MANGLER LEGER: – Det overordnede bildet er at vi både mangler leger og utdanner for få, sier utdanningsminister Ola Borten Moe.

Foto: Frode Abrahamsen

100 millioner til tretti nye studieplasser på medisin i Tromsø

– Regjeringens mål er å utdanne en større andel leger i Norge, og hvor har vi størst behov? Det er i vår nordligste landsdel, sier utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). 

Norges arktiske universitet (UiT) får tretti nye studieplasser på medisin fra og med høstopptaket neste år. 

– Det overordnede bildet er at vi både mangler leger og utdanner for få, sier utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til Nordlys

Utdanningsministeren kaller det en betydelig opptrapping. 

– UiT er det eneste universitetet i landet som får flere studieplasser på medisin. Slik var det også i fjor da vi økte med 15 plasser. Med totalt 45 nye studieplasser vil vi ha 270 ekstra medisinstudenter ferdig innfaset om seks år.

I 2022 har 5.645 personer søkt medisinstudiet. Det er 266 flere enn i 2021. Til sammen har 971 søkere fått tilbud om plass på medisinstudiet i Norge.

– Vi trenger et større nasjonalt fotavtrykk i Nord, sa Moe da de økte antallet studieplasser i fjor. 

Med over 1000 personer uten fastlege i Tromsø, mener han at de nye studieplassene i alle fall er et viktig bidrag. 

– UiT er en nasjonal institusjon, og det er helt i tråd med regjeringens ambisjoner at vi skal øke kapasiteten og aktiviteten på vårt nordligste universitet, uttaler han til Nordlys. 

Les også: Nå kan også Helgeland få sjetteårs medisinstudenter

Ifølge de offisielle tallene fra Helsedirektoratet er det 175.000 nordmenn som i dag ikke har fastlege.

En spørreundersøkelse gjennomført av Allmennlegeforeningen som er sendt til landets 5.000 fastleger viser imidlertid at det er snakk om 235.000 pasienter som står uten fastlege. 

Powered by Labrador CMS