VIL UT: Fastlege Trygve Skonnord, for tiden i forskningspermisjon fra legekontoret i Re, ønsker ikke å være kunde hos Melin-selskapene. Foto: Anne Hafstad Foto:
VIL UT: Fastlege Trygve Skonnord, for tiden i forskningspermisjon fra legekontoret i Re, ønsker ikke å være kunde hos Melin-selskapene. Foto: Anne Hafstad Foto:

Melin Medical låser legene til fem år lange kontrakter

Selskapet som leverer betalingsautomater til legekontor, krever 60 måneders uoppsigelige kontrakter. – Vi ble låst i en umulig lang avtale, sier fastlege Trygve Skonnord.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Dagens Medisin har fått tilgang til flere leiekontrakter som norske fastleger har inngått med Melin Medical, et selskap hvor Melin Holding eier 49.9 prosent av aksjene. I avtalene for betalingsautomatene går det frem at «leieforholdet løper i en periode på 60 mnd. fra levering».

– I avtalen vi skrev under, står det 60 måneders leieavtale, noe vi ikke skjønte omfanget av da vi inngikk avtalen. Det ble ikke kommunisert til oss, men bare noe vi fant ut senere. Vi ble låst i en helt umulig lang avtale, sier fastlege Trygve Skonnord ved Re legegruppe i Vestfold.

– Aggressiv markedsføring
For fastlegene i Re oppsto problemene i 2015 da de, som kunder av Melin Medical, også ble innlemmet i Pasientsky AS, et selskap hvor Melin Holding eier 100 prosent av aksjene og Jesper Melin er styreleder.

– De snikinnførte Pasientsky både for oss og pasientene på en ikke-akseptabel måte. De endret vår administrasjonsinnlogging for Melin-automaten til Pasientsky, og de opprettet i tillegg en egen ny hjemmeside for oss uten at vi hadde bedt om dette. Giroene til pasientene begynte å vise annonser, blant annet for Komplett Apotek. I tillegg opplevde vi aggressiv markedsføring fra Pasientsky for andre tjenester, sier Skonnord.

Fastlegene reagerte på fremgangsmåten og ønsket seg ut av avtalen med Melin Medical, men ble da gjort oppmerksomme på at de uansett måtte betale for tjenesten i fem år. Dersom kunden ønsker å si opp avtalen, uten at det er dokumentert feil på betalingsautomatene, er kunden «forpliktet til å betale til leverandøren alle avtalte og ellers ikke oppgjorte forpliktelser (…) frem til opphøringstidspunktet», heter det i avtalen.

Vi sa opp avtalen med Melin Medical på dagen fem år etter inngåelse og skiftet til konkurrenten Credicare. Men etter én uke var Credicare kjøpt opp av Melin Trygve Skonnord, fastlege

Har du tips i denne saken? Send epost til journalist Målfrid Bordvik og Anne Hafstad

95.000 for å kjøpe seg ut
Dagens Medisin har vært i kontakt med flere fastleger som er frustrert over den lange bindingstiden. I en avtale mellom Melin Medical og et annet legekontor står det at «kontraktsforholdet er uoppsigelig i kontraktsperioden», som er satt til 60 måneder. Deretter forlenges avtalen ett år om gangen med mindre partene gir seks måneders skriftlig oppsigelse. Dagens Medisin har vært i kontakt med Infodoc og CGM, to selskap som levererer konkurrende journalsystemer. De opplyser at de opererer med ett års bindingstid på sine kontrakter.

Samtidig har Melin Medical sikret seg at legene ikke kan bruke konkurrerende leverandører i femårsperioden, selv om de skulle gå bort fra Melin-automatene. «Avtalen er eksklusiv i kontraktsperioden. Det vil si at kunden/og eller brukere tilknyttet betalingsløsningen, ikke kan inngå avtale med andre tilbydere av betalings-, fakturerings- og inkassotjenester som dekkes av denne avtalen».

Dersom legekontoret bryter disse eksklusivitetsbestemmelsene, eller unnlater å benytte betalingsløsningene, må legene betale 95.000 kroner i kompensasjon til Melin Medical, ifølge en avtale Dagens Medisin har fått tilgang til.

KRAV OM EKSKLUSIVITET: Utdrag fra ulike kontrakter som Dagens Medisin har fått tilgang til.
KRAV OM EKSKLUSIVITET: Utdrag fra ulike kontrakter som Dagens Medisin har fått tilgang til.

Nye kunder strømmer til Pridok
– Vi sa opp avtalen med Melin Medical i januar i år, på dagen fem år etter inngåelse, og skiftet til konkurrenten Credicare. Men etter én uke var Credicare kjøpt opp av Melin. Det samme skjedde med System X, sier Trygve Skonnord.

Les også: Slik tok Jesper Melin styringen på fastlegekontorene

Fastlegen ønsker å være uavhengig av Pasientsky, og skifter derfor til journalsystemet Pridok ved nyttår. Det er han ikke alene om. Konflikten mellom System X og Helserespons har ført til kundeflukt fra System X. Dette merker Jørgen Gilberg, medgründer og markedsansvarlig for det nye nettbaserte journalsystemet Pridok. De har nå en så stor pågang at ventetiden er på over et halvt år.

