Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
SMS: Slik ser meldingen mange fastlegekontor har fått tilsendt. Kari Olsen som står som avsender, er et fiktivt navn. Foto: Skjermdump

Ber om prøvetime hos fastlegen

Fastleger reagerer på anonyme henvendelser til legekontorer fra Forbrukerrådet, der de blant annet blir bedt om å oppgi om de tilbyr prøvetimer.

Publisert: 2017-05-23 — 13.18 (Oppdatert: 2017-05-23 — 13.49)

Flere fastlegekontor har den siste tiden mottatt følgende SMS: «Hei! Jeg skal bytte fastlege, er det mulig å få en prøvetime? Er det også mulig å få informasjon om legene deres tilsendt på epost?
Min epost adresse er: xxxx@outlook.com. Mvh XX».

Dagens Medisin får opplyst at flere fastlegekontorer også har mottatt telefonhenvendelser fra skjult nummer, der personen som ringer ber om å få informasjon om legene og prøvetime til lege for sin mor som skal skifte fastlege.

Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet sier at de i flere undersøkelser benytter anonyme forespørsler. Foto: Forbrukerrådet

Oppdrag fra Forbrukerrådet
Legene har tatt kontakt med avsenderen bak nummeret i SMS-en, som viser seg å tilhøre markedsanalysebyrået Norstat. I en e-post til et av legekontorene, bekrefter Nortstat at dette er et oppdrag de gjør på vegne av Forbrukerrådet.

«Hei! Henviser til mail med spørsmål om henvendelse fra telefonnummer XXX XX XXX til legekontorer den siste tiden. Jeg kan bekrefte at dette er et oppdrag vi gjør. Skulle det være noen spørsmål til dette, ber jeg deg ta kontakt med XX i Forbrukerrådet,» heter det i e–posten.

En av fastlegene som har mottatt spørsmål om prøvetime og informasjon om legene ved sitt legesenter, sier til Dagens Medisin at han opplever henvendelsen som «spesiell».

– Dersom fastleger skal tilby prøvetimer vil det være ressurskrevende i en allerede presset arbeidshverdag, og i alle fall ikke kvalifisere som nødvendig helsehjelp, som jo er fastlegens oppgave, sier han.

Kommenterer ikke innholdet
Forbrukerrådet bekrefter overfor Dagens Medisin at de holder på med en undersøkelse blant fastlegene.

– Vi er i gang med en fastlegetest som ennå ikke er ferdig. Derfor vil vi ikke kommentere på innholdet i undersøkelsen før vi offentliggjør funnene, sier Anne Kristin Vie, Fagdirektør i offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.

Peter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin, sier han har vanskelig for å ta Forbrukerrådets undersøkelse seriøst. Foto: Arkivfoto

Hun påpeker at Forbrukerrådet alltid har testet ulike grupperinger i samfunnet, også innenfor helse.

– Vi har ulike testmetoder. Noen ganger benytter vi anonyme henvendelser, såkalt mystery shopping, sier Vie.

– Flere leger reagerer på at de blir spurt om de tilbyr prøvetimer, hvorfor stiller dere spørsmål om dette?

– Jeg ønsker ikke å kommentere mer på innholdet i undersøkelsen ettersom den ikke er publisert.

– Ingen gode faglige grunner 
Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, blir overrasket når han får høre om henvendelsene til fastlegekontorene. Han stiller spørsmål ved hva Forbrukerrådet egentlig er ute etter når de ber om prøvetime hos fastlegen.  

– Noe av verdien i den norske fastlegeordningen er kontinuitet og en langvarig relasjon mellom fastlege og pasient. Det står i en viss kontrast med det markedsorienterte helsevesenet Forbrukerrådet syns å promotere her, og man får i hvert fall ikke etablert dette i løpet av en prøvetime, sier Brelin og fortsetter:

– Så vidt jeg vet finnes det ingen gode faglige grunner for å anbefale at fastlegene skal tilby prøvetimer.

Brelin reagerer på at henvendelsene kommer anonymt. Han mener Forbrukerrådet svekker tiltroen til arbeidet sitt når de seiler under falskt flagg.

– Det er legitimt at pasientene ønsker å gjøre seg orientert om fastlegen, men den informasjonen bør ikke komme på e-post til fiktive personer. Denne undersøkelsen syns jeg virker såpass lite seriøs at jeg har litt problemer med å ta den alvorlig, sier Brelin. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • lege nr 100 24.05.2017 18.14.29

  Ser i sigsjælv inte så mycket problemer med att patienter vill veta vem dem dealer med. Betvivlar dock kraftig om forbrukerrådet ær rætta for club før sånt. Fastleger får statens pengar och har en kraftig begrænsning i vad dem ren bedriftsmæssig skulle kunna erbjuda, prøvetimer ingår inte i statens pakkett æn så længe så ... vælkommen men det må bli en konservativ 100 kr per 5 minuter. Desutom litt tråkigt att bara fastleger blir testet, varfør inte hela helsevesenet då, får vi se hur bra eller dålig vi faktiskt ær jæmført med resten.

 • pst 24.05.2017 17.30.38

  På tide å frata denne yrkesgruppen dens ulike beskyttende sfærer og status. Også på tide å avvikle fastlegeordningen, dette da det i hovedsak er en unødig ordning og for veldig mange (bortsett fra legen selv) ikke har noen spesielle fordeler ved seg.

 • Pst2 24.05.2017 17.54.04

  Pst, dette vet du ikke mye om! Fastlege håndterer 9/10 problemstillinger og er en av de tjenestene folk er aller mest fornøyd med også. En pasient tar som regel opp 2-3 problemstillinger per konsultasjon. Tenk deg følgende: Du har en pigmentflekk du er bekymret for, samtidig plages du med et kne også mistenker du pollenallergi. Hadde det ikke vært for fastlege måtte du gått til en hudlege, så en ortoped (eller en fysioterapeut eller lignende) og til slutt en allergolog. Det hadde kostet tid og penger..

 • legemans 24.05.2017 17.59.46

  Så utrolig enig, takk. Då kan vi henvise alle sutring og anhedoni som din til kommersielle sutersentret og selv ta gott betalt for en morsom jobb (pigmentflekker for eks.)

 • Lege i nord 24.05.2017 18.48.00

  Pst, hvilke beskyttende sfærer og status er det du mener leger har?

 • xy 25.05.2017 14.08.14

  Enig med pst. Men ganske mange andre grupper kunne fått strippet sin markedsbeskyttelse på samme måte. Tingen er det at pendelen har svingt, og det er ikke like lukrativt å være fastlege lenger, pga stor overhead og stadig mer byråkratisk drittjobbing. Det er nå slik at byråkratiet skviser fastleger mer og mer, og dersom leger var frikoblet fra staten, så ville de måtte betale for dyre konsultenttjenester ved dagens modell. Velferdsstaten er litt klatting her og der, og klattingen er beslektet og gjensidig avhengig. Demokratisk innsikt er ikke stor nok til å ta knekken på systemet.

 • lege i nord 24.05.2017 13.13.18

  Dette kommer jo ikke under nødvendig helsehjelp og vil jo dermed ikke kunne dekkes av folketrygden. Hva tenker Forbrukerrådet man skal betale for dette? Legen vil her kunne bestemme sitt eget honorar, og dette vil jo avspeile den reelle kostnaden for en legetime, som for eksempel på Volvat. Er pasienter interessert i å betale 1000-1500 kroner for en prøvetime hos fastlegen?

 • Lege 24.05.2017 17.01.15

  Blir spennende å lese rapporten til Forbrukerrådet. Dersom det er noe som pasientene er interessert i så er det vel ingen hindring for at fastlegekontorene kan ta en bestemt kostnad for dette. For eksempel 700 kroner for 20 minutter (som er litt mer enn hva jeg betaler til frisøren). Kanskje ikke så dumt?

 • Doc 24.05.2017 11.27.56

  Prøvetime er bra. det er mye merkelige holdninger blant fastleger der ute, mht. enkelte pasientgrupper, dvs. fordommer om at pasienter som har smerter, er sutrete, pysete, ikke-mestrere, fokuserer på smerte, ikke våger å bevege seg, ikke vil trene - og at det gjelder alle. Fordommer som er umulig å komme forbi - selv for den best mestrende, trenende og korrekt tenkende av pasientene. I tillegg til moralisering overfor pasienter som må bruke b-preparater - selv om indikasjonen er aldri så god. Mange pasienter sliter med dette. Så en sjekk av holdninger - er en god ide. Problemet med å bytte lege, jf. dagens løsning, er at pasientene får masse fordommer i journalen - presentert som absolutte sannheter- og overført til neste lege. Neste lege vil jo lure hvis pasienten nekter overføring av medisinske opplysninger, så fastlege journaler kaster lange skygger, og pasientene blir stigmatisert som noe "negativt" som de ikke er- i helsevesenet. Et stempel som er vanskelig å bli kvitt.

 • Doc2 24.05.2017 12.00.11

  Doc, hvordan mener du at dette skal komme frem ila en prøvetime? Hva tenker du at en slik prøvetime skal inneholde egentlig?

 • nn 24.05.2017 01.17.12

  Forbrukerrådet burde respektere at vi har en fastlegeforskrift som pålegger fastlegene å prioritere pasienter som allerede har plass på legens liste fremfor "eksterne" pasienter. Den samme forskriften slår fast at alle som har et medisinsk behov skal få time innnen 2 (5) virkedager. Begge momenter taler sterkt mot å avsette tid til "prøvetimer" for potensielt nye pasienter. Det er også kjent at et stort flertall av fastlegene opplever hverdagen som alt for presset til å utføre alle oppgaver de er pålagt slik de helst burde. At man i denne situasjonen lager en undersøkelse som (hvis den besvares) stjeler enda mer av fastlegenes arbeidstid vitner om manglende bakkekontakt. Fy skam!

 • lege 24.05.2017 08.36.21

  Det eksisterer ikke noe pålegg om å si ja til prøvetimer, slik at de som har fulle lister og mye å gjøre ikke kommer til å si ja til dette. At de som har initiert denne undersøkelsen evt ikke har forstått dette sier jo litt om kunnskapsnivået deres.

 • Ansatt2 23.05.2017 22.25.46

  Ansatt, alle må være klar over at pasientene ikke er tjent med et system hvor det ikke fins incentiver til å ta brukererfaringer på alvor, hvor hver enkelt pasient ikke kan shoppe fritt rundt etter hvem som de har mest tillit til. Systemet per idag er laget for å redusere kostnader for staten. Det statlige systemet må falle, dessverre skjønner ikke mindre intelligente og mindre velstående pasienter annet enn at sosialdemokratiet gir dem muligheter til å bli sponset av øvre middelklasse. De ser ikke hvor enormt mye de taper.

 • Fredrik Næss, fastlege 23.05.2017 21.45.09

  Men en gang sykehuskardiologene, privatpraktiserende psykiatere, NAV-veiledere, DPS-psykologene, barnevernstjenesten og saksbehandlere i plan- og bygg tilbyr prøvetimer så skal jeg også innføre det sporensreks. Inntil da bør Forbrukerrådet holde seg til det de kan bedre, nemlig kjøp og salg av produkter #misbrukavressursersattisystem

 • Ansatt 23.05.2017 21.29.16

  Nasjonalt sett er det for lite fastleger. Mange fastleger har fulle lister, til og med ventelister. Med andre ord så har de aller fleste fastleger ikke behov for å tilby prøvetime. Mange plasser er det dessuten mangel på primærlege/fastlege. Da ville det vært merkelig, når en kommune endelig fikk på plass en lege (som regel på begrenset tid) å skulle tilby prøvetimer. Selv ikke i de flotteste villastrøkene i Oslo vil man finne et slikt tilbud innen for fastlegesystemet. Jeg ønsker ikke å bo i et samfunn med markedsorienterte helsevesen, selv om jeg som lege vil ha tjent på dette økonomisk sett. Alle må være klar over at pasientene, på sikt, ikke er tjent med et system som forutsetter økt forbruk.

 • NytenkendePragmatiker 23.05.2017 19.05.14

  En dårlig løsning på et dårlig system. Skaff transparens. Skaff bedre bedømmingsdatabaser. Skaff flere typer tilsyn. Skaff konkurranse Avskaff den offentlige modellen. Behold lisenskrav for antibiotikautdeling, og fjern ellers alle lisens og utdannelseskrav for å jobbe som lege, gi de private ansvar for å sjekke credentials.

 • Spesialist i allmennmedisin 23.05.2017 19.22.21

  Oi oi, her var det i overkant nytenkning. 1) Du ønsker at Norge som første land i den siviliserte verden skal avskaffe offentlig autorisasjon av leger, og dermed offisielt åpne opp for plattenslagere og kvakksalvere. Komplett galskap, og en alvorlig trussel mot pasientsikkerheten. 2) Ditt utsagn vitner om en ukritisk markedstenkning. Tror du populær lege = god medisin? Ofte er det slik at leger som servicerer sine pasienter og er ute etter å "please" driver dårlig medisin. Bedømmingsdatabaser er dermed fort kontraproduktiv, og vil fremme ukritisk villscreening og defensiv medisin. 3) hva får deg til å kalle det et dårlig system? Det er populært blant pasientene, og brukes som eksempel internasjonalt som "state of the art" primærhelsetjeneste. Imidlertid er systemet i strekk pga økende oppgavemengde og for få fastleger. Jeg tror fu må nytenke deg om en gang til...

 • NytenkendePragmatiker 23.05.2017 22.30.54

  Så fort alle kan slå opp om en lege er utdannet fra Praha eller Lübeck, samt karakterer, i hele EU og ikke bare skandinavia, så kan man si mer enn SAK kan si per idag om kvaliteten på leger før de slippes løs på pasienter. Jeg husker første gang jeg sydde vertikale madrasser og skalv, redd for å ikke bestå turnus om jeg hadde innsigelser. Knut Melhuus syns det var greit å bruke pasienter som prøvekaniner, med litt neoprensying i forkant. Selv når det bare er snakk om å kutte hår, får man velge mellom lærlinger og erfarne.

 • NytenkendePragmatiker 23.05.2017 22.52.04

  Først så kaller du popularitet i bedømmingsdatabaser for et usikkert vurderingskriterium (jeg er enig) Og SÅ bruker du populariteten til nåværende ordning som argument for at ordningen er god. Plutselig var popularitet og ikke kompetanse helt greit, bare det støtter dine preferanser? Du mangler betydelig kreativitet, men annet er kanskje ikke å forvente av statushorer som oss, som tross alt ikke har en svært kreativ jobb. Du ser kun en mulighet for kvalitetsvurdering av leger privat, og det er dagens lapskaus av vurderinger på nettet. Hvordan sikrer dagens løsning kvaliteten da?

 • Lege nr 100 23.05.2017 21.19.52

  YEAH! NytenkendePragmatiker for president!

 • Fastlege3 23.05.2017 19.04.29

  Til turnuslege, jeg er egentlig helt enig med deg :).. I en annen virkelighet, der vi i frontlinjene hadde hatt litt mer støtte for å drive skikkelig medisin og ikke bare defensiv, forsikkerhetens skyld medisin, hadde det vært slikt.. og da måtte myndighetene informere mer om problemer med å ta for mange prøver... og drive en nasjonal 'choose wisely' kampanje.. eller faktisk lage et system der pasienten betaler selv prøver som har tvilsom indikasjon... Inntil videre er det svært vanskelig for meg som alene i 1. feltet å stå i mot 'presset' fra pasienter.... Jeg ser helt horribel praksis blant kolleger... derfor driter jeg bare i det og 'go with the flow'.. har rett og slett ikke kapasitet å gjøre ting skikkelig og forstå hvorfor mer prøver av alt , alltid ikke er god medisin... bruker heller unødvendig ressurser på å tilfredsstille the worried well.. men driver naturligvis også med god medisin og følger opp på god indikasjon i mange andre tilfeller.. men jeg har gitt opp å være idealis

 • NytenkendePragmatiker 23.05.2017 22.36.39

  Jeg har full forståelse for deg, og syns man bør applaudere selvinnsikt. Det er for mange drittsekker med stor glorie som skal fram med pekefingeren. Jeg har sett svært mange som holder på mye verre og mer markedsorientert etter det offentlige perverse incentivsystemet enn hva du beskriver. I det hele tatt er det en filosofisk utfordring å skulle kreve at mennesker skal agere ut ifra noe annet enn sine fordeler. Hvilken rett og hvilke argumenter kan du føre for det?

 • Fastlege3 23.05.2017 17.39.15

  Jeg gjør villscreening hele tiden. Jeg vet det er dårlig medisin.. men det er det en del pasienter forventer. At man gjør noe liksom, selv om det ikke er indisert og dårlig medisin. Jeg forsøker å finne ut av hva pasienter ønsker å finne ut, om man har noen symptomer, eller noe spesifikt man er bekymret for.. men jeg ender ofte opp med villscreening på tvilsom indikasjon. Dessverre. Dette pga det er få eller ingen mekanismer for å stoppe det.. jeg orker ikke å ta en lang 'kamp' og forklare folk om hvorfor det en rekke ganger ofte er klokest å avstå fra å ta et batteri med prøver om man ikke har noen symptomer, eller en klar tanke bak det.. Jeg skulle gjerne gå mot en mer 'choose wisely'.. men det foreligger ingen insentiv for dette.. og jeg blir belønnet på legelisten.no for å være ukritisk til prøver.. go figure... jeg forsøkte å gjør god medisin før, men holdt på å bli utbrent av det.. nå bare driter jeg i det og lukker øynene. Folketrygden kom gjerne å ta meg :D ...

 • Turnuslege 23.05.2017 18.13.39

  Der er faktisk ikke lov med villscreening. Dersom pasienten insisterer, men det ikke finnes medisinsk indikasjon, skal pasienten betale alt selv. Man kan da ikke kreve refusjon av Helfo. Har nylig vært på kurs med fylkesmannen der vi snakket om akkurat den problemstillingen. Jeg er forøvrig mot prøvetimer. Ser for meg at det blir økt press på fastlegene. Det burde holde med 2 bytter i året (mer ved flytting eller andre grunner).

