VENTER: – Vi har ikke gjort noen videre realitetsbehandling av dette fordi vi ønsker å se Akson-prosjektet i sammenheng med lov om e-helse, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

Foto: Arkivfoto

Frp: – Avventer om journalprosjekt

Mens Sp og Ap er sterkt kritiske til Akson-prosjektet, vil Frp se det i sammenheng med loven om e-helse, før de tar stilling.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Den eksterne kvalitetssikringen om det kommunale journalprosjektet Akson som kom før helgen, rettet kritikk mot prosjektet slik det er planlagt, og anbefalte at det løses på en annen måte.

Helseminister Bent Høie (H) er imidlertid klar på at arbeidet med Akson vil fortsette, og at hovedanbefalingene i rapporten ikke vil tas til følge.

Dagens Medisins artikler om En innbygger, en journal og Akson er samlet her.

Venter på e-helseloven
Stortingsbehandlingen av ny e-helselov skulle etter planen skje i juni, men er utsatt til høsten, og Frp vil se Akson i sammenheng med denne før de tar stilling til det omstridte milliardprosjektet.

– Vi er fortsatt avventende, først og fremst er dette kommunenes prosjekt, de trenger et digitalt løft, sier Åshild Bruun-Gundersen, (Frp), medlem i Helse-og omsorgskomiteen, til Dagens Medisin.

–  Helseministeren sier de ikke vil følge anbefalingene fra den eksterne kvalitetssikringen, hvordan ser dere på dette?

–  Vi har ikke gjort noen videre realitetsbehandling av dette fordi vi ønsker å se Akson-prosjektet i sammenheng med lov om e-helse. Dette ligger på kommunenes bord og på helseministerens bord nå. Vi tar stilling til dette til høsten. Akson er først og fremst et budsjettspørsmål i statsbudsjettet og hva staten skal gå in med, samt e-helseloven, vil bli sett på under ett i løpet av oktober og november.

–  Den 30 september blir det høring om e-helseloven i Stortinget, og så blir det vanlig saksgang etter dette, sier Bruun-Gundersen.


Helsepolitisk talsperson for Sp, Kjersti Toppe, mener imidlertid at kritikken i den eksterne kvalitetssikringen er så omfattende at «Høie hadde gjort klokt i å endre på den» før saken legges fram for Stortinget.
– Nå er det to kvalitetssikringer som har gitt tydelig beskjed om at dersom det velges uten å forplikte kommunene, så er risikoen er for stor, og gevinstrealiseringen utrygg. Det faktum blir neglisjert av både KS og Høie, sier Toppe til Dagens Medisin.  
–  Jeg er helt enig med rapporten i at Stortinget ikke må gå inn for prosjektet i statsbudsjettet til høsten.  Den store beslutningen må utsettes inntil direktoratet kan komme med bedre svar på det som rapporten påpeker. Som for eksempel hvordan trinnvis utvikling egentlig skal skje, sier Toppe.

Hun får støtte av Arbeiderpartiet:

–  Vi mener det har for høy risiko å velge étt system og én leverandør. Her har Direktoratet for e-helse valgt en strategi vi ikke har tillit til, sa Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til Aftenposten lørdag (krever innlogging)

Powered by Labrador CMS