FEIL VEKTING: – Her har det blitt lagt for stor vekt på personvern, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth om varslene ved OUS.

Foto:

Forstår personvern-kritikken: – Vi er på ingen måte ferdige

Sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth legger seg flat etter at Statsforvalterens harde dom over håndteringen av personvernvurderinger ved sykehuset. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Vi tar denne saken veldig alvorlig. Denne saken viser at det har vært all grunn for oss til å se nærmere på hvordan vi har innrettet aktiviteten på dette området. Vi tar lærdom av dette og har de siste årene jobbet med å tydeliggjøre både rutiner og ansvar for personvern, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth til Dagens Medisin.

Nylig ble det klart at Oslo universitetssykehus har brutt forsvarlighetsplikten, ifølge Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen i Oslo og Viken). 

Det er konklusjonen etter behandlingen av saken om et stort fellesvarsel fra leger og forskere ved sykehuset, som ble sendt inn for to år siden. Saken gjelder vurderinger knyttet til personvern.

Enig i vurderingen

Bjørnbeth viser til at sykehuset har delt rollene som personvern og informasjonssikkerhetsleder. En endring som ble gjort av tidligere administrerende direktør Bjørn Erikstein i februar 2019.

– Dette er et viktig og tydelig grep, mener vi, sier Bjørnbeth.

– Vi må også sørge for at kompetanse fra ulike deler av organisasjonen trekkes inn i arbeidet med slike saker, slik at de blir belyst fra alle sider.

– Hvor viktig er det for dere å oppfylle forsvarlighetsplikten?

– Det er klart det er svært viktig. Enhver vurdering skal gjøres opp mot pasientsikkerhet. Det er på det området vi får tydeligst kritikk, slik jeg leser dette. Som institusjoner vi opptatt av å yte forsvarlige helsetjenester og vi må innrette oss slik at vi greier å gjøre det.

Bjørnbeth sier han forstår at sykehuset får kritikk.

– Her har det blitt lagt for stor vekt på personvern. Det mener vi langt på vei at vi har løst ved å gjøre omorganiseringen og ved å tydeliggjøre at det er et lederansvar å ta en beslutning, og at vi får råd fra personvern-siden.

Ikke ferdige

– Mener du at mye av jobben er gjort med splitting av rollene personvernombud og informasjonssikkerhetsleder?

– Nei, på ingen måte. Vi har mye jobb igjen før vi er der vi skal være. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi holder på med.

Bjørnbeth viser til at sykehuset har fått en frist i mai til å svare Statsforvalteren.

– Vi skal tydeliggjøre overfor Statsforvalteren hvordan vi skal jobbe videre med dette, slik at statsforvalteren får et tydelig svar. Det arbeidet er så vidt i gang og vi har ikke konkludert ennå – men dette står høyt på agendaen hos oss.

Sykehusdirektøren sier dette om sykehusets ambisjoner:

– Vi har ambisjoner om å drive innenfor lovens rammer, men også å være et liberalt sykehus innen lovens rammer.

– Hva legger du i uttrykket «liberalt sykehus»?

– Vi skal være et liberalt sykehus ved å utnytte mulighetene innen lovens rammer når det gjelder bruk av forskningsdata og data til undervisning, som er det viktigste i denne sammenheng.

– Du vil ha et liberalt sykehus. Vil det si i motsetning til andre sykehus?

– Det har jeg ingen mening om. Jeg tror det er ganske stor forskjell på sykehusene sin praksis. Det er i seg selv et viktig poeng å få en nasjonal standard slik at praksisen blir likere.

– Tror du denne konklusjonen vil bidra til det?

– Ja, det tror jeg. Dette er et tydelig signal fra Statsforvalteren.

Vil ha frem juridisk direktør

OUS har blant annet fått kritikk for å ikke involvere juridisk avdeling ved sykehuset i prosesser knyttet til personvernavklaringer.

Bjørnbeth sier at han er opptatt av at kompetanse fra hele organisasjonen skal bidra.

– Jeg vil at juridisk direktør skal ha en tydeligere stemme inn i dette arbeidet.

– Du sier «jeg vil», men er ikke det noe du kan bestemme? Er det besluttet?

– Ja, det ligger til meg å bestemme hvor tydelige de ulike stemmene skal være i en sak i sykehuset.

– Hvorfor har det ikke vært sånn så langt?

– Det kan jeg ikke svare på, men det er en del av det arbeidet vi nå driver med. Det er noe av det som ligger i prosessen vi nå jobber med.

Ikke på front

Direktøren har tidligere tatt til orde for mer debatt om personvern og informasjonssikkerhet i helsetjenesten. Det er fortsatt en viktig sak for Bjørnbeth.

– For meg er det viktig – og det har jeg signalisert i en del sammenhenger – at vi trenger et offentlig ordskifte om personvern versus informasjonssikkerhet og overføring av informasjon i helsevesenet, sier direktøren.

– Har du fått tilbakemeldinger på dette?

– Jeg har fått en god del positive tilbakemeldinger, men det er et krevende område med mange aktører. Dette står ikke øverst på lørdagsavisa til helgen vil jeg tro, men det er nok en debatt som med ulikt tidsintervall vil dukke opp over overflaten og jeg tror det er viktig at vi som jobber med dette, signaliserer tydelig hva vi tror er viktig. Så vil nok tiden for også denne debatten komme på et tidspunkt.

Powered by Labrador CMS