SVARER: Administrerende direktør Jan Frich ved Diakonhjemmet sykehus svarer om anbud for legemidler på blåresept.

Foto: Ole Gunnar Onsøien

Legemiddelanbud og tilgang

Jeg er helt enig med Poole og Nome Dueland i at det er viktig å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient.

Publisert

I et debattinnlegg kommenterer Anne Christine Poole og Aud Nome Dueland min kronikk vedrørende regjeringens forslag om å gjennomføre anbud for legemidler på blåresept. En pilot med ett legemiddel er blitt gjennomført. Piloten er blitt gjenstand for kritikk, og man kunne nesten få inntrykk av en prinsipiell motstand mot bruk av anbud ved innkjøp av legemidler for det offentliges regning.

Mitt anliggende i denne sammenheng var å peke på at anbudene i spesialisthelsetjenesten har gitt lavere priser, som igjen har bidratt til at flere pasienter har fått tilgang til effektiv medisinsk behandling. Jeg er helt enig med Poole og Nome Dueland i at det er viktig å tilpasse behandlingen til den enkelte pasient. I det lange løp forutsetter dette at legemidlene har en pris som gjør at flest mulig pasienter kan gis tilgang til dem.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

 

Powered by Labrador CMS