Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
– Det kom en ekstern instans som skulle hjelpe oss, men resultatet ble en uryddig og forsinket prosess som allikevel krevde mye ressurser fra våre egne folk, forteller avdelingsoverlege Hanne Bjørnstad (t.v) og seksjonsoverlege Hanne Winge Kvarenes ved Nordlandssykehuset i Bodø. Foto: Privat

Sykehuset betalte konsulentfirma for å lage nye vaktplaner for legene

Nordlandssykehuset har i flere måneder betalt tre private konsulenter 1600 kroner timen for å lage vaktplaner som legene fant «umulig å drifte».

Publisert: 2016-09-23 — 13.40

BODØ: Avdelingsoverlege Hanne Bjørnstad og seksjonsoverlege Hanne Winge Kvarenes ved Nordlandssykehuset i Bodø mener sykehuset har leid inn et eksternt konsulentfirma for blant annet å innføre individuelle arbeidsplaner i Medisinsk klinikk.

«Aktivitetsstyrt ressursplanlegging»
– Våren 2016 ble revisjons- og rådgivingsselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) engasjert for å løse spesifikke administrative oppgaver i klinikken, deriblant langtidsplanlegging og å gjennomgå legenes arbeidstid. Det var først og fremst LIS-legenes arbeidsplaner de var interessert i, fordi klinikken hadde mange LIS-vakter som ikke var fylt.   

I hele min sykehuskarriere har jeg aldri vært med på et mer graverende og inngående grep i våre rettigheter til arbeidsmiljø
Hanne Bjørnstad, avdelingsoverlege

I mail-korrespondanse het det seg at målet var innføring av «aktivitetsstyrt ressursplanlegging», et nyord som legene forteller at de ikke reagerte stort på:

 – Styring av personalet etter aktivitet og sesong har vi drevet med alltid. Det hele kom veldig overraskende. Vi hadde ikke fått noe forvarsel før det stod tre ansatte fra PwC i døra, forteller Winge Kvarenes.


Nordlandssykehusets direktør, Paul Martin Strand, svarer følgende:

– Vi kjenner oss ikke igjen i alle sider av beskrivelsen til disse to ansatte. Dette kan bety at vi ikke har nådd godt nok fram med informasjon om hva, hvorfor og hvordan i det interne arbeidet i klinikken. 

Se hele svaret fra Paul Martin Strand i egen sak

 – Tatt på senga
– Vi fikk etterhvert høre at en av de ansatte i PwC var blitt ansatt som assisterende klinikksjef i medisinsk klinikk. Oppdraget kom angivelig fra administrerende direktør, og vår klinikkoverlege ble tilsynelatende tilsidesatt i viktige administrative spørsmål, sier hun.

Dagens Medisin har snakket med nevnte klinikkoverlege, som er kjent med at dette fortelles, og som bekrefter det legene forteller. Vedkommende ønsker ikke å kommentere saken utover det som kommer frem i denne saken.

 – Hadde åpent sinn
Ifølge Winge Kvarenes og Bjørnstad gikk de tillitsvalgte inn i prosessen med åpent sinn og samarbeidet med PwC.

 – Vi tenkte det av og til kan være nyttig å bli sett på med nye øyne, men de tillitsvalgte har i ettertid gitt uttrykk for at de ble tatt litt på senga.  

– Arbeidsplanene og avtale UTA-tid (avtale om utvidet tjeneste) ble sagt opp og PwC skulle lage nye arbeidsplaner helt fra grunnen av. De satte i gang, men oppdaget raskt at dette ble vanskelig - nettopp fordi de ikke hadde førstehåndskjennskap til klinikken, arbeidsoppgavene og folkene, forteller legene.

– Måtte ha hjelp
– De måtte ganske raskt få omfattende hjelp fra våre folk for å det til. Et stort antall legetimer gikk med. Det ble drøftet å innføre en såkalt «libero-stilling», som innebar at den sist ansatte LIS skulle ta forefallende uforutsette vakter med en viss varslingstid. PwC kom med et forslag som viste seg å være helt umulig å drifte, fordi LIS-dekningen på post ble altfor dårlig på de fleste postene: Vaktarbeidet tok beslag på for stor tid av arbeidstiden deres.  Noen sårbare seksjoner ble rammet urimelig hardt.

– Uforenlig vaktplan
– Vaktplanen var uakseptabel, også fordi den var uforenlig med våre forpliktelser som utdanningsinstitusjon i indremedisin, sier Winge Kvarenes.

