Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Varsling av kritikkverdige forhold har ingenting med «personalsak» å gjøre

- Varslingssaker bør rendyrkes, sier advokat Ina Lindahl Nyrud.

Annons:

OSLO/THON HOTEL OPERA: På konferansen «Journalister er fra jupiter – og medisinere fra mars» i regi av Norsk journalistlag (NJ), Norsk redaktørforening, Nordland legeforening og Den norske legeforening var det tirsdag klart for debatt om helsepersonell og ytringsfrihet.

 NJs advokat Ina Lindahl Nyrud, viste til at ytringsfriheten står ekstra sterkt i varslingssaker. At sykehusledelsen ofte viser til at saken er en «personalsak» er noe Nyrud sier hun ofte ser:

– Lite kunnskap
– Varsling av kritikkverdige forhold har ingenting med en personalsak å gjøre. Ytringsfrihetslovgivningen er også der for å dempe konfliktnivået. Vi har særbestemmelser om ytringsfrihet på dette området, viste hun til.

Foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Ulla Dorthe Mathisen, sier hun tror kunnskapen om reglene om rettigheter man har når man varsler, er liten blant legene.

– Jeg synes selv at varsling er et vanskelig begrep. Jeg tror folk egentlig ikke vet så mye om hva det innebærer, sier hun til Dagens Medisin.

Advokat Ina Lindahl Nyrud peker på at når man snakker om varsling i rettslig forstand, så handler det om varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

– Og da er det faktisk slik at da er ansattes ytringsfrihet ekstra sterk. Det er særregler om dette i Arbeidsmiljøloven. De er rett og slett kommet fordi varslere trenger et særlig vern - fordi samfunnet trenger å få den informasjonen. Det er også slik at de bakenforliggende hensyn til disse reglene er at de er ment å være konfliktdempende, sier hun til Dagens Medisin.

– En del av varslingsbestemmelsens hensikt er ekstern varsling, som er min rolle i dette, der man går til mediene.

«Personalsak»
– Jeg hører i mange sammenhenger at man ikke går videre med en sak, at man viser til at dette er en personalsak. Da tenker jeg at hvis man rendyrker varslingssaker, så dreier ikke det seg om personalsaker, det dreier seg om hvilken ytringsfrihet man ønsker. Varslingsbestemmelsene tar ikke opp i seg personalbiten. Det er ikke noe personalsak i dette, sier Nyrud.

– Så det er ikke anledning til å «nedskalere» en varslingssak til en «personalsak»?

– Alle slike saker er vanskelige. Det kan sikkert være at en del varslere er reelle kranglefanter, og at mange av disse sakene er kompliserte, og også omfatter personalsaker og konflikter. Men om man skal gå rettens vei med en varslingssak, etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, så kan man rendyrke den biten som dreier seg om ansattes ytringsfrihet og legge til side de andre tingene.

– Dette er komplisert, men jeg etterlyser det å få frem en felles forståelse av ansattes ytringsfrihet.

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • barnesykepleire 29.10.2016 00.34.11

  Veldig bra at dette problem tas opp.

 • Frode Solberg 07.09.2016 22.42.23

  Advokat Nyrud; du hopper i realiteten over det relevante tema, det er jo ikke § 2-4 slaget som hovedregel står om, men § 2-5. "Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet." Det er jo her "personalsakene" kommer inn. Arbeidsgiverne vil selvsagt kjøre på med det de har, for å sannsynliggjøre at gjengjeldelsen ikke har noe med varslingen å gjøre. Men jeg er nysgjerrig på de konkrete sakene du har, og tar gjerne en prat om dem hvis det gjelder leger.

 • Ina Lindahl Nyrud 07.09.2016 19.58.38

  1. Med så mange varslersaker i helsevesenet, kan det umulig være slik at arbeidsgiver klarer å lage en "personalsak" i samtlige saker. 2. Dersom arbeidsgiver ønsker å prosedere på "personalsaken", skal dette da gjøres innenfor følgende bestemmelse: "A§ 2-4.Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten (1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. (2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. (...) (3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen." 4. Med tanke på hvor mange varslere som har kontaktet meg siden mitt utspill i går, i tillegg til de jeg har snakket med tidligere, tror jeg ikke jeg er naiv. 5. Jeg etterlyser større aktivitet fra Legeforeningen for å få bukt på ukulturen i helsevesenet. Åpenhet bør være en styrke, ikke en trussel.

 • Lege X 07.09.2016 16.07.38

  Advokatene Solberg og Lindahl Nyrud er nok begge naive, litt på hver sin måte. Når en arbeidsgiver har bygd opp en sak og brukt alle eller mange av HR avdelingens spesialeffekter, kan de evt. møtes med makt. Legeforeningen har forholdt seg passivt og unnvikende i mange år. De medlemmene som er personlig involvert eller ansvarlige for de kritikkverdige forholdene som andre leger varsler om, kan dra nytte av helseforetakets ressurser samt ha fordeler av legeforeningens manglede støtte til varsleren. Om legeforeningen nå vil bli en fagforening som først og fremst skal tjene interessene til ansatte leger, så ville det jo være fint og en grunn for å betale NOK 8 000 i året. Men jeg tror det ikke før jeg ser det. Da må legeforeningen kjempe og da er det ikke snakk om at den virkelige arbeidsretten bare er en selskapslek for jurister.

 • Varsling i risikovirksomh 07.09.2016 02.01.46

  Denne ukulturen løses ikke opp med noen få som tar belastning med rettssak. Rett når gjelder helseforetakene misbruk av "personalsaker" som argument for å stoppe varslere og varsling.

 • Anne Grete Storvik 06.09.2016 20.31.40

  Ja, @Øivind Nordahl, det skulle det stå, takk for at du sa fra!

 • flink 06.09.2016 20.02.17

  Få eller ingen tør og varsle ikke en gang lederene tør og stille kritiske spørsmål på lederemøtene "får mye og tape"alle bare jatta oppover.

 • Øivind Nordahl 06.09.2016 17.10.04

  "[..] varsling i rettslig forstand, så handler det om varsling av kritikkverdige folk på arbeidsplassen".. Kanskje er det bare meg, men skulle det stått" varsling av kritikkverdige forhold" her, mon? 😉

 • Frode Solberg 06.09.2016 16.24.16

  Dette blir overfladisk og unyansert av NJs advokat. Ganske naivt faktisk. Hvis man tar ut søksmål, kan ikke den ene part rendyrke saken alene. Arbeidsgiver vil jo alltid i praksis grave opp det man mener å ha av kritikkverdige forhold, dvs forhold som har en side til såkalte personalsaker. Men jeg er enig i at det er ønskelig med flere saker for domstolene.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: