Sykehusene må nå slutte å plage fastlegene med oppgaver de selv kan gjøre. Beskjeden kommer fra helseminister Bent Høie (H) som i forbindelse med sin årlige sykehustale tirsdag, gir sitt styringsbudskap til sykehusene. Arkivfoto. Foto:

Gir sykehusene beskjed: Får ikke skyve administrativt arbeid over på fastlegene

Sykehusene får nå klar beskjed om å slutte å gi fastlegene oppgaver de selv kan gjøre. Se listen her.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Det er helseminister Bent Høie som i sitt årlige oppdrag til helseforetakene tirsdag gir sykehusene beskjed om å ikke plage fastlegene med ting de selv kan gjøre.

– Sekretæroppgaver
– Det er gjort en jobb etter initiativ fra Legeforeningen og Allmennlegeforeningen om å se på oppgaver som sykehusene har overført til fastlegene uten at det har vært noen diskusjon rundt det. Dette gjelder oppgaver som ikke er kliniske. Jeg opplever at fastlegene ikke er kritiske til at de gjør kliniske oppgaver; Dette handler om prinsippet om å gjøre ting på rett nivå, sier Høie til Dagens Medisin.

–  Fastlegene er kritiske til at de har fått overført det som egentlig kalles for sekretæroppgaver på vegne av sykehusene, som å bestille transport, rekvirering og så videre. Fastlegene kan nå bruke mer tid på fastlegearbeid i en presset tid, mener Høie.

–  For det er viktig at sykehusene har en fastlegeordning som fungerer.

Å ha færre støttepersonell på sykehusene, er kanskje ingen god ide, mener Høie, som sier sykehusene selv må vurdere hvilke oppgaver de mener er hensiktsmessig å overføre til for eksempel helsesekretærer. 

–  Men en god del av avdelingene som har greid å rydde i ventetidene har skapt et forutsigbart arbeidsmiljø og også brukt ressurser på helsesekretærer som bidrar til nettopp dette, sier Høie, som holder den årlige sykehustalen tirsdag.

Dagens Medisin har tidligere omtalt en studie som viste en sterk positiv sammenheng mellom økende legeproduktivitet og mer støttepersonell, som sykepleiere og sekretærer, per lege.

Her er listen over oppgaver som sykehusene nå må gjøre selv:

  • Videre henvisning til undersøkelser og kontroller basert på funn og vurderinger gjort av spesialisthelsetjenesten.
  • Rekvisisjoner på bildediagnostikk eller laboratorieanalyser som ledd i sykehusets vurderinger.
  • Rekvirering av pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus.
  • Sykemeldinger for sykehusopphold og den første tiden etterpå, frem til neste kontroll hos fastlege eller ny vurdering hos spesialist, hvis det er indikasjon for det.
  • Resept på nye legemidler, ved endret dosering og ved skifte av legemidler. Vanskelig tilgjengelige medikamenter gis med ved utskrivning for de første dagene.
Powered by Labrador CMS