– Tiden gikk, og tidlig i september stod vi fortsatt uten fungerende tjenesteplan som skulle gjelde for LIS-legene fra slutten av måneden. Målsettingen om langsiktig planlegging var med andre ord langt utenfor rekkevidde. Dette ble uholdbart for alle parter, derfor måtte klinikkoverlegen få laget et nytt forslag for LIS-rotasjonen, sier hun.

– Da ble det laget en ny vanlig rullerende 19-delt tjenesteplan, i samarbeid med LIS-legene. Disse hadde allerede akseptert en kortere varslingstid, og dermed er det denne planen som ble gjeldende, sier Winge Kvarenes.

Ylf: –Total styring

Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening, framholder at dette handler om en total styring av ressursene. 

 – Aktivitetsstyrt ressursplanlegging er det samme som individuelle arbeidsplaner, fastslår Mjåset.

«Ironisk»
Bjørnstad og Winge Kvarenes understreker at det er selve prosessen de vil kritisere, og ikke enkeltpersoner:

INDIVIDUELLE PLANER: – Aktivitetsstyrt ressursplanlegging er det samme som individuelle arbeidsplaner, fastslår Christer Mjåset, Ylf-leder. Arkivfoto.

 – PwC fotfulgte enkeltklinikere og kartla driften, og det opplevde mange som problematisk. Imidlertid kom det også noe godt ut av dette, fordi de pekte på endel driftsmessige løsninger og fikk gjennomslag for disse. Det ironiske er bare at klinikerne har påpekt mange av de samme tiltakene over flere år uten å bli hørt. 

– Bruk av eksterne konsulenter kan kanskje være nyttig i noen tilfeller, men her ble det en kompliserende tilleggsfaktor man måtte forholde seg til. Ting blir enda mer forsinket, og saker må gå gjennom fire mennesker i stedet for to, forteller legene.

 – Ansvarslinjene ble utydelige. Vi har hatt et godt arbeidsmiljø ved vår avdeling i alle år, men denne prosessen har etterlatt seg frustrasjon og usikkerhet blant legene ved avdelingen, sier Bjørnstad


– Ikke arbeidsplanene som er problemet
– Arbeidsgiver sier de ønsker mulighet for langtidsplanlegging. Men det er ingenting som gir så stor forutsigbarhet som en kollektivt rullerende arbeidsplan, så det er ikke tjenesteplanene som er problemet. Det er andre ting som gjør at forutsigbarheten og planleggingen har vært vanskelig i klinikken, blant annet manglende ansettelser, mange fødsels- og pappapermisjoner og sent innkommende tilsagn om plass på obligatoriske kurs. Det er altså ikke våre arbeidsplaner som er problemet sier Winge Kvarenes. 

– Uryddig
 – Med rullerende tjenesteplaner kan man i prinsippet planlegge for flere år framover i tid hvis man har en stabil og tilstrekkelig stor arbeidsstokk. Vi lager hjelpeturnuser i ferier og har løst ting i minnelighet gjennom samarbeid og med jevn belastning av kollegiet. Nå kom det en ekstern instans som skulle hjelpe oss, men resultatet ble en uryddig og forsinket prosess som allikevel krevde mye ressurser fra våre egne folk. 

 
«Graverende»
– Jeg har jobbet i sykehusvesenet i 30 år. Jeg var med på 96-opprøret, og husker godt hvordan det var. Denne prosessen i medisinsk klinikk og den pågående konflikten med Spekter bekymrer meg. I hele min sykehuskarriere har jeg aldri vært med på et mer graverende og inngående grep i våre rettigheter til arbeidsmiljø og arbeidsavtaler.  Dette kommer til å undergrave våre arbeidsforhold som sykehusansatte, og kanskje også som statsansatte, sier Bjørnstad.

– Om legene står for fall, så vil andre yrkesgrupper komme etter, advarer hun.

 

Dagens Medisin setter pris på de gode debattene som føres i våre kommentarfelt.

Vi minner om at vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som vi finner upassende.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Trolljegeren 27.09.2016 23.02.08

  @LiS lege NLSH I situasjoner hvor man blir skikkelig sint kan det være lurt å trekke pusten dypt, før du rolig, inni deg, teller baklengs fra ti til en. Da går ofte mye av aggresjonen bort (avansertpsykiatri.no). Du har tydeligvis brent inne med noe du har villet sagt i lang tid og så altså et offentlig forum, hovedsaklig lest av kollegaer, som den rette anledningen til å blåse ut litt overtrykk (dumidé.no). Dersom du virkelig er en del av legestanden burde du spørre noen av kollegaene dine om de kan transplantere deg en ryggrad, slik at du er i stand til å be Hanne Bjørnstad om unnskyldning (folkeskikk.no). Personangrep i offentlige forum er mobbing. Mobbing er IKKE ok. Mobbing er sjofelt og kjennes ikke godt for den det gjelder. Det vet leger. Jeg ber om tilgivelse for at jeg med dette er med på å trekke fokuset bort fra hva som virkelig er saken her. Stå på Hanne Bjørnstad, og alle andre streikere!

 • overlege 26.09.2016 18.34.13

  @Lege 26.09.2016 11:18:38. Jeg er så enig, og så tror/håper jeg at de som kommer opp gjennom løpet nå ser verdien av å ha et liv ved siden. Hvorfor må vi ha unntak for opp mot 60 timers uker? Kan vi ikke heller kjempe for at arbeidsmiljøloven skal gjelde også for leger. Det er ikke gjort over natten, men det må da gå an å ha et mål å strekke seg etter?

 • Lege 26.09.2016 11.18.38

  Ja til innføring av arbeidsmiljøloven for leger. Hvorfor utsette unge LISere for dette sinnsyke arbeidspresset, som beskrives? LIS- ene går som "slaver med lønn". Det finnes faktisk mange yngre leger med helseutfordringer, som ikke har mulighet til å arbeide 19 - timers vakter eller 60 timers uker, med helsen i behold. Å være en dyktig lege, handler ikke om hvor mange timer du kan jobbe i uka! Jeg har selv kjent arbeidspress på kroppen, og konsekvensen ble alvorlig sykdom og mange års arbeidsuførhet. Leger skal ikke finne seg i "bruk og kast" tankegang fra arbeidsgiver! Det er simpelthen for store konsekvenser. Hvor mange flere må bli alvorlig syke før foreningen våkner? Jeg oppmuntrer legeforeningen til å tenke større tanker, og til å kjempe for at arbeidsmiljøloven skal gjelde, også for leger.

 • Streikende lege 24.09.2016 21.58.25

  troll2: Vi streiker for å sikre anstendige arbeidsforhold og medbestemmelse, særlig for timene vi jobber utover loven. Dette er den eneste lovlige måten å si nei til tap av all kontroll over arbeidstid og fritid, som individuelle planer vil medføre. Dersom leger kunne sagt nei på en annen måte, hadde vi gjort det.

 • Streikende lege 24.09.2016 21.49.21

  LIS lege NLSH: Legeforeningen, og alle som streiker, har aldri sagt at det kun finnes en måte å planlegge arbeidstid på. http://www.dagensmedisin.no/blogger/torstein-schroder-aasen/2016/09/21/streikens-store-misforstaelse/

 • LiS lege NLSH 24.09.2016 17.41.33

  Jeg er ikke et nett-troll jeg er en lege som du påberoper deg å streike for. Av åpenbare grunner velger jeg å være anonym. Jeg beklager personangrepet, det er rollen din og streikeaktiviteten som gjør meg opprørt. Du hevder at du ikke er avdelingsoverlege, vel du er titulert med det her og i alle andre sammenhenger på NLSH. At du selv ikke vet at du har funksjonen, og sikkert lønnen som avdelingsoverlege avstår jeg fra å kommentere videre. At dere har ammepause og tillater kurs er også bra. Men hvor har du vært når det gjelder kårene til Lis’ene, og hvorfor insisterer du på at det bare finnes en måte å organisere arbeidet vårt på, når det beviselig har vært helt bånn i bøtta de siste årene? Det er ikke Spekter eller Paul M Strand som har vært vår utfordring, det er det veldet du har vært med på å forvalte gjennom de siste år. At du derfor påberoper deg retten å streike for meg er særs provoserende.