 • Lege 23.05.2017 18.29.03

  Villscreening er så mangt. Å lete etter sjeldne sykdommer med hyppig forekommende symptomer; feber, tretthet, slapphet eller annet som pas. er bekymret for gjør vel de fleste. Når en sjelden gang det dukker opp en raritet som ikke er avdekket pga manglende prøvetagning kommer klagene. Fylkesmenn / helsetilsynet vil da alltid holde med pasienten, da de ikke takler usikkerhet, men praktiserer etterpåklokskap. De setter da standarden for dårlig "for sikkerhet skyld"- medisin.

 • Lege med lang erfaring 24.05.2017 09.46.40

  du er ikke alene og en slik praksis, har sett det hos andre, takk for ærlighet

 • Lege 23.05.2017 17.38.28

  Mange fastleger har fulle lister. De vil neppe tilby prøvetime. Dermed vil resultatet av undersøkelsen dreie seg om en utvalgt gruppe fastleger, de med plass på listen. Resultatene vil da reflektere dette.

 • Fastlege2 23.05.2017 17.33.06

  Enig med fastlege1. Hva skal man gjøre på prøvetimen. Pasienten vil gjerne be om en rekke screeningprøver... Da vil man bli presset til villscreening... Hva mener HELFO /Helsedirektoratet om dette? Hvem skal betale for det? Hva foreligger av evidens om vill-screening?

 • Fastlege1 23.05.2017 17.07.46

  Merkelig. Hva skal man snakke om på "prøvetimen" evt? Ta en helsjekk liksom? Snakke sammen og se om "kjemien " stemmer? Man har forøvrig 2 fastlege bytte i året om man ikke er fornøyd. Nedverdigende holdning overfor meget hardtarbeidende fastleger å bli utsatt for slik lureri i allerede presset dagsplan. Skam dere.

 • Vi er i 2017 23.06.2017 22.21.53

  Mange forutinntatte holdninger ute å går her! Kanskje på tide å stige ned fra pidestallen og få beina godt plantet på jorden? Kanskje nettopp derfor pasienter ønsker prøvetime. Den legen som lukker øynene for betydningen av å lytte, bygge relasjon og som er lite ydmyk for brukerperspektivet er utgått på dato! Alle vet at kvaliteten varierer, og at et enkeltstående møte vil gi pasienten en avklaring på hvorvidt han eller hun får tillit til legen.

 • lege 23.05.2017 16.10.35

  Jeg synes det er utmerket. Legene burde ha prøvetimer. Det er såpass mange fastleger med høyst kritikkverdige holdninger til grupper av pasienter, dvs. de mest utsatte gruppene i helsevesenet - at man burde kunne kreve å få høre hva slags holdnigner legene har. Det er f.eks. vanskelig å finne leger med kompetanse innen for ryggmedisin -utenom at de kan konstatere at pasientene har vondt i ryggen, med eller uten utstråling. Det er dårlig kommunikasjon overfor disse gruppene (jf. Lærum/Gulbrandsen), som psykologiseres og bagatelliseres - og får det journalført og spredt rundt. så egentlig er det for sent når man har vært hos en lege som er forutinntatt og tror alle med en tilstand som gir smerter, fokuserer på smerte, er dårlige mestrere - og ikke hører etter eller tror pasienten- og skriver f.eks. - ubegrunnet at pasienten er deprimert, istedet. Vanlig problemstilling. journalene spres videre. Med felles journalsystem blir det riktig ille. http://www.pasient.no/temasider/blir_krenket

 • FastlegeNord 26.05.2017 14.08.09

  Endelig en som jeg er enig med. Som nyutdannet og ny fastlege ser jeg aldri i journalen til nye pasienter. Jeg ønsker gjøre meg opp egen mening om pasientens sykehistorikk FØR jeg leser tilbake i journal! Særlig gjelder dette kronikerne som ofte mange kollegaer har fordommer om. Her oss hos tilbyr vi alle 4 fastleger prøvetime. Mest er jo dette for at pasienten skal "sjekke" om jeg og de har kjemi. Mine konsultasjoner flyter så utrolig mye bedre når vi har kjemi. Felles journalsystemer er jeg imot! Jeg vil behandle utifrå hva jeg mener er riktig,ikke at tidligere lege hadde fordommer og skrev at eks prolapspasienten har depresjon. Mange av oss som sliter med fordommer ang a/b-preparater hos kronikere.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!