INTRAVENØST: Kreftmedisinen nivolumab (Opdivo) gis som infusjon, med anbefalt dosering, beregnet ut fra kroppsvekt, annenhver uke. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes Foto:

Kreftmedisin godkjent for lunge- og nyrekreft

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA har nå godkjent utvidet indikasjon for PD1-hemmeren nivolumab (Opdivo).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I fjor sommer ble kreftmedisinen nivolumab (Opdivo), som den første såkalte PD1-hemmeren, godkjent for behandling av malignt melanom (føflekkreft). Og i november sa Beslutningsforum ja til bruk av legemiddelet for pasienter med metastatisk føflekkreft.
Studier stoppet tidlig
Denne uken har EMA også godkjent utvidet indikasjon for legemiddelet som andrelinjebehandling ved lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft av type adenokarsinom samt ved avansert nyrecellekarsinom (nyrekreft).
Det melder legemiddelselskapet Bristol-Myers Squibb (BMS). Ifølge BMS er begge fase III-studiene for de nye indikasjonene stoppet tidlig på grunn av gode overlevelsestall.

Ved nye indikasjoner, får legemidlene automatisk godkjenning også i Norge, men det er Beslutningsforum som avgjøre om det offentlige skal finansiere behandlingen.  

Venter på industrien
Nivolumab er den første PD1-hemmeren som godkjennes for nyrekreft. Statens legemiddelverk (SLV) holder nå med på metodevurderingen.
Ifølge seksjonssjef Kristin Svanqvist venter SLV på dokumentasjon fra legemiddelselskapet BMS for å kunne gjøre ferdig rapporten.

Og inntil Beslutningsforum fatter et vedtak om bruk av medisinen for nyrekreftpasienter, får sykehusene ikke ta i bruk legemiddelet.

Har fått nei i Norge
Høsten 2015 fikk nivolumab også godkjent indikasjon for ikke små-cellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom. I februar tok Beslutningsforum stilling til om norske sykehus også skulle finansiere behandling med nivolumab for lungekreftpasienter.
Svaret ble «nei», ut fra et høyt kostnadsnivå, og Beslutningsforum uttalte at de ville utlyse anbud for nivolumab og pembrolizumab (Keytruda) til bruk ved lungekreft.

Keytruda har ennå ikke godkjent indikasjon for lungekreft. Legemiddelverket er i gang med en metodevurdering av denne og av nivolumab for lungekreft.

Kombinasjon ved føflekkreft
EMAs vitenskapelige komité CHMP ga også nylig positiv anbefaling om godkjenning av kombinasjonen nivolumab og ipilumumab for pasienter med avansert føflekkreft.
Studien vakte oppsikt i fjor på ASCO på grunn av svært gode resultater. Kombinasjonsbehandlingen er blitt metodevarslet, og dokumentasjon er bestilt til en hurtigmetodevurdering, og SLV venter også for denne på dokumentasjon fra firmaet, opplyser Legemiddelverket.

Powered by Labrador CMS