 • Ragnhild Bergan 24.09.2016 17.16.38

  Tusen takk Hanne B og Hanne K som står frem med denne saken, som bare er et av mange riv ruskende gale trekk fra sykehusledelsen de siste årene. Selv har jeg jobbet som LIS på Hjerteavdelingen under Hanne Bjørnstad i flere rotasjoner, først som fersking, senere som ledd i OVA rotasjon og som grenkandidat. Jeg har opplevd en seksjonsoverlege som strekker seg langt for oss LIS-er, ref i vinter da vi dro tre LIS på kurs mens overleger ble satt inn i LIS arbeid på sengeposten. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i LIS NLSH beskrivelse, til info for alle dere som ikke kjenner vår avdeling. Jeg kan si med en gang at det er langt fra ideelle arbeidsforhold, arbeidsmengden er for stor, det er for lite tid til veiledning m.m. Nettopp dette har Hanne og vi andre sagt i fra om i årevis uten å bli hørt. Å angripe seksjonsoverlegen uten å ta i betraktning hennes rammer for styring er jo ganske langt ut på jordet, og troverdigheten stiger ikke akkurat av at man ikke står frem med navn.Stå på Hanne!

 • Hanne Bjørnstad 24.09.2016 14.55.32

  Et slik personangrep trenger oppklarende info: Her blandes kortene totalt: avd.overlege, klinikkoverlege, seksjonsoverlege; Jeg er seksjonsoverlege ved en seksjon, og er ikke involvert i utarbeidelse av LIS-arb planer, det er det dyktige LIS- leger som gjør (gjør kun små justeringer i etterkant), heller ikke involvert i ansettelser. På vår seksjon får alle LIS fordypning, dra på kurs (ja flere enn 1 per 1/2 år). Vi har nettopp en som selvfølgelig får ammepauser i arbeidstiden.. Jeg har vært seksjonsoverlege ved en seksjon i med klinikk siste 15 og aldri vært avdelingsoverlege; Det burde du jo vite dersom du har jobbet ved med avdeling NLSH. Jeg er så aktivt engasjert i denne streiken nettopp da jeg synes det er svært viktig å trygge fremtidige sykehuslegers inkl. gravide sykehuslegers arbeidsforhold. Synd at dette anonyme nett-trollet skal avspore oppmerksomheten fra den viktige konflikten som pågår.

 • LiS lege NLSH 24.09.2016 14.13.11

  Christian, du kan avblåse jakten på meg nå, jeg kommer aldri til å si hvem jeg er. Poenget mitt er dog det samme, jeg finner det helt utrolig at en avdelingsoverlege skal streike i mitt navn for å opprettholde et system som det eneste sanne når dette systemet ikke har medført annet enn elendighet. Frykt for å melde fra om graviditet, vakansbelastning av en annen verden, A og B lag blant legene m.m., og på toppen en tillitsvalgt som prøver å utøve makt når det påpekes at det må da kunne finnes andre alternativ? Jommen sa jeg smør.

 • troll2 24.09.2016 14.06.41

  Hva er vitsen med og streike når kolleger som ikke er i streik jobber så bare faen for og holde oppe produksjonen.

 • Lege 24.09.2016 13.27.11

  Skjerpings, folkens. Denne diskusjonen hører ikke hjemme i et kommentarfelt. Det holder å si at den nok er noe mer nyansert. Som helt utenforstående tolker jeg mye her som personangrep. @LiS Lege NLSH: Når du never navn er det personlig. Hvis du hadde sagt «ledelsen» og vært generell i dine uttalelser, hadde det kanskje passert som «rollekommentar». Take it outside, eh?

 • LiS lege NLSH 24.09.2016 12.23.04

  Noen flere ting Christian. Jeg angriper ikke avdelingsoverlege Bjørnstad som person, det er hennes rolle. At hun som avdelingsoverlege har vært med å forvalte dette elendige regimet over så mange år, og så går ut og streiker i mitt navn, det reagerer jeg kraftig på. At avdelingsoverlegen med flere skal gå til streik for å opprettholde noe som den eneste sannhet minner meg om et regime nord for Sør-Korea. I tillegg tror jeg de utenforstående skjønner hvorfor jeg holder meg anonym med dine dårlig forsøk på hersketeknikker. At jeg ikke har innsikt etter selv å ha følt dette på kroppen, avsporing av debatten og at jeg bør skjerpe meg. Det som er trist er at både dere som tillitsvalgte og avdelingsoverlegene er så ensporet får sette dagsordenen, og det finner jeg meg ikke i. Dette dreier seg om vår rett til et anstendig arbeidsforhold og der har dere i Bodø spilt så til de grader fallitt.

