Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Artikkelbilde
SEKRETÆR- LEGER?: - Det er blitt mindre pasientaktivitet per legeårsverk. Men om legene gjør mer sekretærpregede oppgaver kan de jo likevel ha en økende arbeidsbelastning. Men - det er vel ikke smart at leger skal bli effektive - som sekretærer? Vi kan ikke fortsette med dette, fastslår Karl Arne Johannessen. Arkivfoto.

Studie: Leger mindre produktive - gjør mer sekretærarbeid

– Man har for eksempel nedbemannet sekretærer fordi man tar i bruk elektroniske løsninger. Men resultatet kan bli at legene ender opp med mye sekretærarbeid, sier førsteforfatter Karl Arne Johannessen.

 

Publisert: 2017-01-25 — 11.28

En norsk studie som har fulgt bemanningssituasjonen på norske sykehus siden sykehusreformen i 2001/2202 fastslår at legeproduktiviteten sank fra 2001 til 2013:

Ingen økning i lege-aktivitet
I denne perioden økte antallet pasienter som ble behandlet med 47 prosent og DRG-økningen var 35 prosent.

Men det var ingen signifikant økning i lege-aktiviteten på grunn av en parallell økning av legeressurser.

– Det mest interessante funnet er nok en tydelig sammenheng mellom personell-sammensetningen og produktivitet, sier førsteforfatter Karl Arne Johannessen, lege og spesialrådgiver i Regionalt innsatsteam hos Sykehuspartner. Studien er gjort med forankring i Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo (UiO).

Johannessen og medforfatterne har studert legers produktivitet etter sykehusreformen, og hvilken effekt den har hatt på sammensetningen av personell på alle de 19 norske sykehusene. Studien er publisert i Social Science & Medicine.

Reduserte støttepersonell
– Vi fant en sterk positiv sammenheng mellom økende legeproduktivitet og mer støttepersonell, som sykepleiere og sekretærer, per lege.

En nærliggende tolkning, mener Johannessen, er at man i denne perioden har redusert slikt støttepersonell - og at dette kan redusere utnyttelsen av legeressursene.

– At dette slår så tydelig gjennom på makronivå var overraskende, men bør studeres mer på et lavere nivå, for det å måle legers produktivitet er svært komplekst, noe vi også redegjør for i studien, sier han.

Noen steder er det kun fire til seks ukers planlegging fram i tid av hva legene skal gjøre. Det er krise.
Karl Arne Johannessen, forsker

– I denne perioden har behandlingsformene endret seg ved en betydelig dreining fra innleggelser til dag- og poliklinikk, og målene vi bruker kan påvirkes av det. For eksempel vil en operasjon som vi i dag kan gjøre med dagkirurgi gi lavere DRG-vekt enn samme operasjon utløste for 15 år siden, da vi kanskje bare kunne gjøre den på innlagte pasienter.

Personell-miks
– Dette er økonomisk korrekt, men legens innsats kan være ganske lik i begge tilfeller. I studien har vi forsøkt å korrigere for dette med de statistikkmetoder vi har, men dette må studeres nærmere på lavere nivåer.

 – Betydningen av en slik uheldig utvikling i personellmiks er i ikke et norsk fenomen, påpeker Johannessen:

– Mange andre land jobber intenst med dette. Og det er ingen tvil om at vi er nødt til å sette sterkere fokus på personell sammensetning og organisering for å øke utnyttelsen av alle typer ressurser i spesialisthelsetjenesten, ikke minst legene som den mest komplekse yrkesgruppen.

– Legene ender opp som sekretærer
– Man har for eksempel nedbemannet sekretærer fordi man tar i bruk elektroniske løsninger. Men resultatet kan bli at legene ender opp med mye sekretærarbeid. Legene bruker da for mye tid på ting som ikke er legeoppgaver.

 – Dette er trolig en av de største studier som er gjort i et stabilt system som Norge er, ettersom vi har fulgt den samme legegruppen i 13 år, sier Johannessen.

– Er legene blitt mindre effektive?

– Det kommer an på hva du legger inn som aktivitetsmål. Det vi sier, er at det er mindre pasientaktivitet per legeårsverk. Men om legene gjør mer sekretærpregede oppgaver kan de jo likevel ha en økende arbeidsbelastning. Men det er vel ikke smart at leger skal bli effektive - som sekretærer? Vi kan ikke fortsette med dette, fastslår Johannessen.

 – Hva forteller disse funnene oss?

– Blant annet at vi må tenke mer på personellmiks fremover. Sammensetningen av personell er viktig. Vi har sett på finske sykehus - der er de mye bedre til å organisere dette, med betydelig mer støttepersonell som gir behov for mindre legeressurs og derav høyre målt produktivitet.

