SØKER SVAR: – Mennesker med alvorlige psykiske lidelser er søker også mening, mestring, relasjoner og tilhørighet, og de har styrker og ressurser som tradisjonelle sykdomsmodeller ikke fanger opp.

Vi løfter psykisk helsevern sammen

Vi anbefaler å forlate ideen om den gamle «psykiatrien» – og i stedet møte fremtidens psykiske helsevern som tverrfaglige lag. Da må blikket rettes mot pasientene behov, og vi må ha stor ydmykhet overfor de ulike fagenes nødvendige bidrag til helheten. Vi har nok å ta tak i – sammen.

Publisert Sist oppdatert
Kim Edgar Karlsen,

NORSKE PSYKIATERE beklager sine «unnlatelsessynder» i psykisk helsevern. Vi kan dele deres bekymring for behandlingstilbudet til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Men dersom vi skal lykkes bedre med å hjelpe pasienter som først og fremst kjennetegnes ved flere samtidige tilstander og problemer, er det nødvendig å utvide perspektivet psykiaterne tilbyr.

Mennesker med alvorlige psykiske lidelser er mer enn sine diagnoser, kjemiske ubalanser og fastlåste tankemønstre. De søker også mening, mestring, relasjoner og tilhørighet, og de har styrker og ressurser tradisjonelle sykdomsmodeller ikke fanger opp.

SUPPLERENDE FAG. Helselovgivningen sidestiller leger og psykologer som faglig ansvarlige for utredning og behandling av psykiske lidelser.

Psykisk helsevern skal organiseres med enhetlig og profesjonsnøytral ledelse. Dette er det gode grunner til. For selv om spesialister i psykologi og psykiatri deler oppgaver og ansvar, kan forståelsen av utvikling, helse, sykdom og endringsprosesser være ulik. Fagene supplerer, utfordrer og beriker hverandre. Likeledes gir andre fag som sykepleie, sosialfag, vernepleie og ergoterapi avgjørende bidrag for å forstå pasientens helhetlige situasjon og behov.

Nylige faglige fremskritt understreker at vi tenker og jobber best sammen. Et eksempel er individuell jobbstøtte (IPS) der profesjonelle jobbspesialister hjelper mennesker med blant annet psykoselidelser tilbake i ordinært arbeid samtidig som de mottar behandling for sine symptomer. Resultatene er bemerkelsesverdig gode. Moderne psykisk helsevern er lagspill.

Mennesker med alvorlige psykiske lidelser er mer enn sine diagnoser, kjemiske ubalanser og fastlåste tankemønstre

SE FREMOVER! Det er vanskelig å vite hvem psykiaterne egentlig ønsket å rette sin beklagelse til. Lest som en intern reklameplakat for spesialisering i psykiatri, kan en viss ensretting kanskje forsvares. Men som et innspill til diskusjonen om prioriteringer og oppgavefordeling – for ikke å snakke om grenseoverskridelser – i psykisk helsevern, fremstår teksten verken særlig gjennomtenkt eller fremtidsrettet.

Er det én pasientgruppe som virkelig trenger vår beste tverrfaglige innsats, må det jo være dem med de mest alvorlige og komplekse tilstandene.

Se også: Støtter innrømmelsen fra psykiaterne

MØT FREMTIDEN! Vår anbefaling er å forlate ideen om den gamle «psykiatrien» og møte fremtidens psykiske helsevern som tverrfaglige lag, med blikket rettet mot pasientene behov. Og med stor ydmykhet overfor de ulike fagenes nødvendige bidrag til helheten.

Vi har nok å ta tak i. Sammen.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS