Paneldebatt under Forbrukerrådets presentasjon av fastlege-undersøkelsen. Fra venstre: Petter Brelin, leder i norsk forening for allmennmedisin, helseminister Bent Høie (H), kommentator i Dagens Næringsliv Eva Grinde, Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson og direktør i Forbrukarrådet, Randi Flesland.

 Foto: Vilde S. Baugstø
Paneldebatt under Forbrukerrådets presentasjon av fastlege-undersøkelsen. Fra venstre: Petter Brelin, leder i norsk forening for allmennmedisin, helseminister Bent Høie (H), kommentator i Dagens Næringsliv Eva Grinde, Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson og direktør i Forbrukarrådet, Randi Flesland. Foto: Vilde S. Baugstø

Fastleger er lite digitale: – Bekymringsfulle funn

27 prosent av fastelegekontor har ikke egen nettside, ifølge en undersøkelse Forbrukerrådet har gjennomført.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dagens Medisin kunne tidligere i år fortelle at flere fastlegekontor hadde fått en forespørsel fra det som tilsynelatende var en pasient, som lurte på om de tilbød prøvetime.

Det viste det seg imidlertid den gang at det var Forbrukerrådet som sto bak forespørselen, i forbindelse med en undersøkelse de var i gang med for å teste hvor tilgjengelige fastlegekontorene var for pasientene.

Tirsdag fremla Forbrukerrådet resultatene, og de konkluderte med at informasjonen de hadde funnet om fastlegekontorene på nett var alt for tynn.

Gode på telefonen
1374 fastlegekontor rundt om i landet har blitt testet, og blant dem har 27 prosent ikke egen nettside. 39 prosent har ikke digital timebestilling og 48 prosent har ikke informasjon om legene på nett.

– Dette er bekymringsfulle funn. Vi så også etter informasjon om universell utforming og om det var mulig å få informasjon om hvilke konsultasjoner fastlegen ikke tilbød, men dette var det lite av på nett, sa Randi Flesland, direktør for Forbrukerrådet under fremleggelsen.

Hun poengterte imidlertid at fastlegekontorene er gjennomgående gode på kontakt via telefonen.

– De var raske til å svare og man fikk en god og imøtekommende tilbakemelding.

– Trenger ett system
Flere samfunnsaktører var hentet inn for å debattere og diskutere resultatene, blant dem helse- og omsorgsminister Bent Høie, kommentator i Dagens Næringsliv Eva Grinde, Petter Brelin fra Allmennlegeforeningen og Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiets nye helsepolitiske talsperson.

– Jeg er glad for at telefontilgjengeligheten er god, for det er der de fleste pasientene fortsatt kontakter oss, sa Petter Brelin under paneldebatten.

Han refererte til at når allmennlegeforeningen hadde innhentet spørreundersøkelser gjennom Senter for kvalitet i legekontor, så kom de til at mellom 80 og 90 prosent av dem tilbød timebestilling på nett, altså langt bedre enn Forbrukerrådets undersøkelse.

Brelin innrømte likevel at legekontor kunne bli bedre til å gi informasjon utad til pasienter som var ute etter å bytte lege.

– Vi trenger imidlertid ett digitalt kommunikasjonssystem. Digitaliseringen har kommet langt, men den er alt for fragmentert, sa Brelin.

Øyeblikkelig hjelp
Bent Høie påpekte at det er vesentlig at fastlegeordningen blir mer fremoverlent, men ønsket likevel ikke en oppbygging av en legetjeneste som var mer spredt og der det var flere såkalte engangsleger.

– Da mister man noe grunnleggende viktig, nemlig at fastlegen din skal kjenne deg og din sykdomshistorie over tid.

Petter Brelin understreket på sin side at det ikke er noe mål at fastlegene skal bli en vinner i et tradisjonelt marked.

– Vi skal ikke selge helsetjenester, men gi trygge tjenester til de som trenger det. Direktoratet for forvaltning og IKT har gjort en undersøkelse på de mest populære offentlige tjenestene i Norge, og der kommer fastlegene ut som nummer to. Vi har snakket om drop-in-leger her i dag, og vi har allerede dette hos fastlegene, men vi kaller det for øyeblikkelig hjelp. 30 prosent av de timene en fastlege har i løpet av en dag er dette, påpekte han.

– Like naturlig som nettbank 
Eva Grinde i Dagens Næringsliv ble spurt av debattleder Randi Flesland om hvordan hun trodde fremtidens helsetjeneste ville bli.

– Jeg tror på mer differensiering i tilbudet etter hva som feiler deg i tillegg til mer tilgjengelighet og åpenhet.

Det sa helseministeren seg enig i.

– Jeg har et mål om at det skal være like naturlig for pasientene å bruke fastlegen digitalt som vi bruker nettbank i dag. Fordelen med helsetjenesten er at digitaliseringen vil ikke gjøre fagpersonene arbeidsledige, men de får gjort betydelig mer jobb med gode digitale løsninger. Vi er nå i gang med flere felles nasjonale løsninger og tar tydelige grep, sa Høie. 

Powered by Labrador CMS