– Ikke helseministerens jobb
– Men - dette er ikke administrerende direktørs jobb, eller helseministerens, dette er en av de viktigste ledelsesoppgavene på avdelingene. De lederne som plasserer skylden oppover i systemet, viser at det er noe de ikke har forstått.

 – Men det er direktørene og ministeren som sitter på ressursene?

 – Avdelingens øverste sjef har 100 % av ansvaret for driften. Bemanningsplanlegging er en del av dette ansvaret. Blir man overkjørt ovenfra på det, kan man ikke sitte med ansvaret.

 – Må langtidsplanlegge
Et annet viktig moment, mener Johannessen, er at det er alt for kortsiktig planlegging av legearbeidskraften:

 – Noen steder er det kun fire til seks ukers planlegging fram i tid av hva legene skal gjøre. Det er krise.

 – Det har vært mye fokus på glemte pasienter og «passert tentativ tid» det siste året. En viktig årsak til dette - og som vi har observert gjennom vårt arbeid i Helse Sør-Øst - er at man kan ikke gi pasientene kontrolltime i hånden før de forlater sykehuset, fordi man ikke vet når legen er tilstede tre til seks måneder frem. Det er en svært lite rasjonell måte å drive på, og det ødelegger også for legene.

Logistikk
Han fremhever også at kravet til å forstå, og håndtere logistikk, er økt.

– Medisinen utvikler seg med stadig flere metoder og pasient grupper som skal sluses gjennom ressurser der kompleksiteten i driften øker enormt. Behovet for kunnskap om logistikk og å tenke planlegging har eksplodert. Men vi lærte ingenting om logistikk da jeg gikk på doktorskolen, sier Johannessen, som for øvrig var sykehusdirektør ved Ullevål sykehus i perioden 1997 til 2000.

Blant mulige begrensninger ved studien, trekker forskerne frem at DRG har begrensninger i forhold til å måle personellproduktivitet i denne studiens kontekst. 

Og også det at økningen i kronisk syke pasienter utgjør en endring mot flere kontroller og oppfølgingsaktivitet, noe som kan kreve like mye bemanning som nye pasienter, men som ikke gir like høy DRG.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • BTE 04.02.2017 18.14.06

  En bekjent av meg vart utskriven på et stort sykehus av en lege, noen timer senere ringer en annen lege og lurer på hvor pasienten er blitt av .Om det er rullende planer mangel på sekretærer eller hva det skal være så bryr ikke pasienten seg mye om det dei vil ha god behandling ikke leger og små direktører som går rund og slåst og verna om sine revirer i rein barnehage stil.

 • Trude Basso 03.02.2017 19.20.10

  Rådgiver'n 25.01.2017 18:01:04 "Trude Basso: Din rullerende plan går muligens inn i evigheten, men der er knapt en sekretær i Norges land som tør å booke timer mer enn 3-4 uker frem i tid etter den planen. Da får de dobbelt- og trippeltarbeid med replanlegging fordi det kjente fraværet ditt ikke er tatt høyde for, altså har de ingen grunn til å stole på at planen er reell..." Vi må søke og melde inn fravær tre mnd i forkant. Vi får ikke ta uforutsette vakter hvis dette etterlater "hull" på poliklinikken, operasjonsstuen eller i vaktplanen. Hvis ikke sekretæren tørr planlegge mer enn tre-fire uker frem i tid, er det ikke jeg og min rullerende plan som er problemet....

 • Enig med F- this 28.01.2017 09.47.45

  F-this: enig med deg, har også erfaring for at enkelte personlighetstyper er et hinder for effektiv drift. Prosedyre-orienterte, bokstavtro, prinsippfaste regelryttere står i veien for effektiv drift og god pasientbehandling. Etter å ha vært mange år i systemet vet jeg alltid hvem jeg må unngå og hvem jeg skal spørre for å få jobben gjort. Som turnuslege og LIS er dette håpløst. Det verste er at de prosedyreorienterte ikke-tenke-selv- menneskene er ofte sjefens beste venner, fordi de gjennom sin rapportering og dokumentering inngir sjefen en illusjon av å ha kontroll med driften. Men de bidrar egentlig ikke med noe som helst som kan gjøre jobben enklere, og de bryr seg katta om pasienten. Prosedyrene er deres bibel. Mennesket er underordnet.

 • F-this 28.01.2017 03.51.42

  Jeg syns det er rart at de ikke tar høyde for produktivitetsforskjeller per lege, avhengig av hvor de er i hieararkiet. Som turnuslege opplevde jeg at merkantilt personale og sykepleiere nektet å utføre enkel service, og lot være å sette opp dårlige pasienter til kontrolltime, fordi beskjed ikke hadde blitt gitt med riktig ark, eller man ikke hadde sendt beskjed om et opprettet dokument med riktig type gul lapp, selv om beskjeden hadde kommet fram. De ber deg bare passivt-aggressivt om å gjøre det på nytt igjen og hvis du er på ferie, hva da? Man må tigge og be om at andre folk skal gjøre jobben sin, smiske med sekretærer og pleiere. Hadde jeg hatt en liten avdeling som drev privat, så ville jeg ikke akseptert dette.

 • LIS 27.01.2017 08.14.20

  Rådgiver: HR stiller seg alltid bak avd.ledere hvis det er gunstig for driften (les personell tynes til det ytterste). Og dersom er avd.leder er litt for rundhåndet er HR straks på plass for å korrigere. HR er kun driftskontrollører.

 • Peter Bering 27.01.2017 05.41.04

  Legeyrket i det offentlige Norge er ikke lenger interessant.

 • festlegen 26.01.2017 19.35.21

  @Rådgiver'n: Hva mener du med "Dette med å "jobbe inn eget fravær" er også noe nytt og oppkonstruert."? Jeg jobbet i nord-trøndelag da individuelle tjenesteplaner ble innført der. I feriene og annet fravær ble jeg satt med 37.5 timer arbeidstid per uke, mens snittarbeidstida mi var 44t/uke. Ferieukene mine skulle etter vaktplanen hatt flere vakter, deriblant helgevakter i seg. Siden snitt-tiden ble satt til 37.5, måtte jeg jobbe inn diskrepansen mellom det og 44 iløpet av resten av året. Jeg fikk altså ikke fri fra min avtalte/vanlige arbeidstid. På andre sykehus har vi sett det samme, men for annet lovfestet fravær, f.eks. pappaperm. Min kollega, som led av en kronisk alvorlig sykdom, ble satt på 5 uker i strekk med ca 60 timers arbeidstid, alt for at hun skulle ta igjen ferien sin uten å bli trukket i lønn. Synes du dette er rettferdig?

 • Lege 26.01.2017 18.29.47

  Rådgiver: HR avdeling?? Jeg aner ikke hvem/hva/hvor de er. De er ikke synlige i min hverdag. Jeg jobber på et stort universitetssykehus. Antar at HR avdelingen er i nærheten av direktøren et sted, dvs langt fra min hverdag . Jeg forholder meg til tillitsvalgt i den grad det er tid og ork til det

 • Rådgiver'n 26.01.2017 17.30.42

  @Lege: Normalt er der den som kaster ut en påstand som har bevisbyrden, ikke den som etterspør dokumentasjon som kan underbygge den. Men du innrømmer ihvertfall at ditt bevis er anekdotisk og dermed særdeles svakt. Selv har jeg ikke tilgang til den type statistikk du etterspør, men jeg synes det er bekymringsfullt at du har en leder som driver på denne måten du beskriver. Hensikten med overlegepermisjon er bl.a. å ivareta behovet for faglig oppdatering og utvikling, noe en legeleder bør sette særdeles høyt! Jeg anbefaler deg å ta kontakt med tillitsvalgte eller HR avd. der du jobber, men tror samtidig ikke at din opplevelse er representativ for norske overleger. Da hadde dette nemlig vært er langt større stridstema for Legeforeningen enn "individuelle planer".

 • Lege 26.01.2017 15.53.40

  Rådgivern: kaster ballen til deg, dokumenter hvor mange overleger som tar ut overlegepermisjon! Finn ut hvordan du kan få tak i denne dokumentasjonen (spørre legeforeningen? ). Jeg er selv overlege og omgitt av overleger hvorav veldig mange aldri har tatt ut overlegepermisjon, men er åpen for at dette kan variere fra avd til avd/mellom ulike sykehus . Jeg har selv en sjef som sier at avvikling av overlegepermisjon er et svik mot plikt, kolleger, jobben/dvs pasientene

 • Rådgiver'n 26.01.2017 14.34.47

  @Lege: En ubegrunnet påstand som forsøker å plassere legene i en slags offerrolle (nok en gang). Kan underbygge den med fakta? Jeg kjenner mange leger, og ingen av dem har valgt å avstå overlegeperm. av lojalitet til pasient/arbeidsgiver eller av frykt. Overlegepermisjonen er en avtalefestet rett som alle overleger får etter å ha vært ansatt i 4 år og 8 mnd. Dersom man av hensyn til drift må utsette en overlegepermisjon skal det inngås avtale om tidspunkt for uttak av denne. Dette er ikke uregulert!

 • Rådgiver'n 26.01.2017 14.33.52

  @festlegen: Dette handler ikke om IKT-systemer. Selvsagt kan man "loggføre fravær fra en vaktplan". Spørsmålet er hva som er lurt. Det mest lettvinte: Å planlegge det man kan planlegge for på en skikkelig måte, for deretter å håndtere uforutsette endringer? Eller å late som om verden er statisk og gjentakende i intervall, der alle leger alltid er på jobb, og måtte håndtere absolutt alle avvik løpende (rullerende plan)? Dette med å "jobbe inn eget fravær" er også noe nytt og oppkonstruert. Faktum er at et vaktskjikt gjerne har 365 vakter som skal dekkes ila. et år. Det er nøyaktig de samme legene som skal dekke disse, uansett hvordan man planlegger. Er en borte må en annen steppe inn og ta over, og får dermed økt arbeidsbelastning. Man "jobber ikke inn sitt eget fravær", man jobber inn andres. Og andre jobber inn ditt. Belastningen blir for alle praktiske formål den samme, og den eneste forskjellen er avlønningen. Men dette handlet ikke om penger, eller?

 • Rådgiver'n 26.01.2017 14.31.04

  @knut H: Du har helt rett i at disse "forstyrrelsene" er kjent for legen selv og forhåpentligvis dens leder mer enn 4 uker før de intreffer. Hva er da lurt å gjøre? Skal man ta det med i planlegging av drift og bemanning for hva nå enn lengden på planperioden er, eller skal man løse dette ad-hoc fra dag til dag? Ad. "individuelle planer" (forøvrig et svadabegrep konstruert av Legeforeningen): Hvordan fortoner verden som sykehuslege seg, både på jobb og privat? Er verden fullstendig statisk og gjentar seg selv i det uendelige med et gitt intervall, eller er den dynamisk - der både pasientenes og dine egne behov kan endre seg fra uke til uke og måned til måned? Hvis svaret på spørsmålet er det siste alternativet, hvorfor skal man da tviholde på en planleggingsmetodikk (rullerende planer) som bygger på det første?

 • Feil 26.01.2017 10.22.13

  Nå er det vel slik at de som arbeider, med logistikk og annen flytende teknikk, pr definisjon, kun er ikke pasient rettede, byråkrater.... http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Roboter-som-stedfortredere-i-klasserommet_-har-endret-livet-til-langtidssyke-elever--Anne-Fi-Troye-600693b.html .... Og da ikke er pr definisjon, autoriserte helsearbeidere, da disse arbeider, kun for pasient journal sekretær, saken... https://www.nrk.no/kultur/hva-er-greia-med-50-tallet_-1.8071691 .....

 • Lege 26.01.2017 00.21.36

  Rådgiver: A propos overlegeperm : mange overleger har aldri tatt den ut, av lojalitet til drift / avdeling / pasienter eller fordi de ikke får lov av sjefen og ikke orker konflikten rundt dette.

 • festlegen 25.01.2017 20.31.53

  @Rådgiver'n Hvis dere ikke har personelladministrative verktøy som klarer å loggføre fravær fra en vaktplan korrekt, står det dårligere til med IT i helsenorge enn jeg trodde. En ting er vaktplanen som ligger til grunn, og kravet om å jobbe inn eget fravær (urimelig, grunnlag for streik). En annen ting igjen er planlagt fravær (som avklares LANG tid i forveien). Dette er overhodet ikke vanskelig å skille IT-teknisk, uten at leger skal måtte jobbe inn eget fravær.

 • knut H 25.01.2017 20.08.37

  Samtlige "forstyrrelser" som rådgivern nevner blir som regelt fastslått mer enn 4 uker fram i tid.... Overlegepermisjoner samles sammen i èn lengre periode, invitasjon til høstet sendes ut mange måneder i forkant. HV innkallelser like så. Pappapermen bør strengt tatt ikke komme som en overraskelse. At vakansvakter genereres på kort varsel i denne sammenheng virker pussig. At ting kan planlegges bedre er nok alle enige om, men "kjent fravær" skulle man tro var kjent i forkant. En overlege som på toppen av klinisk drift skal utforme arbeidsplaner blir kanskje litt overarbeidet? Man tar det man kan når man kan, og kanskje da bare for noen uker av gangen. Obs individuelle arbeidplaner, som Spekter ser for seg kan planlegge for ett år av gangen men som man ser i praksis lages for 4-6 uker av gangen. Da vet verken lege, sekretær eller pasienten hva som skal skje når.

