KREVER OPPRYDDING I ROLLE-ROT: (f.v) Olaug Bollestad (KrF), Ingvild Kjerkol (Ap). Kjersti Toppe (Sp) og Bård Hoksrud (FrP). Foto: Arkivfoto

Ber statsråden rydde opp

– Dette skaper ikke tillit. Vi har sett for mange saker med dårlig rolleforståelse og habilitetsutfordringer i helsetjenesten.  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det sier lederen i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Olaug V. Bollestad (Krf) etter å lest saken om tidligere teknologitopp Thomas Bagleys nye styrerolle.

Fra januar i år har den tidligere assisterende direktøren i Norsk Helsenett SF og teknisk direktør i Helse Sør-Øst hatt styreverv i den finske selskapet Software Point. Som teknologidirektør i HSØ var Bagley sentral i forhandlingene med selskapet om en IKT-kontrakt for laboratorietjenester for alle sykehusene i helseforetaket. Kontrakten er verdt 122 millioner kroner. Det bekrefter HSØ til Dagens Medisin.

Vurderingen av habilitet som styreleder i Norsk Helsenett har gjort står ikke til troende Kjersti Toppe (Sp)

Administrerende direktør i Norsk Helsenett, Håkon Grimstad, ga sitt samtykke til styrevervet.

Han sier til Dagens Medisin at han ikke kan se at det habilitetsutfordringer knyttet til at hans tidligere assisterende direktør og nå innleid konsulent, har dette styrevervet.

Grimstad har ikke dokumentert hvilke habilitetsvurderinger han gjorde i oktober/november i fjor, slik de nye etiske retningslinjene til Norsk Helsenett nå krever.

Det begrunner han med at de etiske retningslinjene til Norsk Helsenett på det tidspunktet han sa ja til Bagleys styreverv, ikke krevde slik dokumentasjon. I retningslinjene som ble vedtatt bare noen uker senere, og før Bagley formelt gikk inn i styret, stilles et slikt krav.       

– Svak rolleforståelse
– Jeg er overrasket over at Norsk Helsenett først nå har fått på plass et regelverk som sikrer dokumentasjon på noe så viktig som habilitetsvurderinger, sier Bollestad, som legger til:

– Folk som er i så høye stillinger bør mer enn noen andre ha habilitetsspørsmål i orden. Dette er ingen god sak for helsetjenesten. Dette svekker tilliten blant ansatte, i befolkningen og også inn mot næringslivet, sier Bollestad.

Også helse- og omsorgspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Ingvild Kjerkol reagerer: 

– Dette er forhold som åpenbart er egnet til å svekke tilliten til helsetjenesten. Dette bør helseministeren rydde opp i, sier hun til Dagens Medisin.

Kjerkol opplyser at Arbeiderpartiet tidligere i år fremmet et forslag om å unngå rolleblanding i helsetjenesten.

– Vårt forslag handlet om ansatte i tjenesten. Dette er minst like relevant for administrativt ansatte og ledere i helsetjenesten. Riksrevisjonen har også undersøkt om bierver rapporteres i helsetjenesten og det gjør det dessverre i liten grad, sier Kjerkol.  
Leste du?: Sluttet som direktør - leid inn igjen som konsulent

Kjersti Toppe (Sp) kaller historien en «uting»:
– At Norsk Helsenett ikke ser det innlysende med «kokkelimonke, bindinger og forskjellige hatter og stoler» er jeg overrasket over, sier Toppe, som mener det statlige selskapet må slutte å bruke Bagley som konsulent.

– Vurderingen av habilitet som styreleder i Norsk Helsenett har gjort står ikke til troende. Når man ser dette fra utsiden, slik vi jo gjør, så virker det veldig urimelig at slikt kan gå gjennom. Jeg forstår det også slik at styret ikke var orientert, og at dette var en enmanns-beslutning. Jeg er overrasket over at styret i Norsk Helsenett ikke reagerer med annet enn å si at de har full tillit til administrerende direktør.

– Maktlag?
– Dette har vi sett i helsevesenet så mange ganger før. Jeg er så lei av det. Er det gutteklubben grei, der man shopper stillinger til eget beste, eller hva er det?  Vi har et offentlig helsevesen. Er det nå blitt en aksept for at «vi er maktlaget i Helse-Norge, og det er slik vi gjør det»? spør Toppe.

– Og er det slik at om man ikke gjør noe helt konkret ulovlig så er det liksom greit? Det er absolutt ikke greit, dette handler til slutt om tillit, slik juristene uttaler i denne saken.

Bård Hoksrud er helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet (Frp) krever opprydding:

– Det trengs opprydding i helsebyråkratiet. Nå har det vært flere saker med inhabilitet, rolleblanding og avdekking av lukrative avtaler man ikke finner noe annet sted, sier Hoksrud.

Han legger til:

– Dette er viktige samfunnsinstitusjoner. Jeg forventer derfor at dette følges opp, og at det blir gjort en skikkelig gjennomgang. Vi kan ikke akseptere at det omgås, blandes roller og bøyes regler i en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner.

Dette har skjedd:

  • Den tidligere teknologidirektøren i Helse Sør-Øst (HSØ), Thomas Bagley, måtte gå fra jobben i HSØ etter IKT- skandalen i fjor.
  • Da hadde han allerede sikret seg jobb som assisterende direktør i Norsk Helsenett SF. Etter bare syv måneder forlot han også den jobben etter betydelig press på grunn av manglende tillit i helsetjenesten.
  • Igjen hadde Bagley sikret seg ny jobb, nå i konsulentselskapet Bearingpoint. 
  • Dagens Medisin avdekket nylig at Bagley like etter jobbskiftet ble leid inn igjen av Norsk Helsenett SF.  Han skal gjøre mye av den samme jobben han gjorde som assisterende direktør, men nå som konsulent.
  • Fra januar i år har Bagley hatt styreverv i den finske selskapet Software Point. Som teknologidirektør i HSØ var Bagley sentral i forhandlingene med selskapet om en IKT-kontrakt for laboratorietjenester for alle sykehusene i helseforetaket. Kontrakten er verdt 122 millioner kroner. Det bekrefter HSØ til Dagens Medisin.
  • Det var administrerende direktør Håkon Grimstad i Norsk Helsenett som i oktober/november 2017 ga grønt lys til at hans daværende nestleder kunne gå inn i styret. Hans vurdering var at det ikke forelå habilitetsutfordringer. Vurderingen er ikke skriftliggjort eller dokumentert. Begrunnelsen til Grimstad er de gjeldende etiske retningslinjene da ikke krevde det.
  • I desember 2017 vedtar styret i Norsk Helsenett nye etiske retningslinjer som stiller krav til dokumentasjon og arkivering av habilitetsvurderinger. Bagley gikk inn i styret til det finske selskapet etter at de nye retningslinjene ble vedtatt. Grimstad mener likevel dette er greit fordi retningslinjene ikke har tilbakevirkende kraft.   
Powered by Labrador CMS