ANBUD: Kritikken mot piloten rokker ikke ved bruk av anbud som et virkemiddel for å oppnå lavere priser og bedre behandling til flere pasienter, skriver Jan Frich. Foto: NTB

Legemiddelanbud gir tilgang til flere

Gode anbudsprosesser forutsetter at fagpersoner og brukere involveres. Det er også viktig at legemidlene vurderes å være likeverdige.

Publisert Sist oppdatert
Jan Frich

REGJERINGEN har i statsbudsjett for 2024 foreslått at utvalgte legemidler i blåreseptordningen skal konkurranseutsettes og inngå i anbud. Legemiddelindustrien og pasientforeninger har rykket ut og advart mot å innføre slike anbud. Er det grunn til å være skeptisk?

STATEN TAR REGNINGEN. Vi bruker innpå 30 milliarder årlig på reseptpliktige legemidler i Norge. Staten tar det meste av denne regningen, noe som gir likeverdig tilgang til nødvendige og viktige legemidler i Norge. Sagt litt enkelt betaler spesialisthelsetjenesten for de fleste legemidlene som skrives ut på sykehus, mens viktige legemidler som fastlegene skriver ut ofte inngår i blåreseptordningen. I 2022 hadde staten utgifter på nær 11 milliarder til legemidler som er forhåndsgodkjent for blåresept.

LEGEMIDDELANBUD. Alt i 1995 ble det etablert samarbeid for å konkurranseutsette innkjøp av legemidler til norsk spesialisthelsetjeneste. Ved et anbud blir legemidler som vurderes å være likeverdige rangert på pris. Legene skal vurdere å forskrive de billigste legemidlene først, men kan benytte mer kostbare legemidler hvis det er nødvendig. Legemiddelfirmaene har en interesse i å tilby en lavere pris mot å vinne en større andel av markedet.

INTERNASJONAL TREND. Utlysning av anbud på legemidler er blitt utbredt de siste tiårene. En rapport fra det internasjonale analyseselskapet IQVIA fra 2022 anslår at om lag 40 prosent av all legemiddelomsetning i Europa skjer gjennom anbudsprosesser. Det meste av sykehusenes innkjøp av legemidler skjer gjennom ulike anbudsprosesser.

ERFARINGER. Hva viser erfaringene fra spesialisthelsetjenesten? Legemidler til behandling av kronisk leddgikt ble lyst ut på anbud i 2007. En studie fra 2022 fastslår at legemiddelprisene sank og at langt flere pasienter med leddgikt fikk tilgang til den aller mest effektive behandlingen. Det finnes flere eksempler på at anbudskonkurranser har gitt lavere pris og samtidig gjør det mulig å tilby langt flere pasienter den beste behandlingen. Hepatitt C er ett eksempel hvor anbudskonkurransen gjorde det mulig å gjøre den mest effektive behandlingen tilgjengelig for alle.

PILOTEN. Det er nylig gjennomført en pilot for anbud innen den norske blåreseptordningen. Resultatet ble at prisene på en ny og kostbar kolesterolmedisin (PCSK9-hemmere) ble redusert slik at legemiddelet kunne godkjennes for flere pasienter enn tidligere. Piloten er blitt kritisert for å være lite representativ og for at en undergruppe av pasienter med arvelig høyt kolesterol (FH) ikke får økt tilgang.

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES? Gode anbudsprosesser forutsetter at fagpersoner og brukere involveres. Det er også viktig at legemidlene vurderes å være likeverdige. Videre må det være en åpning for alternativer der førstevalget ikke kan benyttes. Nye problemstillinger kan oppstå i forbindelse med anbud for ulike grupper av legemidler og pasienter. Det kan derfor være klokt å vinne erfaringer over tid og evaluere gjennomføringen av ulike anbud, slik man har gjort i spesialisthelsetjenesten de siste tiår.

TILGANG TIL FLERE. Kritikken mot piloten rokker ikke ved bruk av anbud som et virkemiddel for å oppnå lavere priser og bedre behandling til flere pasienter. Forslaget om å gjennomføre anbud på en liten andel av legemidlene i blåreseptordningen er i tråd med utviklingen vi ser internasjonalt og er et grep for å sikre tilgang til best mulig behandling til flest mulig. Vi er alle tjent med at staten kan videreføre finansieringsordninger som gir befolkningen tilgang til viktige legemidler. Erfaringene fra spesialisthelsetjenesten viser at konkurranse gir lavere priser og bedre behandling til flere pasienter.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Powered by Labrador CMS