TREKKER ANBEFALINGER: – Bakgrunnen er at vi vil at våre pasienter skal ha så bra forsikringsdekning som mulig, sier Magnus Thyberg, styremedlem i Stockholms läns läkemedelkomiteé. Foto: Anne Molander
TREKKER ANBEFALINGER: – Bakgrunnen er at vi vil at våre pasienter skal ha så bra forsikringsdekning som mulig, sier Magnus Thyberg, styremedlem i Stockholms läns läkemedelkomiteé. Foto: Anne Molander

Svensk legemiddelkomité trekker MS-anbefalinger

Den svenske legemiddelforsikringen dekker ikke skader dersom retningslinjer anbefaler systematisk off label-bruk. Det førte til at legemiddelkomiteen i Stockholm slutter å anbefale MS- legemidler.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dagens Medisin har nylig skrevet om at den mest vanlige behandlingen for multippel sklerose (MS) i Sverige er «off label»-behandling med rituksimab (Mabthera).
Nevrologen Fredrik Piehl kunne under nevrodagene blant annet fortelle at legemidlet sto på listen over legemidler som anbefales for å behandle MS av legemiddelkomiteén i Stockholm.

Off label-behandling vil si at et legemiddel benyttes utenfor den indikasjonen legemiddelet har markedsføringstillatelse for, i Europa.

Fikk advokatbrev
Nylig fikk imidlertid denne komiteen et brev fra advokatene i Mannheimer Swartling. På vegne av Biogen, stiller advokatene spørsmål om hvordan komiteen håndterer off label-forskrivningen, melder svenske Dagens Medicin.

Brevet leser du her.

I brevet gjør advokatene forfatterne av retningslinjene oppmerksomme på at pasienter som får skader på grunn av off label-bruk ikke er dekket av Läkemedelsförsäkringen – som er eid av legemiddelselskapene – dersom bruken blant annet er anbefalt i nasjonale retningslinjer.

Ifølge svenske Dagens Medicin erstattes ikke lenger legemiddelskader som kommer etter bruk «i strid med forskrifter og anvisninger».

Blant annet har forsikringen nå presisert at de ikke tar stilling i saker som «kan antas ha sin opprinnelse i en generell anbefaling fra myndigheter eller helse- og sykehus om bruk utenfor godkjent indikasjon».

LES OGSÅ: Det har også vært reaksjoner på off label-bruken i Norge. Blant annet mistet Norsk nevrologisk forening et forskningsstipend på grunn av omfattende bruk av legemidler utenfor indikasjon.

Kan ikke vurdere
Ifølge Läkemedelsvärlden som også nylig omtaler saken, har forsikringsordningen gitt erstatning til syv pasienter de siste ti årene.
Den utstrakte bruken av off label-behandling i Sverige gjør at Läkemedelsförsäkringen sier de ikke kan bedømme forsikringsrisikoen.
– Den blir veldig stor og ukontrollert ved en generell anbefaling utenfor godkjent indikasjon, sier administrerende direktør Robert Ström til svenske Dagens Medicin.

Hele situasjonen har nå ført til at Stockholms läns läkemedelskomitté som har anbefalingslisten «Kloka Listan» trekker alle sine MS-anbefalinger.

– Bakgrunnen er at vi vil at våre pasienter skal ha så bra forsikringsdekning som mulig, sier Magnus Thyberg, styremedlem i komiteen og talsperson for problemstillingen, til Dagens Medicin.

– Vi synes dette er bedre enn å gi en «halv» anbefaling. Nå er det opp til forskrivende lege å selv bedømme hvilken behandling de selv synes er best, sett i forhold til nytte og risiko, sier Thyberg.

KRITISK: – Vi kan ikke være avhengig av legemiddelselskapenes forsikringer, sier nevrolog Anders Svenningsson. 

      
        Foto: Linnea Rhedborg/ Bildbyrån
KRITISK: – Vi kan ikke være avhengig av legemiddelselskapenes forsikringer, sier nevrolog Anders Svenningsson. Foto: Linnea Rhedborg/ Bildbyrån

Det er imidlertid ikke sikkert at å trekke alle MS-anbefalinger vil løse forsikringssituasjonen.

Robert Ström sier til Dagens Medicin at også omfattende og systematisk bruk er mot forsikringens vilkår. Han har derfor rettet en forespørsel til det svenske Läkemedelsvärket, om de kan undersøke risiko og nytteverdien. Også fagkomiteen har bedt de svenske myndighetene om å gjøre en slik analyse.

– Får vi beskjed om at denne balansen er positiv ser vi ingen problem med å prøve disse skadene, sier Ström.

– Rask reaksjon
Johan Ström, administrerende direktør for Biogen i Sverige, sier at formålet med brevet var å gjøre Stockholms läns landsting (SLL) oppmerksom på problemet med at mange pasienter risikerer å stå uten tilstrekkelig forsikringsdekning så lenge man anbefaler Mabthera til behandling av MS.
– Jurister ble brukt da det er en komplisert problemstilling. SLL har uttrykt takknemlighet for at Biogen informerte dem om denne problemstillingen. Vi mener SLL opptrådte raskt når de nå har fjernet Mabthera-anbefalingen, uttaler Ström.

– Uheldig situasjon
Anders Svenningsson, en av nevrologene i Sverige som har mest erfaring med å benytte off label-behandlingen, synes at situasjonen er uheldig og peker på at forsikringsselskapet tar vekk et sikkerhetsnett for pasientene. Nå oppfordrer han myndighetene (landstinget) til å ta grep.
– Vi kan ikke være avhengig av legemiddelselskapenes forsikringer, sier han.

Han håper nå at Läkemedelsvärket gjør som både forsikringsselskapet og fagkomiteen ønsker, nemlig gjennomfører en risiko- og nytteanalyse av behandling av MS med rituksimab.

LES OGSÅ: Bestillerforum har nettopp bestilt en vurdering fra Folkehelseinstituttet, hvor rituksimab inngår i en fullstendig metodevurdering av legemidler mot attakkvis MS.

Ovenfor Dagens Medisin påpeker han at advokatene språklig sett argumenterer med at det er snakk om bruk av «godkjent» – og «ikke godkjent» behandling.

– Advokatene unnlater å fremme at det er snakk om markedsføringsgodkjenning. Det er altså bare lov for et legemiddelselskap å markedsføre et medikament for en viss indikasjon. Dette handler imidlertid ikke om at det er bare denne behandlingen som kan anvendes.
– Vi har ikke en tilsvarende forpliktelse til å følge markedsføringsgodkjenninger når vi tar et behandlingsvalg. Vi må ta valg på bakgrunn av vitenskap og erfaring. Det setter oss i stand til å ta slike valg. Men vi må selvfølgelig anvende noe som finnes på markedet.

Powered by Labrador CMS