Jon Bolstad, administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest, la fram en plan for hva som skal gjøres med avvikene Legemiddelverket har avdekket.
Jon Bolstad, administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest, la fram en plan for hva som skal gjøres med avvikene Legemiddelverket har avdekket.

Sjukehusapoteka Vest har gått gjennom avvik påpekt av Legemiddelverket

Varslingssakene er i ferd med å følges opp, men styret venter også på en rapport fra konsulentselskapet Deloitte.

Publisert

Lederen for Sjukehusapoteket i Bergen (SiB) varslet om kritikkverdige forhold internt i eget foretak.

Etter varselet var Statens legemiddelverk (SLV) på tilsynsbesøk i Bergen. Legemiddelverket avdekket ett kritisk avvik, i tillegg til syv store avvik og ytterligere fire avvik.

På et ordinært styremøte i Sjukehusapoteka Vest 15. mars fikk styret en gjennomgang av den midlertidige rapporten fra Legemiddelverket.

Sjukehusapoteka Vest har fram til 24. mars med å komme med innspill til den endelige rapporten.

Ifølge en pressemelding fra Sjukehusapoteket Vest gjenomgikk administrerende direktør Jon Bolstad den midlertidige rapporten fra Legemiddelverket.

Han gjennomgikk også hvordan tiltakene skal følges opp.

Venter på Deloitte

Styreleder Trude Marit Risnæs vil ifølge pressemeldingen at ledelsen følger dette tett.

- Styret forventer at foretaksledelsen svarer ut rapporten og jobbar fram en tiltaksplan for å lukke avvikene, seier Risnæs.

Hun sier at styret vil be om jevnlig status på arbeidet.

- Det kom fram i møtet at det er allerede er satt i gang i tiltak på flere områder, og det er styret selvsagt glad for å høre.

Styret venter også på en rapport fra konsulentselskapet Deloitte, som de engasjerte til å kartlegge varslingssakene som er meldt inn.

Arbeidet med dette pågår fortsatt, og ifølge styreleder er det ferdig tidligst over påske.

- Varslingsinstituttet og -sakene har en kompleksitet ved seg som krever grundighet og nødvendig tid. Når rapporten fra Deloitte foreligger, vil styret ta stilling til hvordan dette blir fulgt opp videre, sier Risnæs.

Powered by Labrador CMS