– Jeg vil uansett vente med å mene noe sterkt om disse planene til jeg har fått med meg innspillene fra høringen, heter det fra Bekkevold.

Det er grunner til å se nærmere på saken Åshild Bruun-Gundersen (FrP), medlem av helse- og omsorgskomiteen

I oktober sa Ingvild Kjerkol, som også er medlem av Helse- omsorgskomiteen på Stortinget, følgende om hvordan Ap stiller seg til en utredning av fortsatt bruk av Ullevål sykehus – som er vedtatt nedlagt:

– En ny utredning vil koste mange millioner og forsinke prosessen. Vi vil ikke gå inn i det.

Nå vil Kjerkol og Ap vente på den åpne høringen i Helse- og omsorgskomiteen før partiet tar endelig stilling.

– Støtter Ap en utredning av Ullevål, ja eller nei?

– For å si ja må det i så fall komme ny informasjon som vi ikke har i dag - hvis vi skal overbevises om at dette er et bedre regnestykke, som fører oss raskere til målet om nye bygg og økt kapasitet.

Kjerkol mener Helse Sør Øst-styret gjorde klokt i å vedta å belyse de alternativene som det er «bevegelse bak».

– Det er miljøer som ønsker en utredning og styret da velger å belyse de tydeligste innvendingene, som de ønsker en utredning av. Det er klokt. Det er store utbyggingsplaner dette.

– Regjeringsfraksjonen spriker til alle kanter
– Men det er bekymringsfullt hvordan regjeringsfraksjonen spriker til alle kanter. Nå skal det være åpen høring etter Venstres saksordfører gikk ut og krevde det. Den vil belyse enkeltelementene. For oss er det viktig at dette har framdrift og at Helse Sør-Øst har finansielle muskler til å bygge nye sykehus og til å utvide kapasiteten i Oslo. Akershus befolkning trenger Ahus selv, og Oslo øst trenger lokalsykehus, sier Kjerkol.

Oslo Frp's Aina Stenersen vil utrede bruken av Ullevål sykehus i fremtiden.

– Med Ullevål-alternativet får man ikke realisert kapital til investeringene, mener hun.

 –  Det betyr mindre penger til nye sykehus. Vi vil grave og spørre i høringen, varsler hun, og legger til at hun synes det er «underlig» at Høies regjeringspartner Venstre har konkludert i saken før høringen har funnet sted.
Søndag vedtok Venstre på sitt landsstyremøte at de vil ha fullverdig utredning om fortsatt bruk av Ullevål.

Venstres Carl Erik-Grimstad sa søndag til Dagens Medisin at selv om det ikke er politikerne som skal bestemme sykehusstrukturen i Oslo, så er det stortingspolitikernes ansvar å sørge for at risikoen ved statlige investeringer er minst mulig.
Kjerkol mener dette er helseministerens ansvar, som eier av sykehusene, og hun deler ikke Grimstads bekymring for summene.

Sykehusutbyggingen er foreløpig anslått til å koste 59 milliarder kroner.
– Regjeringen bygger motorvei for ganske mange milliarder. Det er ikke sykehusbygg som tar knekken på budsjettene. Det er kombinasjonen bygg og drift som bekymrer meg. Byggingen skal optimalisere ressursbruken samtidig som vi trenger mer kapasitet for pasientene i Oslo.

– Så her må Grimstad ta fighten på vegne av sektoren innad i regjeringen.

– Og han må gjerne støtte Ap’s krav om mer penger til sykehusene, avsutter Kjerkol.

Oslo Frp vil utrede
Oslo Frp vedtok på sitt årsmøte at de vil be om at Ullevål bevares, samt å skrinlegge planene om utbygging på Gaustad.

– Oslo FrPs årsmøte ser med stor bekymring på planene om et gigantsykehus på Gaustad og nedleggelse av Ullevål sykehus. En har merket seg den bastante faglige motstand mot disse planer fra en mengde ansatte på Ullevål og i folk i nærmiljøet til Gaustad, heter det i resolusjonen fra FrPs Aina Stenersen og Carl I Hagen.

Åshild Bruun-Gundersen (Frp), medlem av helse- og omsorgskomiteen, sier at hun registrerer at Oslo Frp lenge har vært opptatt av denne saken:

– Det er grunner til å se nærmere på saken, og det vi jeg gjøre, sier Bruun-Gundersen, som også sier hun avventer høringen i mars før hun vil si noe mer om saken.

  • Planene for fremtidig sykehusstruktur i Oslo er at det skal være et stort lokalsykehus på Aker, og et sykehus med både nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad.
  • Det er vedtatt at Ullevål sykehus skal legges ned.
  • Nylig vedtok imidlertid Helse Sør-Øst at Ullevål skal «belyses» som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold.
Powered by Labrador CMS