 • LiS lege NLSH 24.09.2016 10.41.12

  Noen ekstra momenter fra min tid i Bodø Christian. Bjørnstad nevner ’96 opprøret, hvor har hun vært i det daglige etter det? Under hennes regime (hun er avdelingsoverlege) opplevde jeg som LiS at vi hadde lik lønn for ulikt arbeide, smak på den. Vi ferskeste måtte ta ekstra vaktbelastning da de erfarne Lis’ene skulle være mer på post, til samme lønn. Gravide kolleger torde ikke varsle om at de var gravide i frykt for å miste vikariatet. Når vi kom inn på kurs måtte vi gå en canossagang av en annen verden for å få vite om vi faktisk fikk dra. Og dette streiker du for i mitt navn for Bjørnstad, at du står på krava for legene at vi står for fall. Kall en spade for en spade, dersom du vinner frem vil en av Norges dårligst fungerende klinikker få lov til å fortsette under ditt og andres særs dårlige styring. Det er jo komisk, du påberoper deg streikerett i vårt navn for å opprettholde noe vi er så til de grader i mot.

 • Christian Kjellmo 24.09.2016 10.27.43

  Hei LIS lege NLSH Å kuppe kommentarfeltet med anonyme personangrep mot overlegene i denne saken er feigt og tarvelig. I tillegg så har du overhodet ikke innsikt i saken. Seksjonsoverlegene har veldig liten påvirkningskraft over arbeidsplanen til LIS-legene. Den blir utarbeidet av klinikkledelsen/vaktlistenansv. og så gjør seksjonsoverlegene mindre justeringer. Vakanstrykk, korte arbeidskontrakter og omplasseringer har lite/ingenting med seksjonsoverlegene å gjøre. Tror du de sitte med arbeidskontrakene våre? Vakanstrykk har i hovedsak skyldes dårlig langtidsplanlegging og at man sent har fått inn vikarer for kjent langtidsfravær (gravide, permisjoner etc). Vi kjemper en veldig viktig kamp mot Spekter, individuelle tjenesteplaner gir en vanvittig maktforskyvning retning arbeidsgiver. Dette er ikke tidspunktet for å avspore debatten med feilaktige personangrep! Skjerpings. Christian Kjellmo, tillitsvalgt for LIS-legene ved Med.avd Bodø

 • LiS lege NLSH 24.09.2016 09.26.34

  Kaster meg på igjen, som lege sier under, denne diskusjonen har sklidd ut. Arbeidstid og kollektivt vern er vel hva dette handler om, og ikke hva folk tjener. Mitt poeng var ikke bare at vi ble dårlig behandlet, men også det at det regimet Bjørnstad & co er ansvarlige for og streiker for, fungerer ikke, for noen! I tillegg blir jeg eitrende forbannet når hun våger å påberope seg streikerett for meg for dette. Jeg kan fortsatt ikke fatte hvordan Bjørnstad som avdelingsoverlege kan forsvare det vanstyret hun er satt til å forvalte og som hun forvalter særs dårlig. Hun må være farlig nær i å ha norgesrekord i å sette opp ikke-fungerende vaktplaner som må revideres 1-2x pr mnd. Resultatet er avlyste poliklinikktimer, økt belastning og frustrasjon for helsesekretærer og sykepleiere samt et tidvis ekstremt vakans trykk for LiS’er. Jeg gjentar at jeg ikke nødvendigvis er for eller imot rullerende planer, men slik det var i Bodø fungerte det ikke, for noen.

 • lege 24.09.2016 08.05.03

  Det er vel bare Bratten selv og Herlof Nilsen som tjener like bra som disse konsulentene. Men alle er de enige om at de som gjør jobben, legene, tjener for mye.... Men kommentarfeltet her har sklidd ut! Dette handler jo ikke om lønn, men om arbeidstid. Ser at LIS-er under her skriver om dårlig behandling fra overlegesiden - dette kunne vedkommende tatt opp med de det gjelder - i ettertid selvsagt, skjønner godt at det ikke er mulig mens man jobber der.

 • Doktern 24.09.2016 02.56.31

  Nå jobber ikke denne blårussen vakansvakter selvsagt, men hvem trenger det om en får 1600 per time for 8-16?

 • Doktern 24.09.2016 02.54.58

  Hvis de tjener 1600/time, ville det tilsvart 30000 for en 19 timers arbeidsdag. Legg til overtidsbetaling etter eget skjønn, men grovt regnet blir det 60000 for en "vakt". Hvem er det som tjener mye penger Fru Bratten?