 • Rådgiver'n 25.01.2017 19.10.38

  @Lege: 5 ukers ferie skal og bør planlegges i god tid, som for alle andre. Men i tillegg har overlegene i snitt 3,2 uker overlegepermisjon i året. Man skal gjerne avgårde på høstmøteuka også, og ta ut noe av den tildels betydelige avspaseringen man har tilgode. Så kommer en pappapermisjon her, en HV-øvelse der osv. Ting man kan planlegge driften rundt, men ofte gjør i alt for liten grad. Legg til at dette kjente fraværet, som ikke trenger å komme som julekvelden på kjerringa, genererer vakansvakter på kort varsel og dermed tapt aktivitet (ofte på poliklinikk) pga. kompenserende hvile for legen som tar vakta... Ser du problemet, for pasienten og for sekretærene? Misforstå meg rett: jeg sier ikke at legene skal slutte å gå på kurs eller delta på konferanser etc. Bare at dette kan planlegges bedre, slik at det gir mindre konsekvenser for drift.

 • Lege 25.01.2017 18.43.27

  Til rådgiver : det "kjente fraværet" ..? Når det gjelder overleger er det minimalt med fravær. Mange overleger er så og si aldri borte på kurs, møter, kongresser. Noen reiser mer, men de har ofte fagansvar, er med i nasjonale faggrupper e.l.

 • Jill Monica Pedersen 25.01.2017 18.03.33

  Oi for ei bombe! Dette er noe i allefall eg og " mine" leger har sagt leeeeenge. Sekretæren er den som best kan støtte legen i å løse de administrative oppgaver rundt pasienten. Mener bestemt at en ved å la legen fokusere på behandlingen gir ett mer effektivt sykehus, og ikke minst er direkte knyttet til pasientsikkerhet.

 • Rådgiver'n 25.01.2017 18.01.04

  Trude Basso: Din rullerende plan går muligens inn i evigheten, men der er knapt en sekretær i Norges land som tør å booke timer mer enn 3-4 uker frem i tid etter den planen. Da får de dobbelt- og trippeltarbeid med replanlegging fordi det kjente fraværet ditt ikke er tatt høyde for, altså har de ingen grunn til å stole på at planen er reell...

 • Øyvind Bernersen 25.01.2017 17.53.37

  Vel, journalisten og forskeren mener det er sviktende ledelse på avd. nivå. Det blir litt for enkelt. På mitt sykehus går det ikke et år uten underskudd og innsparingskrav. Lønnsutgiftene øker år for år og budsjettene stiger ikke tilsvarende. År for år "effektiviseres" det, dvs kuttes det i sykepleierstillinger, sekretærer og annet støttepersonell. Legene utgjør jo forskjellige viktige medisinske funksjoner, så der er det sjeldent kutt. Da er det ikke å undres over resultatene i "forskningen". Det er dyrt å være fattig og å spare seg til fant. Gamle visdomsord som nå er vitenskapelig bevist.

 • Trude Basso 25.01.2017 14.56.13

  Flott Hermann Albert: Nå får vi se om ord blir til handling! Forresten, hvem er det som ikke klarer å ha lenger enn 4 ukers planleggingshortisont? Det er da ganske ille. Min rullerende plan går inn i evigheten.. Bare en ting til. Er det ikke rart å konkludere i artikkelen med at individuelle forhandlinger er bedre enn kollektive når forfatterne samtidig skriver i diskusjonen at de ikke har studert dette? Har reviewern sovet?

 • Hermann Albert 25.01.2017 13.22.53

  Glemte å legge ved adr.: hermann.albert@fagforbundet.no Velkommen med respons!

 • Hermann Albert 25.01.2017 13.20.43

  Fagforbundet har i sin medlemsmasse et stort antall helsesekretærer og annet administrativt personell. Vi tar gjerne i mot en utfordring på dette området både fra legeforeningen, RHFer, direktorat eller departement. Send oss en e-post og la oss komme igang med et konkret arbeid. La oss flytte utfordringen fra festtale til handling.

 • Lege 25.01.2017 12.22.51

  Det viser seg altså at legene gjør mere legearbeide når de slipper å gjøre andre ting, f.eks papir-og sekretærarbeide? Slik som at lærere kan bruke mere tid på undervisning når de slpper å skrive rapporter og gå på møter? Eller at flyvere kan konsentrere seg mer om å styre flyet når det slipper å servere mat til flypassasjerene? Dette var jo overraskende nyheter!! Hva skulle vi gjort uten slik forskning?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!