REAGERER: Tillitsvalgte, Andreas Aass-Engstrøm og Ellen Holtan Folkestad, ved Sykehuset i Vestfold reagerer på administrerende direktørs uttalelse til Dagens Medisin.

Foto: Joakim Oliu Moe

Reagerer på sykehusdirektørens uttalelse

Tillitsvalgte ved Sykehuset i Vestfold reagerer på Stein Kinserdal, administrerende direktør ved sykehuset, sin uttalelse til Dagens Medisin om at tiltak for å bedre situasjonen i akuttsenteret på sykehuset har vært på høring i organisasjonen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at Legeforeningen ved Sykehuset i Vestfold (SIV) den 12. januar sendte en bekymringsmelding om pasientsikkerheten i sykehusets nye akuttsenter.

Foretakstillitsvalgt ved sykehuset uttalte til Dagens Medisin at det etter deres syn ikke gis forsvarlig helsehjelp på sykehusets nye akuttsenter.

Tillitsvalgte ved sykehuset, Andreas Aass-Engstrøm, foretakstillitsvalgt Yngre legers forening, og Ellen Holtan Folkestad, foretakstillitsvalgt Overlegeforeningen, uttalte til Dagens Medisin at de er positive til forslag til tiltak for å forbedre situasjonen på akuttsenteret ved sykehuset, og snarlig gjennomføring av dem. Men at de er forundret over at tillitsvalgte eller fagansvarlig overlege i akuttsenteret er blitt involvert i forslagene til tiltak.

– Å ikke bli lyttet til når vi nå varsler, styrker ikke tilliten, uttalte Folkestad.

Les også: Fylkeslege om tilsynssak mot SIV: – Vi ønsker rask saksbehandling

– Jeg kan forsikre om at ledelsen tar situasjonen på alvor

Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold. Foto: Sykehuset i Vestfold

Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, uttalte til Dagens Medisin at situasjonen ved akuttsenteret er høyt prioritert.

– Å løse utfordringene ved akuttsenteret er svært høyt prioritert og vi ønsker å innføre tiltak raskt. Tiltakene som er foreslått er utarbeidet i samarbeid med akuttsenteret og har vært på høring i organisasjonen. Vi vil følge utviklingen tett og tiltakene vil bli evaluert for å se om de har ønsket effekt.

Reagerer
Tillitsvalgte ved sykehuset, Andreas Aass-Engstrøm, foretakstillitsvalgt Yngre legers forening, og Ellen Holtan Folkestad, foretakstillitsvalgt Overlegeforeningen, skriver i en e-post til Dagens Medisin at det ikke medfører riktighet at tiltakene har vært på høring i organisasjonen.

– Sitatet gir inntrykk av at tiltakende har vært på høring, og at det som presenteres er bredt forankret. Klinikkledelsen forslag til tiltakspakke ble sendt ut torsdag sist uke, hvor klinikksjef i den anledning åpnet for tilbakemeldinger fra blant annet Legeforeningen, skriver Aass-Engstrøm og Folkestad.

Videre skriver dem:

– Samme dag ble tiltakene også oversendt Helse Sør-Øst. Tiltakspakken ble allerede fredag presentert på intranett og distribuert ut til de ansatte som om dette var tiltakene. Det er også spesielt at fagansvarlig overlege i akuttsenteret ikke har vært involvert i prosessen.

– Skal på høring i organisasjonen
Dagens Medisin har blant annet spurt Stein Kinserdal, administrerende direktør ved sykehuset, om kommentar til dette og om fagansvarlig overlege vil involveres i prosessen fremover.

Kinserdal svarer at forslag til tiltak som er utarbeidet er basert på identifiserte flaskehalser.

– De er sendt ut til tillitsvalgte og andre, som er invitert til å komme med innspill. I informasjonen oversendt Helse Sør-Øst, som hadde frist torsdag (17. februar), er det presisert at tiltakene er forslag som skal på hørings- og innspillsrunde i organisasjonen.

– Også på intranett er det presentert som forslag til tiltak. Situasjonen følges tett og tiltakene vil evalueres for å se om de har ønsket effekt eller om det må ytterligere tiltak til, svarer Kinserdal på henvendelsen.

Powered by Labrador CMS