Riksrevisjonen har undersøkt statens bruk av konsulenttjenester. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes.  Foto:
Riksrevisjonen har undersøkt statens bruk av konsulenttjenester. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes. Foto:

Sykehusene bruker mer penger på konsulenter

Helseforetakene oppgir til Riksrevisjonen at de brukte over 1.5 milliarder til konsulenter i 2015.

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Riksrevisjonen presenterer torsdag sin undersøkelse om konsulentbruken i staten.

- Helseforetakene peker seg ut
De finner at bruken av konsulenttjenester i statlige virksomheter er omfattende, og at dette henger sammen med moderniseringen av offentlig forvaltning, i stor grad.
Totalt utgjorde kjøp av konsulenttjenester i 2015 rundt 12 milliarder kroner.

Helse- og omsorgsdepartementets departementsområde brukte nær 2,5 milliarder kroner på konsulenter  i 2015.

Her er det helseforetakene som peker seg ut som den virksomhetstypen der flest virksomheter oppgir at det har vært en økning i utgiftene til konsulenttjenester i perioden: 70 prosent av helseforetakene oppgir at det har vært en økning.
Les også: Nordlandssykehuset betalte i flere måneder tre private konsulenter 1600 kroner timen for å lage vaktplaner som legene fant «umulig å drifte».
Innen helse- og omsorgssektoren er det dermed sykehusene som er de største brukerne av konsulenter.

 Helseforetakene oppgir til Riksrevisjonen at de brukte over 1.5 milliarder til konsulenter i 2015.

- Mangler strategi
Riksrevisjonen, som nå oversender undersøkelsen til Stortinget, fastslår at to tredeler av de undersøkte virksomhetene mangler strategi for hva det offentlige skal bruke selv, og hva som bør overføres til markedet. De mener også at bestillerkompetansen kan forbedres.

  • 54 prosent av virksomhetene oppgir at det har vært en økning i utgiftene til konsulenttjenester i perioden 2011–2015.
  • 28 prosent av virksomhetene oppgir at utgiftene til konsulenttjenester har vært uforandret i perioden, mens 9 prosent av virksomhetene oppgir at det har vært en reduksjon i disse utgiftene. Det er også 9 prosent av virksomhetene som oppgir at de ikke har oversikt over utgiftene til konsulenttjenester.
Powered by Labrador CMS