– Må vurdere risikoen for varslerne

– Vi jobber nå med saker der arbeidsgivere forsøker å gjengjelde i saker der leger har varslet om kritikkverdige forhold, forteller Legeforeningens sjefadvokat Frode Solberg.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Legeforeningens advokater avviser at de bevisst forsøker å inngå forlik, for å unngå at varslersaker havner i retten.
Advokat i Norsk Journalistlag (NJ), Ina Lindahl Nyrud, hevder Legeforeningens advokater bevisst søker å inngå forlik i saker der leger har varslet om kritikkverdige forhold, for ikke å ta saker til retten.

Vår erfaring er at en del arbeidsgivere er for smarte til å gjengjelde dette med én gang Frode Solberg, sjefadvokat i Legeforeningen

– Det er beklagelig at ikke Legeforeningen kjører flere saker for retten slik at det kan skapes presedens for slike saker, sa Nyrud nylig, under en helsejournalistikk-konferanse arrangert av blant annet Legeforeningen og Norsk redaktørforening.
Legeforeningen: – Må vurdere konsekvenser
– I stedet inngår Legeforeningens advokater forlik, og viser til at dette gjelder personalsaker, sa Nyrud, som også har skrevet et innlegg om dette i Dagens Næringsliv.

Les også: – Har ingenting med «personalsak» å gjøre
 
Legeforeningens sjefadvokat, Frode Solberg, er imidlertid klar på at dette ikke er tilfelle.

– Er det bevisst fra Legeforeningens side å unngå å kjøre saker for retten, slik Nyrud hevder?

– Det er det absolutt ikke. Vi er veldig opptatt av ytringsfrihet og vern av varslere. Vi som forening kunne tenkt oss å kjøre flere saker, slik at vi får gått opp disse grensene. Problemet er at vi i de konkrete sakene må foreta vurderinger av hva som er klientens beste. Videre må vi også vurdere hvilke konsekvenser dette kan få for legen og sannsynligheten for å vinne frem. En annen vurdering er hvordan situasjonen blir etter at saken er ferdig. Det er stort sett bare ett arbeidsmarked for sykehusleger, sier Frode Solberg til Dagens Medisin.

Han presiserer at det er legene selv som tar disse beslutningene.

FORLIK?: - Om det er klientens interesse å inngå forlik, så prøver vi det; det lykkes vi noen ganger med, andre ganger ikke, sier Legeforeningens Frode Solberg. Arkivfoto.

– Vår juridiske oppgave er å gi realistiske vurderinger. Så er det opp til legene selv å ta den endelige beslutningen, vi har ikke overprøvd klientene. Vi ønsker å kjøre saker som egner seg for domstolsbehandling. 

 Arbeidsgivere vil gjengjelde
– Vår erfaring er at en del arbeidsgivere er for smarte til å gjengjelde dette med én gang. Gjengjeldelsen kommer ofte på et senere tidspunkt, kanskje ett eller to år etter at saken har vært oppe. Det kan være at de ikke får fast stilling, ikke får lederjobben, får ikke tilgang til attraktive kurs eller blir marginalisert. Det er en del av helhetsvurderingen når det kommer til hva legen risikerer, sier Solberg.

– Gjør dere noe med slik gjengjeldelser, eller hevn, fra arbeidsgiver? 

– Akkurat nå jobber vi med to konkrete saker som gjelder dette, sier Solberg, som sier han ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Nyrud.

Han avviser at Legeforeningen søker å inngå forlik: 

– Vi vil ivareta medlemmenes interesser. Om det er klientens interesse å inngå forlik, så prøver vi det; det lykkes vi noen ganger med, andre ganger ikke. Noen velger å legge saken død.  Mange av våre klienter velger å gjøre det.

Powered by Labrador CMS