OMSTRIDT KOMMUNAL JOURNAL: «Dersom Epic ikke velges som hovedleverandør til Akson, kan de bli en betydelig alternativ løsningsleverandør til de kommunene som ikke velger å ta i bruk Akson», heter det i kvalitetssikringsrapporten om journalprosjektet Akson. – En uheldig formulering som er problematisk hvis den skrives av en oppdragsgiver i anskaffelses-sammenheng, sier nemndsmedlem i KOFA, Marianne Dragsten.

Foto:

Trekker frem enkeltaktør i rapport om offentlig milliardprosjekt – får kritikk

Én leverandør trekkes frem i den eksterne kvalitetsrapporten om det omstridte journalprosjektet Akson. IKT Norge-direktøren kaller det «en ganske utrolig tabbe».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette handler om:

 Akson er en felles journal og samhandlingsløsning for kommunene utenom Helse Midt-Norge.Til sammen er kostnadene for Akson beregnet til 22 milliarder kroner.Det vil ta minst ti år før alle kommuner kan ta dette i bruk.Prosjektet får omfattende kritikk fra aktører som Legeforeningen, politikere, leverandører og fagfolk innen IT.

Saken er oppdatert 09.08 2020 kl 10:30 med svar fra Helse- og omsorgsdepartementet, som fredag ikke kunne opplyse om når de ville kunne svare på spørsmål om saken. De skriver i en epost blant annet at formuleringen var «ment som en ren illustrativ kommentar». Se lenger ned i saken for hele svaret.

Kvalitetssikringen KS2, som kom før sommeren, er en del av beslutningsgrunnlaget når regjeringen skal ta stilling til om de vil støtte prosjektet videre.

Les mer: Advarer:  - Den samlede risiko er svært høy

I denne kvalitetssikringen rettes det sterk kritikk og mot store deler av prosjektet slik det er tenkt - både den delen som handler om pasientjournalen, og den delen som omfatter en løsning for samhandling.

Dagens Medisins artikler om Akson og En innbygger En journal er samlet her

Rapporten kom med flere råd til hvordan prosjektet bør endres. Helseminister Bent Høie (H) uttalte til Dagens Medisin at det ikke er aktuelt å følge anbefalingene i rapporten.

Ettersom det ikke er klart hvorvidt kommunene skal tvinges til å ta i bruk journalløsningen eller ikke, diskuteres ulike scenarier i forbindelse med dette i rapporten. Det er i denne sammenhengen, på side 59, at leverandøren Epic trekkes frem:

«Dersom Epic ikke velges som hovedleverandør til Akson, kan de bli en betydelig alternativ løsningsleverandør til de kommunene som ikke velger å ta i bruk Akson».  

(Epic er kjent i Norge som leverandøren av Helseplattformen i Helse Midt-Norge, og valget av leverandør her var omstridt. Noe av årsaken er at den amerikanske giganten sto alene igjen som tilbyder etter at Cerner trakk seg).

–  Dette er avslørende mer enn det er overraskende, sier Fredrik Syversen, direktør i IKT Norge.

 – Det er slik at det er en gjengs oppfatning i markedet at det er et særdeles stort ønske fra bestiller om at Epic skal være leverandøren. En slik formulering i KS2 er uryddig fordi du lager en forventning om at konkurransen er rigget. Da vil man jo spørre om hvem som vil bruke millioner av kroner i en konkurranse som ser ut til å være ment for én. Det er en ganske utrolig tabbe. 

Christine Bergland, e-helsedirektør, sier til Dagens Medisin at ingen leverandører har «carte blanche». (Se hele hennes svar lengre ned i saken).

Til det løftet har Syvertsen følgende kommentar:

–  Hun må jo si det.

Ekspert på offentlige anskaffelser, Marianne Dragsten, er medlem i Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA), og advokat og partner i Vaar Advokat, sier formuleringen er uheldig.

–  Dette er en uheldig formulering som er problematisk hvis den skrives av en oppdragsgiver i anskaffelses-sammenheng. Hvis denne rapporten blir en del av konkurransegrunnlaget, må oppdragsgiver være tydelig på at dette står for konsulentens regning, sier Dragsten til Dagens Medisin.

Christine Bergland: – Ingen leverandører har carte blanche.

Dagens Medisin har bedt direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse svare på hvorfor ekstern kvalitetssikrer har fått inntrykk av at det er Epic som skal levere løsningen, og i hvilken grad hun mener formuleringen kan gi inntrykk av at det er Epic som skal levere?
Bergland vil ikke svare på disse spørsmålene, og viser til konsulentselskapet som har forfattet rapporten. Hun sier imidlertid følgende til Dagens Medisin:

–  I forprosjektrapporten har vi lagt opp til at det skal være konkurranse på flere anskaffelsesområder – inkludert anskaffelsen av journalplattformen. Vi er kjent med påstandene som verserer om at Epic allerede er valgt, noe som selvfølgelig ikke stemmer. Det skal være konkurranse og ingen leverandører har carte blanche.

Torbjørn Nystadnes er tidligere seniorrådgiver Direktoratet for e-helse og har i over 20 år jobbet innen e-helse både nasjonalt og internasjonalt, de siste åtte årene i Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse.

Ved å nevne Epic i kvalitetssikringsrapporten mener Nystadnes at det gis inntrykk av at det tas for gitt at Epic blir valgt.
– Samtidig sier den at om Epic ikke blir valgt, så blir de uansett en stor konkurrent, sier Nystadnes til Dagens Medisin.

I et innlegg i Dagens Næringsliv nylig, skrev Nystadnes at han frykter at Epic vil få en konkurransemessig fordel:

–  Slik jeg ser det, er det betydelig fare for at de kravene til Akson som direktoratet skal utarbeide, vil bli så sterkt påvirket av samarbeid om Helseplattformen at Epic, leverandøren av Helseplattformen, vi få en urimelig stor konkurransemessig fordel. Noe som i så fall kan være i strid med likebehandlingsprinsippet i offentlige anskaffelser, skriver han i innlegget.

KS2 er bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Finansdepartementet, og konsulentselskapet bak rapporten Holthe Consulting AS viser derfor til dem for svar på våre spørsmål.
HOD: - Rent illustrativ kommentar
Helse- og omsorgsdepartementet svarer følgende på epost:

"Det er ikke tatt stilling til gjennomføring av tiltaket eller leverandører på dette tidspunktet. Vi har forelagt svaret til konsulenten som har svart:  «Ekstern kvalitetssikrer mener på ingen måte å indikere hvem som kan være leverandør av journalløsningen. Dette var ment som en ren illustrativ kommentar, da Epic allerede er en etablert løsningsleverandør i Norge i dag.»"

Direktoratet for e-helse: – Ikke flere møter med Epic enn med andre leverandører om Akson

Dagens Medisin har bedt om innsyn i antallet møter som direktør Christine Bergland og representanter fra direktoratet - deriblant innleide konsulenter - som det er kjent at direktoratet benytter seg mye av - har hatt med Epic de siste årene.

Oversikten viser at det ikke er flere møter med Epic enn det er med andre leverandører, både norske og utenlandske.

Fra 2015 har vært fem bilaterale møter mellom Direktoratet for e-helse og Epic.

Christine Bergland har deltatt i ett av disse fem møtene - det som fant sted i forbindelse med HIMSS i 2017.

Ut over det som har skjedd i regi av prosjektet har det vært ett møte med Epic den 27.6. 2018 og et møtebesøk på Epics stand under HiMSS i 2018, opplyser Direktoratet for e-helse.

Tre av møtene med Epic har vært i regi av arbeidet med Én innbygger, én journal og Akson.

Av oversikten det frem at Epic er én av mange leverandører prosjektet har hatt dialog med. Det har vært tre møter med flere leverandører enn Epic i dette arbeidet, deriblant Tieto, IBM og Cerner.

Andre leverandører som direktoratet oppgir å ha hatt såkalt leverandørdialog med i forprosjektet for Akson er: Pridoc, Infodoc, DIPS, Fürst, IBM, Siemens healthcare, Aspit og Evry, MyClinic,Intersystems, DXC, CGM, Cerner, DNV GL, Capgemini, Tieto,Systematic, Pasientsky, Infodoc, Microsoft, Visma, Fürst laboratorie, Imatis.

Powered by Labrador CMS