IKKE NÅ: Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner for å gi farmasøytene mulighet til å rekvirere koronavaksiner når det blir aktuelt med massevaksinering.

Foto: Vidar Sandnes

Vurderer å la farmasøyter rekvirere koronavaksine «senere»

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner for at farmasøyter kan få rett til å rekvirere vaksiner mot covid-19 ved en fremtidig massevaksinering.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det fremgår av et svar fra statsråden på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap).

Liadal ba forrige uke Bent Høie om å svare på om han ville vurdere å utnytte kapasiteten til vaksinatører i apotekene og hvor raskt han kan «gi rekvireringsrett for covid-19-vaksiner til de mer enn 2.000 apotekfarmasøytene som allerede er kvalifisert til å rekvirere influensavaksiner».

Apotekforeningen har ønsket en slik rett for farmasøytene. Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) har tatt til orde for det, og det samme har Bent Høies partikollega Sveinung Stensland

«Lite hensiktsmessig»

Helse- og omsorgsministeren skriver i sitt svar at Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet (Hdir) har vurdert behovet bedre kapasitet i kommunene og rekvireringsrett til farmasøyter.

FHI og Hdir «viser til at kommunene samlet sett gitt uttrykk for at de har tilstrekkelig kapasitet til å vaksinere store deler av sin befolkning over noen få uker», skriver Høie. 

Han viser til at FHI mener at bruk av apotek til vaksinering ikke forutsetter at farmasøytene får rekvireringsrett, og at annet helsepersonell i disse tilfellene kan stå for rekvireringen. 

«Folkehelseinstituttet vurderer det slik at det anses som lite hensiktsmessig å spre rekvirering og ordinering til mange aktører når tilgangen på vaksine er liten,» skriver Høie og viser til at leveransene av AstraZenecas vaksine ligger an til å bli mye mindre enn forepeilet i den kommende tiden

Leger og helsesykepleiere kan rekvirere covid-19-vaksine. Fra nyttår fikk også sykepleiere en midlertidig rett til dette.

Åpner for nytt forslag

Ministeren åpner imidlertid for at det kan bli aktuelt med farmasøyt-rekvirering, på et senere tidspunkt.

«Med sikte på å legge til rette for tilstrekkelig kapasitet ved en fremtidig massevaksinering mot covid-19, vurderer jeg nå å sende på høring et forslag om at farmasøyter senere kan gis rekvireringsrett for vaksiner mot covid-19. Når slik rekvireringsrett vil tre i kraft vil vurderes blant annet med bakgrunn i tilgangen til vaksiner og de til en hver tid gjeldende prioriteringskriteriene for vaksinering mot covid-19,» skriver Høie.

Powered by Labrador CMS