Novo Nordisk produserer legemiddelet Wegovy. Diabetesmedisin og injeksjoner mot fedme. Virkemiddel: Semaglutid. Produsent: Novo Nordisk. Foto: Lise Åserud / NTB

Stor oppgang i bruken av slankemedisin i Danmark

Stadig flere dansker bruker slankemedisin for å gå ned i vekt. Mens andelen i 2021 var 0,3 prosent av befolkningen, var andelen steget til 2,4 prosent i fjor.

Publisert

For andelen dansker som har minst én resept på legemidler for vekttap har økt hvert år de siste tre årene, ifølge tall fra Danmarks Statistik.

Det var 15.200 mennesker som brukte slankemedisin i Danmark i 2021, så steg det til 27.800 personer i 2022, før det økte til 117.500 personer i fjor.

Antallet dansker på slankemedisin er imidlertid lavere enn det var for 25 år siden, da 131.000 voksne brukte et slikt legemiddel. Den gang gjaldt det bruk av legemiddelet Letigen, som var svært utbredt på slutten av 90-tallet, men som i 2022 ble forbudt som følge av bivirkningene.

Andelen økte igjen i fjor som følge av legemiddelet Wegovy, som ble tilgjengelig i Danmark i desember 2022. Innholdsstoffet i Wegovy er semaglutid, som også er innholdsstoffet i legemiddelet Ozempic.

Ozempic er imidlertid til behandling av diabetes, og kategoriseres derfor ikke som et slankemiddel, selv om det i prinsippet kan brukes til samme formål. Personer som har resept på Ozempic, men ikke annen slankemedisin, er derfor ikke med i statistikken.

Gjennom alle årene er det kvinner som er den største brukergruppen. I første halvdel av 2023 var 72 prosent av de som brukte slankemedisin kvinner, mot 28 prosent menn. Det er likevel ikke stor forskjell når det gjelder andelen kvinner og menn som er overvektige i Danmark, ifølge statistikkbyrået.

Powered by Labrador CMS