LEDER: Leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland. Foto: Per Corneliussen

Sa ja til lungekreftmedisin

Beslutningsforum sa i dag ja til bruk av det immunterapeutiske legemiddelet pembrolizumab (Keytruda), for behandling av ikke-småcellet lungekreft.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

GARDERMOEN: Legemiddelet brukes for behandling i andrelinje av ikke-småcellet lungekreft av typen adenokarsinom og plateepitelkarsinom.

Behandlingen ble i dag godkjent for bruk på norske sykehus.

Det har vært spent stemning før dagens møte i Beslutningsforum, etter at Statens Legemiddelverk (SLV) anbefalte at pembrolizumab bør tas i bruk av det offentlige helsevesenet – fordi behandlingen er å anse som kostnadseffektiv, etter at legemiddelselskapet MSD kom med en billigere pris på legemiddelet.

Ifølge SLVs estimat kan behandlingen være aktuell for om lag 700 pasienter årlig.

Akseptabel pris
– Pristilbudet på legemiddelet er innenfor det som er akseptabelt, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum.

Han er glad for dagens avgjørelse, om at pembrolizumab blir tilgjengelig for pasienter med ikke-småcellet lungekreft, i andrelinje.
– For pasientene er dette fantastisk, sier Vorland til Dagens Medisin.

– Store konsekvenser
Ifølge Vorland ble mesteparten av dagens møte brukt til å diskutere konsekvensene av å innføre legemiddelet, fordi pasientgruppen er stor og at avgjørelsen derfor får budsjettkonsekvenser.

Hvilke forbehold tar dere når dere innfører denne behandlingen?

– Vi har ingen forbehold, utover at behandlingen er for dem som er i andrelinje, men det ligger jo i indikasjonen for behandlingen. Men vi uttrykker bekymring for økonomien.

Aktuell for 700 pasienter
Behandlingen er aktuell for om lag 700 pasienter årlig.

– Det første året så vil det koste i overkant av 215 millioner kroner. Så vil dette kunne vokse til om lag 325 millioner kroner på fem år, sier Vorland.

For fremtiden peker Vorland på at en kanskje vil prioritere store pasientgrupper annerledes enn små pasienter og at dette diskuteres i arbeidet med prioriteringsmeldingen.

– Vi prioriterer ikke annerledes på store pasientgrupper, men det kan bli relevant i fremtiden.

– Nå må vi skaffe pengene for å finansiere dette, sier Vorland som ikke legger skjul på at det blir utfordrende å skaffe pengene.  

Sa nei til PD-1 hemmer i høst
Beslutningsforum i høst sa nei til bruk av en annen PD-1 hemmer, nivolumab (Opdivo), for behandling av lungekreft, i vente på et prisanbud mellom nivolumab og pembrolizumab, begge legemidlene er godkjent av EMA for å behandle ikke-småcellet lungekreft.

Nå har altså produsenten MSD kommet med et pristilbud på pembrolizumab (Keytruda), som ifølge Statens Legemiddelverk er kostnadseffektivt.

De anbefalte derfor innføring av legemiddelet i andrelinje for pasienter med ikke-småcellet lungekreft som er PD-L1-positive.

Overlevelse
Ifølge metodevurderingen til Legemiddelverket ga behandlingen median overlevelse 10,4 måneder med behandling av pembrolizumab, sammenlignet med 8,5 måneder på docetaksel i Keynote 010-studien. Pasienter som hadde målt høyt nivå av biomarkøren PD-L1 hadde bedre effekt.

Påvisning av biomarkøren er en forutsetning for at det skal være indikasjon for å gi behandling. Noe som også vil gi en økt belastning til norske patologilaboratorier, sier overlege Stein Sundstrøm ved St. Olavs Hospital, i en tidligere sak på dagensmedisin.no.

Powered by Labrador CMS