Foto:

Over 10.000 nevrologi-avtaler i intern sykehuskø

Nevrologi er ett av seks fagområder hvor flest pasientavtaler ikke er gjennomført innen den tiden sykehuset har vurdert å være medisinsk forsvarlig.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Torsdag ble tall fra nasjonale styringsmål per fagområde og helseforetak på antallet brutte pasientavtaler offentliggjort.

Les saken: Uoffisielle ventelister avdekker 167.907 brutte pasientavtaler

Disse avtalene er pasientkontakter der sykehusets egen planlagte tid – såkalte tentative frist – er passert. Inntil nå har tallene for denne interne sykehuskøen ikke vært offisielle.

Nevrologi er ett av seks fagområder hvor flest pasientavtaler ikke er gjennomført innen den tiden sykehuset har vurdert å være medisinsk forsvarlig. For fagområdet nevrologi er denne tentative tiden passert for 10.567 kontakter.

Blant disse pasientkontaktene står Helse Sør-Øst for 7069, mens antallet er 1748 og 1750 i henholdsvis Helse Vest og Helse Midt. Statistikken per fagområde mangler tall fra Helse Nord.

Høyest andel i Østfold
Sykehuset Østfold er det helseforetaket med aller høyest andel, 41 prosent, forsinkede pasientavtaler – etterfulgt av Helse Fonna med 30 prosent. På landsbasis er gjennomsnittlig andel på 16 prosent, og flere sykehus ligger på under 10 prosent.

Rett over fjorden for Sykehuset Østfold Kalnes i Sarpsborg, ligger Sykehuset i Vestfold Tønsberg. Kjørelengden med bil, via ferje, er 5,7 mil.

På to sykehus i samme regionale helseforetak (RHF) og med så kort avstand, er det svært stor forskjell i hvor mange som venter utover sykehusets tentative tid. Ved Sykehuset Vestfold er andelen forsinkede pasienttimer på 5 prosent, og omfatter 179 pasientkontakter.

Har iverksatt tiltak
Sykehuset Østfold står for 1.715 av de 10.567 brutte avtalene.

ENDRET FOKUS: – Tidligere har vi rettet mye innsats mot rettighets-pasientene, når har vi veldig fokus på pasienter som har passert tentativ tid, sier direktør for fag og utvikling ved Sykehuset Østfold, Helge Stene-Johansen.

Direktør for fag og utvikling ved Sykehuset Østfold, Helge Stene-Johansen, sier at sykehuset er godt kjent med problemene og tar det å største alvor. De fleste pasientene venter på tremåneders-, seksmåneders- eller årskontroll.

– Hva er årsaken til at så mange pasientkontakter har passert tentativ frist?

– Innen nevrologi har vi hatt legemangel, men har vært fullt bemannet siden 1. mai. Det betyr at situasjonen allerede er bedre enn den har vært, svarer Stene-Johansen.

Han forteller at sykehuset henviser pasienter til avtalespesialister og bruker Helfo til å overføre pasienter til andre sykehus med ledig kapasitet. Det er også igangsatt tiltak som ringepoliklinikk.

– Legene ringer opp pasienter på venteliste. Vi ser at dette fører til at flere pasientavtaler kan avsluttes ved telefonoppfølging, eller at det kan gjøres nye avtaler per telefon, sier Stene-Johansen.

Har flyttet fokus
– Men likevel er det jo svært mange som må vente lenge?

– Ja, og vi er ikke fornøyd med at mange pasienter ikke har fått time som avtalt. Nå jobber vi nært med de aktuelle avdelingene for å igangsette tiltak, svarer Stene-Johansen og legger til:

– Vi har et visst antall legeressurser som skal fordeles på nyhenviste pasienter som må prioriteres og de som skal til kontroll. Vi har satt inn innsatsteam i samarbeid med Sykehuspartner/Helse Sør Øst som hjelper oss med å bruke tilgjengelige ressurser på best mulig måte og vi går gjennom rutiner for booking av timer til pasientene.

Stene-Johansen, som har lang erfaring som barnelege, viser også til problemer med pasientavbestilte timer.

– Men dette problemet har jo også andre sykehus som har langt lavere andel utsatte timer?

– Ja, det er sant. Tidligere har vi rettet mye innsats mot rettighets-pasientene for å holde ventetider og unngå fristbrudd, noe vi nå har under kontroll. Vi har nå veldig fokus på pasienter som har passert tentativ tid, og vi har møter med samtlige avdelinger hvor pasienter med passert tentativ tid er tema, svarer Stene-Johansen.

FÅ VENTER I DRAMMEN: Avdelingsoverlege Astrid Edland i Vestre Viken Drammen forteller at sykehuset har få brutte pasientavtaler. Arkivfoto

Lite rom for avlastning
Astrid Edland er avdelingsoverlege på Nevrologisk avdeling, Vestre Viken Drammen. Sykehuset har lavest andel av de tre RHF-ene som er med i statistikken for nevrologi, med bare 3 prosent pasientkontakter hvor tentativ tid er passert. Dette omfatter 104 pasientkontakter.

– Har dere avlastet andre sykehus?

– Vi har fått noen pasienter, men ikke mange. Etter å ha jobbet mye med organisering og andre tiltak, har vi nå god kontroll på våre egne pasienter, så derfor vil vi helst ikke ha så mange overført til oss, sier Edland.

Skjult, intern kø
Dagens Medisin har tidligere avdekket at mange pasienter står i en uoffisiell, skjult kø i spesialisthelsetjenesten, omtalt som sykehusets interne kø.

Les saken om "usynlig", intern kø i sykehusene her.

Etter at dette ble kjent, vedtok helseminister Bent Høie å innføre en ny indikator for passert tentativ tid.

Noe av hensikten med indikatoren er å få frem store regionale forskjeller i ventetid for pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Powered by Labrador CMS