Administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold (SIV), Stein Kinserdal (innfelt), har ledet arbeidet med handlingsplanen. Foto: Ellen Holtan Folkestad / SIV

Foto:

SiV med tiltak for å bedre pasientsikkerheten ved akuttsenteret

– Nå bemanner vi opp, setter i gang tiltak for økt kompetanse, bedre samspill og rutiner, sier administrerende direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det har stormet rundt det nye akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold (SiV) etter at det ble åpnet i november i fjor.

I januar sendte Legeforeningen ved SiV bekymringsmelding om pasientsikkerheten i sykehusets nye akuttsenter. Bekymringen var blant annet knyttet for lav grunnbemanning av sykepleiere og mangel på undersøkelsesrom.

Bakgrunn: Leger om nytt akuttsenter: – Uforsvarlig

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark åpnet tilsynssak mot sykehuset på bakgrunn av bekymringsmeldingen. Forrige måned ble det klart at Statsforvalteren skulle utføre «stikkprøvetilsyn» av journaler fra det nye akuttsenteret.

Nå har SiV kommet frem til en handlingsplan for å bedre pasientsikkerheten i akuttsenteret.

– Nå bemanner vi opp
Handlingsplanen omfatter en rekke tiltak for styrking av ressurser og kompetanse i akuttsenteret, tydeliggjøring av roller, oppgaver og ansvar, men som også skal skape en felles forståelse av hvordan det nye driftskonseptet i akuttsenteret skal fungere, skriver SiV på sine nettsider

Administrerende direktør Stein Kinserdal, som har ledet arbeidet, forklarer i meldingen at prinsippene for driften ved akuttsenteret ligger fast.

– Nå bemanner vi opp, setter i gang tiltak for økt kompetanse, bedre samspill og rutiner. Så er vi avhengig av en felles innsats for at vi skal få dette til. Jeg opplever vilje og engasjement for å få til gode løsninger, sier Kinserdal

Øker med ti sykepleiere og tre leger
Sykepleiebemanningen i akuttsenteret styrkes med ti stillinger. Legebemanningen styrkes med tre stillinger, slik at det skal være åtte legestillinger som fysisk og organisatorisk er plassert i akuttsenteret.

Fordi rekruttering er en utfordring, skal andre tiltak sikre legetilsyn i en overgangsperiode. På sikt skal stillingene bemannes med leger spesialisert i akutt- og mottaksmedisin (AMM), skriver SiV.

I prosessen er det avholdt tre større samlinger, der blant andre ledere i berørte klinikker, akuttsenteret, tillitsvalgte, verneombud og sykehusets ledelse har deltatt.

Noen tiltak vil iverksettes umiddelbart, andre vi kreve mer tid og arbeid, heter det i meldingen.

Aktuelt: Fastlegene gjennomførte nesten én million flere konsultasjoner i 2021

Powered by Labrador CMS