Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

REAKSJONER: Rusmisbruk og tyveri av legemidler er fortsatt den vanligste årsaken til at helsepersonell mister autorisasjonen.

REAKSJONER: Rusmisbruk og tyveri av legemidler er fortsatt den vanligste årsaken til at helsepersonell mister autorisasjonen.

45 leger mistet autorisasjonen i 2018

I 2018 mistet 155 helsepersonell til sammen 160 autorisasjoner.

Annons:

Den hyppigste årsaken til at Helsetilsynet tilbakekalte autorisasjonen er misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, blant annet tyveri av legemidler.

11 helsepersonell mistet autorisasjon som følge av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter eller kunnskaper.

Flest leger og sykepleiere
Statens Helsetilsyn utstedte til sammen 301 reaksjoner mot helsepersonell i fjor, som er noe flere enn i 2017. Av reaksjonene var 141 rettet mot leger, 79 mot sykepleiere og 40 mot hjelpepleiere/omsorgsarbeidere eller helsefagarbeidere.

45 leger mistet autorisasjonen og 78 fikk advarsel.  Sju leger mistet rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B, mens seks leger ga frivillig avkall på rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

59 sykepleiere og 31 helsefagarbeidere mistet også autorisasjonen.

11 leger fikk begrenset sitt virke
Statens helsetilsyn begrenset også autorisasjonen til 16 helsepersonell, hvorav 11 er leger. Begrenset autorisasjon kan for eksempel innebære at en lege ikke kan arbeide som legevaktlege eller som allmennlege, eller må arbeide under veiledning.

– I 2018 begjærte vi påtale mot 6 helsepersonell og mot 3 virksomheter. Vi begjærte også påtale mot 3 alternative behandlere, skriver Statens helsetilsyn på sine nettsider.

Her kan du lese mer om arbeidet til Helsetilsynet.

Kommentarer

 • Vidar 07.02.2019 09.52.00

  Egentlig bare trist lesing. Dette er folk vi bør ha tilitt til. De skal jo og foreskrive medisiner til oss pasienter. Hvordan kan vi stole på at dette blir riktig gjort? Har selv en fastlege hvor reseptblokka sitter løst. Da jeg spør om evt bivirkninger føler jeg å prate til en vegg. Skulle egentlig starte med Antidepressiva i går men jeg takket nei. Da ringte lege Dps. De anbefalte ikke slik behandling før evt utredningssamtale. 1-0 til meg. Jeg sliter med Paroxymal AF.

 • lege 07.02.2019 08.14.46

  mens bare 59 sykepleiere mistet autoriasjonen.....

 • Carl Fredrik Enevold 05.02.2019 12.37.11

  Hvis vitenskapen begynner å betrakte bevisstheten som en atomstruktur ville vi ikke hatt slike problemer med avhengighet og psykiske lidelser. Det ville kunne dannes sunne samfunns-strukturer og en helbredende pedagogikk. Bevissthetens lover er de samme som atomets lover . Denne hemmelighet fortalte livet meg. Jeg ble begeistret og deler det derfor med dere fordi det er mitt ansvar å gjøre det.

 • Doktern 05.02.2019 15.58.18

  Altså en positiv kjerne med masse negative greier virrende rundt, men stort sett bare tomrom? Ja, høres ut som mange mennesker jeg kjenner.

 • Sykehuslege 05.02.2019 18.55.33

  Kongekommentar!

 • Lege 07.02.2019 12.06.40

  Gnistrende kommentar! Og ellers- har du lest innlegget du kommenterer på? Dette handler om Helsetilsynet og tap av autorisasjon...

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!