 • Troll 3 23.09.2016 23.19.42

  Hadde turnus i Bodø, støtter fult ut det Lis Bodø sier her under. Da vi så hvordan Lis’ene ble behandlet av overlegene var valget veldig enkelt å søke jobb annet sted. Kaos er beskrivende og kaoset ble opprettholdt av bla overlege Bjørnstad. Skjønner veldig godt at sykehuset leier inn eksterne for å gjøre et forsøk på å bedre situasjonen. Makan til kaos, og hvem ble latt i stikken? Pasienter, sykepleiere og yngre leger. At hun av alle kan stå der og påberope seg ansvarlighet er utrolig. Jeg er ikke på sykehus lengre, men dersom det er dette dere streiker for, da har dere ikke sett virkeligheten. Hun nevner ’96 opprøret, hva med å stå opp for yngre leger som hverken kan planlegge hverdagen eller fremtiden?

 • Troll 2 23.09.2016 22.30.23

  Det er ikke bare konsulenter men også advokater . da feks . Stener Kvinnsland skulle redde skinnet i Innovest saken i Bergen fekk han ubegrensa med penger fra styreleder Frøiland til advokater og saken er ikke ferdig enda 4 år etterpå.

 • Overlege 23.09.2016 20.48.55

  Konsulentene spiller vel liten rolle, de er ikke lenge inne. Alle som har sett et sykehusbudsjett vet at dette er en dråpe i havet når man ser på unødvendig sløsing med ansatte og ressurser ellers. Enig med Lege og mamma, hvorfor kan vi ikke gå ned til 40 timers uke Ser også at tingenes tilstand visstnok ikke er så rosenrødt jfr tidligere LiS i Bodø. Som vanlig har nok denne saken mer enn en side.

 • Håvard Pedersen 23.09.2016 20.42.21

  3 konsulenter a 1600 kr timen i 8-timers dager skal tilsvare 38400 kr per arbeidsdag. Hvor mye effektivisering regnet man egentlig med? For du får bra mange ansattetimer for de pengene...

 • Lege og mamma 23.09.2016 20.31.04

  Kan vi ikke bare si opp avtalen og begynne å følge arbeidsmiljøloven? Jeg skjønner ikke hvorfor leger absolutt ønsker 19 timers vakter (har selv hatt oppsatt plan på 25 timer i helgen ++ med papirarbeid) og disse lange ukene med 60 timer (som i realiteten er over 70, pga uken visstnok begynner midt i uken). Ja til normale arbeidstider og normalt familieliv. De får da heller ansette flere leger? Og kunne ikke universitetene tatt over ansvaret for spesialistutdanningen? Ser feks at NTNU har mye mer penger til rådighet enn St.Olavs! Tror utdanning ville blitt prioritert høyere enn kun drift (tør ikke tenke på hvor mange fordypningsdager jeg har mistet).

 • Bjarne Hansen 23.09.2016 18.14.52

  Det samme selskapet ga råd om sammenslåingen av sykehusene i Oslo med årevis kaos som resultat. Helseminister Bent Høie har ansvaret i dag men ingen før han har tatt ansvaret. Denne måten å drive sykehus på kan ikke fortsette

 • Leder 23.09.2016 18.10.17

  Det sløses mye med ressurser til konsulenter for å kutte i ressurser i behandlingen og til helsepersonell. Jeg tror ikke det blir endringer i sløseri og midbruk av penger før de regionale helseforetakene legges ned.

 • S.k 23.09.2016 17.59.43

  Rart at sykehusledelsen rundt om kring på sykehusene får bruke ubegrensa med felleskapets penger til og hyre inn konsulentselskaper til og få fram sitt budskap.

 • Lege 23.09.2016 16.33.54

  Noen som husker hvordan det gikk når konsulentselskapet McKinsey utredet fusjonen av Oslo-sykehusene og skrev regning med gaffel for å fortelle at dette ville bli bra og en ville spare penger fra dag en? Direktør Per Bleikelia styrer Ringerike sykehus etter endel gode prinsipper, der ett av de er aldri å slippe konsulentselskaper inn på sykehuset. Ringerike sykehus klarer å holde budsjetter, i motsetning til f.eks Oslo Universitetssykehus.

 • Arnolf Carstensen 23.09.2016 15.31.29

  Flotte greier. Spekter hyrer inn First House for å skrive kronikker og strategiplaner, sykehusledelsen hyrer inn PWC for å presse leger og lage tjenesterplaner. Noen andre som ser det latterlige i denne utviklingen? Jeg gir meg ende over...

Nyheter fra startsiden

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!