TOK UT PENGER: Ved hjelp av en kode som lå i pasientens lommebok, fikk hjelpepleieren tilgang til vedkommendes bankkonto. Foto: Getty Images/illustrasjonsfoto

Misbrukte pasientens bankkort – mistet autorisasjonen

En hjelpepleier er fratatt autorisasjonen etter å ha stjålet 9000 kroner fra bankkontoen til en pasient.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Den aktuelle pasienten var innlagt på sykehuset hvor hjelpepleieren jobbet og tyveriet ble oppdaget av en pårørende som skulle hjelpe pasienten med å betale regninger. Hjelpepleieren innrømte å ha tatt ut pengene i minibank. Pleieren ble suspendert fra stillingen og meldt til politiet. Nå har Statens helsetilsyn også fratatt pleieren autorisasjonen.

Begrunnet tyveri med dårlig økonomi

Hjelpepleieren fikk tak i pengene ved hjelp av en kode som lå i pasientens lommebok sammen med bankkort, og begrunnet tyveriet med dårlig økonomi. Hjelpepleieren betalte pengene tilbake til pasienten da forholdet ble oppdaget og angret sterkt, oppgir Helsetilsynet i sitt vedtak.

Helsetilsynet peker i vedtaket på at pasienter skal ha tillit til at helsepersonell og at tyveri av penger fra pasient er et grovt brudd på plikten til å yte omsorgsfull hjelp. Det understrekes også at saken gjelder en pasient som ikke var i stand til å ta vare på seg selv eller sin økonomi.

«Ved å ta penger fra en pasient som var pleietrengende og ikke i stand til å ta vare på seg selv, har du vist manglende respekt for pasienten og manglende forståelse for ditt ansvar som helsepersonell», heter det i vedtaket.

136 helsepersonell mistet autorisasjoner

I 2019 mistet 136 helsepersonell til sammen 145 autorisasjoner. Dette er færre enn i 2018.  

Den vanligste grunnen til at Helsetilsynet tilbakekalte autorisasjonen var misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. 40 leger, 49 sykepleiere og 33 i kategorien hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere mistet autorisasjonen.

Powered by Labrador CMS