– Vi har fått mer enn 300 nye kunder i september. Vi ser at mange er System X-brukere, men det er også interesse fra andre hold, sier Gilberg.

I motsetning til andre journalsystem er Pridok ikke knyttet til en server, og legen kan logge på fra hvor som helst. Selskapet har ingen bindingstid og ingen betalingsautomat, men bruker i stedet Payex, hvor pasienten betaler via sin egen mobiltelefon.

– Vi samarbeider ikke med aktører som har urimelige betingelser, og vi synes lange bindingstider er urimelig, sier Gilberg.

Forsvarer bindingstiden
Svein Aarseth, fastlege og leder for Rådet for legeetikk i Legeforeningen, sier legene har vært for dårlige til å forhandle frem gode kontrakter.

– Det rammer pasientene og er ikke bra. Vi er et lite fastlegekontor som skal forhandle med store kommersielle aktører som har standardkontrakter. Vi må være større for å komme i gode forhandlingsposisjoner og kunne påvirke kontraktene, sier Aarseth.

Les også: Legeforeningen: Flere leger vil vekk fra Melin

– Hvorfor opererer Melin Medical med 60 måneders uoppsigelig bindingstid på sine automater?

FORSVARER BINDINGSTIDEN: Ingvill Hestenes, daglig leder i Melin Medical.
FORSVARER BINDINGSTIDEN: Ingvill Hestenes, daglig leder i Melin Medical.

– Våre løsninger og avtaler med kundene inneholder mer enn en selvbetjent betalingsterminal. For å kunne levere løsninger som tilfredsstiller krav til sikkerhet og universell utforming, leverer vi alle våre løsninger med full driftsgaranti, service, support, forsikring, 100 prosent oppe-tid og tilknytning til 19 servicekontor i Norge. I tillegg til dette har vi som eneste leverandør laget en løsning med lyd, lys og animasjoner som veileder pasientene gjennom betalingsprosessen, sier daglig leder Ingvill Hestenes i Melin Collectors.

– Dere er en stor aktør, mens hvert enkelt fastlegekontor er lite. Har dere utnyttet denne posisjonen?

– Nei. Vi har full åpenhet rundt våre betingelser, og vår opplevelse er at de klinikkene som tegner avtaler med oss, har godt utviklede kommersielle egenskaper.

Jusprofessor: Ubalanse i avtalen
Jusprofessor Mads Andenæs har sett standardkontrakten Melin Medical har med de fleste legekontorene.

– Bindingstiden er så lang at den kan stride mot konkurranselovgivningen. Den kan også være urimelig i en avtalerettslig sammenheng, sier Andenæs.

Han ser ikke bort ifra at legene, ut fra et samlet bilde, kan ha gode kort på hånden dersom de vil avslutte kontraktene de har med Melin Medical før avtaleperioden på fem år utløper.

– Min vurdering er at det her er en ubalanse rent avtalerettslig som gjør at legene som har disse avtalene, kan si dem opp når de vil. Problemet er vel at de ikke har alternative løsninger, sier Andenæs.

Advokat: Urimelig lang bindetid
Advokat og partner Kjetil Johansen i advokatfirmaet DLA Piper stiller spørsmål om enkelte forhold ved avtalene som følge av Melin-selskapenes høye markedsandeler.

– Den lange avtaleperioden kan være problematisk i konkurranserettslig forstand. Det er vanskelig å se gode begrunnelser for bindingstiden, sier han.

I tillegg kan det forholdet at Melin Medical har rett til å utpeke inkassoselskap for inndrivelse av kravene, også være problematisk rent konkurranserettslig.

Advokat og partner Johan Ratvik, også i DLA Piper, er forøvrig av den oppfatning at avtalene generelt ikke fremstår som særlig balanserte, for eksempel ved at Melin Medical har sikret seg ensidig gode muligheter til å si opp avtalen uten at fastlegene har de samme mulighetene.

– I hevingsbestemmelsen ligger det at Melin Medical kan heve avtalen hvis andre leverandører hos fastlegen, for eksempel journal og regnskapsleverandører, ikke evner integrasjon mot betalingsautomatene, eller dersom endringer hos disse leverandørene medfører at det etter Melins vurdering ikke vil være regningssvarende å foreta en integrasjon. Fastlegene har på sin side nesten ikke mulighet til å heve avtalen bortsett fra helt innledningsvis. Hvis Melin Medical er den som ikke gjør slik integrasjon mulig, har fastlegene ikke samme mulighet. Det ville ha vært rimelig at også fastlegene kunne heve avtalen i slike situasjoner, sier Ratvik.

I tillegg burde avtalene ha overgangsbestemmelser som forplikter Melin Medical til å levere i en nærmere bestemt hevingsperiode. Slik det nå er vil Melin Medical kunne heve kontrakten med øyeblikkelig virkning og da kanskje i praksis heller tvinge fastlegene til å bytte journal- og regnskapssystem, avslutter Ratvik.

Powered by Labrador CMS