VIL UTSETTE: - Nå er situasjonen annerledes, og vi må først se på rammevilkårene for fastlegene, og på rekruttering, fastslår Allmennlegeforeningens Tom Ole Øren. Arkivfoto. Foto:

Allmennlegene vil utsette primærhelseteamene

Mer akutte problemer må løses først, mener Allmennlegeforeningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Helse- og omsorgsminister Bent Høies prestisjesatsing med Primærhelseteam bør ikke starte nå, mener Allmennlegeforeningens leder, Tom Ole Øren.

«Blir en tidstyv»
– Vi mener primærhelseteam ikke svarer på utfordringene vi har i fastlegeordningen nå, og da spesielt rekrutteringskrisen, sier Øren til Dagens Medisin. 

– Gode primærhelseteam forutsetter en stabil og god fastlegedekning i kommunene. Det er kun velfungerende kommuner som har søkt midler til team, og dette bekymrer oss, sier Øren.
Som Dagens Medisin har skrevet, har 17 kommuner søkt om å få være med i prøveprosjektet; alle kommuner som i utgangspunktet har et godt samarbeid innad.

Det å ha sykepleierne inne på kontoret, er en spennende idé Tom Ole Øren

– Det er selvsagt viktig at vi har et godt samarbeid med andre helseaktører, og dette kan derfor være et supplement for å styrke fastlegekontorene. Men vi tror også det kan være en tidstyv som drar legene bort fra den tiden de skal ha med pasientene, ved at de må administrere team innad i legekontorene.
Helseminister Bent Høie (H) mener imidlertid det er fullt mulig å starte prosjektet og samtidig løse utfordringene. Se hans svar nederst i saken.

Oversolgt?
– Regjeringen vil starte med team ut ifra bevilgningene i statsbudsjettet, og igjen, dette kan være et supplement, men vil ikke løse dagens utfordringer, sier Øren.

– Mener du at man har oversolgt konseptet med primærhelseteam? 

– Nei, dette sto i Primærhelsemeldingen, og Høie skal ha ros for å være den første som laget en slik melding. Forslaget var å danne team og få mer tverrfaglig arbeid. Det er vi ikke imot, og mange kommuner har et slikt samarbeid oppe og går. Det å ha sykepleierne inne på kontoret, er en spennende idé, sier han. 

– Men i og med at vi nå har en situasjon med sviktende rekruttering og økende belastning, er ikke etablering av primærhelseteam det første vi gjør. Rekkefølgen må være slik at vi først og fremst gir midler til rekruttering, og til å kartlegge situasjonen.

–  Ifølge statsbudsjettet skulle veldig mye av pengene gå til teamene. Vi mener dette er feil rekkefølge.
Les mer: Halvparten av pengene hentes fra allmennlege-satsing

«En annen situasjon»
– Når mener dere det er riktig å få på plass team?

– Vi har ikke satt noen dato, og vi diskuterer at man må jobbe mer med innholdet i primærhelsetamene før de piloteres. Vi legger det ikke vekk, men vi må utsette å jobbe mer med det. 

– Hvorfor kommer dette nå?

– Dette ble bestemt for to år siden. Nå er situasjonen annerledes, og vi må se på rammevilkårene for fastlegene, og rekruttering, først. Dette er ingen lønnskamp for legene, vi vil ha mer tid til pasientene og bedre kvalitet.

Ap: – Høie burde ha lyttet

– Nå ble jo Primærhelsemeldingen kritisert for å ikke omhandle fastlegens rolle i særlig grad; det var faktisk en hovedkritikk,  sier Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol.

– Man lanserte primærhelseteam som et hovedgrep i den, og det var en veldig diffus beskrivelse av hva dette skulle være. Og to år etter at den ble vedtatt av Stortinget, lanserer man nå pilotene. Man starter med veldig forsiktige grep, til å være noe man har trodd stort på for fremtidens kommunehelsetjeneste, sier hun.

– Så, jeg skjønner godt at fastlegene mener at det ikke er tiden for dette nå.

– Det er de flinkeste kommunene som har søkt om å få pilot?

– Dette er noe som er gjennomgående for denne regjeringen: De er ikke bekymret for de økende forskjellene og lager belønningsordninger for dem som er flinkest på skolehelsetjeneste, for eksempel.

– Er du enig med legene i at man bør utsette ordningen?

– Jeg forstår bekymringen deres. Bent Høie burde ha lyttet til varskuet fra legene slik at innretningen på piloten kan bli så bra som mulig, sier hun.

Høie: – Får til to ting på en gang

Det ene utelukker ikke det andre, mener helseministeren.

– Jeg opplever ingen motsetning mellom det å gjennomføre piloten og samtidig, sammen med Legeforeningen og KS, finne løsninger for å bedre rekrutteringen, sier Hæie. 
– Hensikten med primærhelseteam er ikke å løse rekrutteringsutfordringen med å hjelpe pasientgrupper som ikke får god nok hjelp i primærhelsetjenesten. Videre har vi et luksusproblem når vi har så mange kommuner å velge i som vil delta. Og jeg oppfatter Legeforeningen, KS og Norsk sykepleierforbund (NSF) som aktive partnere i dette arbeidet, sier helseminister Bent Høie (H). 

Sykepleierne positive
Forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By, sier for øvrig til Dagens Medisin at de er positive til at ordningen startes nå.

Powered by Labrador CMS