MÅ PRIORITERE: Flere eksperter skal gi råd om hvem som bør prioriteres når de første dosene av covid-19-vaksine foreligger.

Foto: Getty Images

Skal gi råd til FHI om hvem som bør få koronavaksinen først

En rekke eksperter skal gi råd om hvem som bør få vaksine mot covid-19 først.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Folkehelseinstituttet har gitt seks eksperter i oppgave å gi sine råd om hvem som bør prioriteres når det foreligger en godkjent covid-19-vaksine, skriver NRK. Saken ble først omtalt av Aftenposten.

Det er per i dag ingen godkjent vaksine, men flere vaksiner er innrullerte i løpende godkjenningsprosesser hos europeiske legemiddelmyndigheter. Regjeringen legger opp til at det, når en vaksine foreligger, skal være gratis for befolkningen å ta vaksinen.

– Vi har hatt et ønske om å få innspill om etisk relevante aspekter, både beskrivelser og anbefalinger, sier Jasper Littmann ved Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin.

Littman er fagdirektør for strategi og utvikling innen Området for Smittevern, Miljø og Helse og sekretariatsleder for ekspertgruppen.

Skal inngå i vurdering

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å legge til rette for at gjennomføring av vaksinasjon mot covid-19 kan starte opp allerede innen 1. desember i år.

– Dette vil inngå i arbeidet til Folkehelseinstituttet, før vi kommer med en helhetlig faglig vurdering til departementet

Vil ikke kommentere prosessen

Dagens Medisin har vært i kontakt med Reidun Førde, professor i medisinsk etikk, som er blant ekspertene som nå skal gi myndighetene råd for å høre hvilke vurderinger som gjøres rundt prioriteringer, og eventuelle vurderinger av helsepersonell og vaksinering.

– Vi er i prosess, sier professor Førde til Dagens Medisin. Hun ønsker ikke å kommentere hvilke vurderinger gruppen vil gjøre og viser til at det er snakk om et hasteoppdrag hvor det snart vil foreligge et svar.

Heller ikke professor Ole Frithjof Norheim, som også deltar i gruppen, ønsker å kommentere det pågående arbeidet før anbefalingen er klar.

Flere avveininger

Jasper Littman ved Folkehelseinstituttet vil ikke gå nærmere inn på hvilke vurderinger gruppen vil foreta, og viser til sine uttalelser til NRK i saken.

NRK viser til at ulike risikogrupper og helsepersonell og ansatte i samfunnskritiske funksjoner er blant gruppene det må prioriteres mellom.

Overfor rikskringkasteren sier Littman ved FHI at det er flere faktorer som vil spille inn, deriblant også hvilke forskningsresultater som ligger til grunn for en europeisk godkjenning.

– Vi kan ende med å mene at vi skal prioritere en gruppe, men så blir vaksinen ikke godkjent for den gruppen. Derfor er vaksinens egenskaper viktig for å kunne sluttføre prioriteringslisten, sier Littmann.

Eksperter innen etikk og økonomi

Dette er ekspertene som nå skal gi sine råd:

  • Reidun Førde, Universitetet i Oslo
  • Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen
  • Søren Holm, University of Manchester og UiO
  • Gry Wester, King's College London
  • Berge Solberg, NTNU
  • Eli Feiring, Universitetet i Oslo

Gruppen skal levere sine anbefalinger før 1. desember.

Powered by Labrador CMS